Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 126 - 135 2012-12-25

A Study on the Determination of Isometric Strength Values and Body Compositions of Forest Harvesting and Nursery-Afforestation Workers in Artvin Area
Artvin Yöresinde Odun Hammaddesi Üretim ve Fidanlık-Ağaçlandırma İşçilerinin İzometrik Kuvvet Değerlerinin ve Vücut Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Habip Eroğlu [1] , Rahmi Yılmaz [2] , Hamit Cihan [3] , Yıldırım Kayacan [4]

337 612

This study examines the isometric strength and body composition values of workers who work at forestry industry. With this purpose, studies were conducted on 31 production and 30 plantation-forestation workers at 7 wood raw material production sites, 1 forestation area and 2 plantations. As a result of this study leg strength values of production site and plantation-forestation area workers were found as 82.8 kg and 70.5 kg on average respectively; on the other hand, their back strength values were found as 70.5 kg and 64.8 kg respectively. The body fat ratios of production site and plantation-forestation area workers were determined as 16.33% and 19.1% respectively. It has been found out that both production site and plantation-forestation area workers are in “medium” category in terms of their body fat percentage when their age average is taken into consideration. In addition, their Body Mass Index values show that both groups of workers are in “fat” category.
Bu çalışma kapsamında ormancılık sektöründe çalışan işçilerin izometrik kuvvet ve vücut kompozisyon değerleri araştırılmıştır. Bu amaçla, Artvin yöresinde 7 adet odun hammaddesi üretimi, 1 adet ağaçlandırma yapılan alan ve 2 adet fidanlık olmak üzere toplam 10 deneme alanında; tamamı erkek bireylerden oluşan 31 üretim ve 30 fidanlık-ağaçlandırma işçisi üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Çalışma neticesinde orman işçilerinin bacak kuvveti değerleri; üretim işçilerinde ortalama 82.8 kg, fidanlık-ağaçlandırma işçilerinde ise ortalama 70 kg olarak, sırt kuvveti değerleri ise; üretim işçilerinde ortalama 70.5 kg, fidanlık-ağaçlandırma işçilerinde ortalama 64.8 kg olarak tespit edilmiştir. Üretim işçilerinin vücutlarındaki yağ oranları ortalama % 16.33, fidanlık-ağaçlandırma işçilerinin ise ortalama % 19.1 olarak bulunmuştur. Vücut yağ yüzdesi değerlerinin işçilerin yaş ortalamaları dikkate alındığında hem üretim hem de fidanlık-ağaçlandırma işçilerinin “orta” grupta yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değerlerine bakıldığında her iki işçi grubununda “Şişman” sınıfında yer aldığı tespit edilmiştir.
 • Apud E, Valdes S (1995) Ergonomics in Forestry (The Chilean Case). ILO. Geneva. 162p.
 • Aydos L, Pepe H, Karakuş H (2004) Bazı Takım ve Ferdi Sporlarda Rölatif Kuvvet Değerlerinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi. Cilt 5. Sayı 305-315
 • Çalışkan E, Çağlar S (2010) An Assesment of Physiological Workload of Forest Workers in Felling Operations. African Journal of Biotechnology. 9(35), 5651-5658.
 • Erdaş O, Acar HH (1995) Doğu Karadeniz Bölgesi Orman İşçilerinde İşçi Sağlığı. 5. Ulusal Ergonomi Kongresi. Bildiriler Kitabı. s. 312-322. İstanbul. Eroğlu H, Acar HH, Eker M (2008) Ardanuç Orman Fidanlığında Çalışan Fidanlık İşçilerinin Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi. 14. Ulusal
 • Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı. Cilt I. s 421-427. Trabzon. Jackson AS, Pollck ML (1978) Generalized Equations for Predicting Body Density of Men. British Journal of Nutrition. 40, 497-504.
 • Kirk PM, Sullman MJM (2001) Heart Rate Strain in Cable Hauler Choker Setters in New Zeland Logging Operations. Applied Ergonomics.32, 389-398. Melemez K, Tunay M (2010) Ormancılıkta Kullanılan Yükleme Makineleri Operatörlerinin Fizyolojik İşyükünün Değerlendirilmesi. KSÜ Orman Fakültesi Dergisi.s 20-26. Kastamonu
 • Özkan A, Sarol H (2008) Dağcılarda Vücut Kompozisyonu, Bacak Hacmi, Bacak Kütlesi, Anaerobik Performans ve Bacak Kuvveti Arasındaki İlişki. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. VI (4) 175-181.
 • Plisk S (2003) Resistance Training PartI: Considerations in Maximizing Sport Performance, Strenghtand Condition. http://www.education.ed.ac.uk/strenght/papers/spı.ht ml.
 • Sevim Y (1997) Antrenman Bilgisi. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ders Notları. Ankara.
 • Robergs RA, Roberts SO (1997). Exercise Physiology: Exercise, Performance and Clinical Applications. St Louis: Mosby.
 • Siri WE (1956) Gross Composition of The Body. İn J. H. Lawrence and C.A. Tobias (eds.): Advances in Biological and Medical Physics. Academic Press. New York.
 • Sönmez GA (2003) Farklı Spor Dallarıyla Uğraşan Kişilerde Ergospirometreyle Ölçülen Bazı Fizyolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 84 s. Tokat.
 • Yıldırım M (1989) Ormancılık İş Bilgisi. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3555. Orman Fakültesi Yayın No:40 287 s. İstanbul.
 • Zorba E, Ziyagil M (1995) Vücut Kompozisyonu ve Ölçüm Metotları. Gen Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. Trabzon. 329 s.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Habip Eroğlu

Yazar: Rahmi Yılmaz

Yazar: Hamit Cihan

Yazar: Yıldırım Kayacan

Bibtex @ { artvinofd29876, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {14}, pages = {126 - 135}, doi = {}, title = {A Study on the Determination of Isometric Strength Values and Body Compositions of Forest Harvesting and Nursery-Afforestation Workers in Artvin Area}, key = {cite}, author = {Kayacan, Yıldırım and Yılmaz, Rahmi and Cihan, Hamit and Eroğlu, Habip} }
APA Eroğlu, H , Yılmaz, R , Cihan, H , Kayacan, Y . (2012). A Study on the Determination of Isometric Strength Values and Body Compositions of Forest Harvesting and Nursery-Afforestation Workers in Artvin Area. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (1), 126-135. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29876
MLA Eroğlu, H , Yılmaz, R , Cihan, H , Kayacan, Y . "A Study on the Determination of Isometric Strength Values and Body Compositions of Forest Harvesting and Nursery-Afforestation Workers in Artvin Area". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 126-135 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29876>
Chicago Eroğlu, H , Yılmaz, R , Cihan, H , Kayacan, Y . "A Study on the Determination of Isometric Strength Values and Body Compositions of Forest Harvesting and Nursery-Afforestation Workers in Artvin Area". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 126-135
RIS TY - JOUR T1 - A Study on the Determination of Isometric Strength Values and Body Compositions of Forest Harvesting and Nursery-Afforestation Workers in Artvin Area AU - Habip Eroğlu , Rahmi Yılmaz , Hamit Cihan , Yıldırım Kayacan Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 135 VL - 14 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A Study on the Determination of Isometric Strength Values and Body Compositions of Forest Harvesting and Nursery-Afforestation Workers in Artvin Area %A Habip Eroğlu , Rahmi Yılmaz , Hamit Cihan , Yıldırım Kayacan %T A Study on the Determination of Isometric Strength Values and Body Compositions of Forest Harvesting and Nursery-Afforestation Workers in Artvin Area %D 2012 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 14 %N 1 %R %U