Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 113 - 125 2012-11-29

The Evaluation of Bartın's Natural Species in Urban Space Areas with Regard to Plantation Design Criteria: Bartın, Turkey
Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye

Banu Bekci [1] , Mustafa Var [2] , Gaye Taşkan [3]

208 2369

Undefined open green areas in urban areas caused by dense housing negatively affect in the identity of cities. For such public areas which are not regarded as private property, there have not yet been any considered lanscaping settings. The inert areas which are addressed in this study are chosen from Bartın city. In this study, five different project areas which are frequently used by people in the city center of Bartın are used to form five different plantation criteria (harmony and contrast, balance, emphasis, sequence and diversity). After SWOT analyses, design criterias have been established. In each step of plantation designs, species which are highly coherent with the area (harmony and contrast, balance, emphasis, sequence and diversity etc.) have been used instead of applying exotic species. In plantation designs which were accomplished in regard to natural species, street landscaping criterias were offered and this yielded to alternative designs.
Kentlerdeki yoğun yapılaşmalardan dolayı ortaya çıkan tanımlanmamış açık yeşil alanlar kent kimliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle özel mülkiyet içerisinde yer almayan bu tip küçük kamusal alanların bakımları düzenli bir şekilde yapılamamaktadır. Çalışmaya konu olan Bartın kentindeki bazı kentsel boşluk alanlar (atıl alanlar), birbirini takip eden bir bölge içerisinden seçilmiştir. İnsanların en çok kullandıkları ve şehir merkezine yakın alanlardan seçilen 5 farklı proje alanında 5 farklı bitkilendirme tasarım kriteri (harmoni ve kontrast, denge, vurgu, dizi ve çeşitlilik) kullanılmıştır. Seçilen alanlara yapılan SWOT analizi (güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit) sonucuna göre uygulama alanlarına yapılacak tasarım kriterlerine karar verilmiştir. Bitkilendirme tasarımlarının her birinde egzotik tür kullanımı yerine Bartın kentine ait doğal türler (Acer campestre, Sorbus torminalis, Pyracantha coccinea, Cerastium tomentosum, vb.) kullanılmıştır. Doğal türler kullanılarak yapılan bitkilendirme tasarımlarında sokak peyzajına yönelik tasarım kriterleri önerilerek, alternatif sokak peyzajı tasarımları geliştirilmiştir.
 • Ansoff HI (1987) Corporate Strategy, revised edition, Penguin Books.
 • Aruninta AN (2002) The Development of a Public Land Management Policy for Under-utilized Space in Bangkok, PhD Dissertation Proposal, Bangkok: Asian Institute of Technology
 • Bekci B (2012) The Investigation of Transportation Axes with Respect to Accessibility for People Having Disability: The Case of The Bartin City, Journal of the Bartın Faculty of Forestry, Vol:14, pp.26-36
 • Bekci B (2010) The Production of Wild Service Tree ( Sorbus torminalis L. Crantz), which has Potantial of Assesing in Landscape Architecture, by Using Vegetative and Generative Methods’ Black Sea Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, Phd. Thesis, Trabzon, Turkey. (in Turkish).
 • Brooksbank R (1996) The basic marketing planning process: a practical framework for the smaller business, Journal of Marketing Intelligence & Planning, Vol 14, 4, P 16-23.
 • Booth N (1990) Basic Elements of Landscape Architectural Design, Waveland Press, Inc.Illinois, USA, 315
 • Carperter PL, Walker TD (1990) Plants in the Landscape, W.H. Freeman and Company, ISBN: 0-7167-1808-1, Second Edition, Newyork, Oxford, 401
 • Cengiz B (2008) A Research on the Evaluation of the Bartin River and Its Vicinity in the Urban Open and Green Areas System Concept, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, Ph.D. thesis, Ankara, Turkey. (in Turkish)
 • Cengiz B (2012) Streetscape Design Proposals for Urban Ecological Greenway Planning in
 • Bartın, Turkey, Journal of the Bartın Faculty of Forestry, Vol:14, pp.120-135 Cırık U (2005) A Design Problem Of UnderUtilized Spaces: The Case of ANKARA-Old Industrial District, In Partial Fulfillment of the Requirements Fort he Degree Master of Citiy Planning in Urban Design, The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University,Ankara, Turkey
 • Davis PH, Mill RR, Tan K (1988) Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10, Edinburg University Press, Edinburg
 • Dee C (2001) Form and Fabric in Landscape Architecture, Spon Press, London
 • Grönlund Bo (1994) “Filling the Void of Urbanity” Gültekin E (1990) Bitki Kompozisyonu, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı, No:10, Adana
 • Karaşah (2012) Trabzon ve Bazı İlçelerinde Kent Dokusundaki Bitkilendirme Tasarımlarının Ölçü-Form Açısından İrdelenmesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11,Bartın, Türkiye
 • Konaklı N, Önder S (2005) Arboretum kavramı ve Selçuk Üniversitesi kampus alanı için arboretum oluşturulması üzerine bir araştırma, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(35), s:16-29
 • Leszczynski N.A (1999) Planting the Landscape-A Professional Approach to Garden Design, John Wiley&Sons. Inc., New York
 • Moore NM (2002) From Indigenous Industry to Foreign Finance: the Changing Face of Dublin Docklands
 • Özgüner H (2011) Bitkisel Tasarım İlkeleri-2 Ders Notları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta, Türkiye
 • Robinson N (1992) The Planting Design Handbook, Gower Publishing Company Limited Gower House Craft Road Aldershot Hampshire Gu11 3HR, England, 271p
 • Scarfone SC (2007) Professional Planting Design An Architectural and Horticultural Approach for Creating Mixed Bed Plantings, John Wiley&Sons. Inc.,Hoboken, New Jersey. 272p Smardon RC (1990) Perception Aesthetics of The Urban Environment: Review of The Role of Vegetation, Landscape and Urban Planning, 19(1990), Elsevier Science Pub.B.V., Amsterdam, p:105-120
 • Trancik R (1986) “Finding Lost Space”, New York: Van Nostrand Reinhold
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Banu Bekci
E-posta: bekcibanu@hotmail.com

Yazar: Mustafa Var
E-posta: mustafavar@hotmail.com

Yazar: Gaye Taşkan
E-posta: gaye@qwe.com

Bibtex @ { artvinofd29875, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {14}, pages = {113 - 125}, doi = {}, title = {The Evaluation of Bartın's Natural Species in Urban Space Areas with Regard to Plantation Design Criteria: Bartın, Turkey}, key = {cite}, author = {Var, Mustafa and Taşkan, Gaye and Bekci, Banu} }
APA Bekci, B , Var, M , Taşkan, G . (2012). The Evaluation of Bartın's Natural Species in Urban Space Areas with Regard to Plantation Design Criteria: Bartın, Turkey. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (1), 113-125. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29875
MLA Bekci, B , Var, M , Taşkan, G . "The Evaluation of Bartın's Natural Species in Urban Space Areas with Regard to Plantation Design Criteria: Bartın, Turkey". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 113-125 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29875>
Chicago Bekci, B , Var, M , Taşkan, G . "The Evaluation of Bartın's Natural Species in Urban Space Areas with Regard to Plantation Design Criteria: Bartın, Turkey". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 113-125
RIS TY - JOUR T1 - The Evaluation of Bartın's Natural Species in Urban Space Areas with Regard to Plantation Design Criteria: Bartın, Turkey AU - Banu Bekci , Mustafa Var , Gaye Taşkan Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 125 VL - 14 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi The Evaluation of Bartın's Natural Species in Urban Space Areas with Regard to Plantation Design Criteria: Bartın, Turkey %A Banu Bekci , Mustafa Var , Gaye Taşkan %T The Evaluation of Bartın's Natural Species in Urban Space Areas with Regard to Plantation Design Criteria: Bartın, Turkey %D 2012 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 14 %N 1 %R %U