Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 2, Sayfalar 253 - 271 2013-07-15

A Study on the Problems of Forest Rangers
Orman Muhafaza Memurlarının Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Atakan Öztürk [1]

202 1048

In this study, it was aimed to determine the problems of forest rangers playing an active role in the process of implementation of forestry activities in Turkey, and to develop recommendations for solving such problems. A questionnaire was applied to 114 forest rangers working in Artvin Regional Forest Directorate connected with General Directorate of Forestry. The purpose of questionnaire is to find out what kind of job related concerns and opinions the forest reangers may have. We found out the top three main problems of the forest rangers obligation to embezzlement, not benefiting the rights that are granted to the other law enforcement agencies, feeling undervalued in their organization. Yet, we also collected various suggestions about the issues related compensation, education, security of life, made by forest rangers.
Bu çalışmada, Türkiye’de ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde etkin rol oynayan orman muhafaza memurlarının sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan 114 orman muhafaza memuruna; sorunlarını ve mesleki konulara ilişkin görülerini belirlemek üzere anket uygulanmıştır. Sonuçta, orman muhafaza memurları tarafından en fazla öne çıkarılan sorunlar; zimmet yükümlülüğü, kolluk kuvvetlerine tanınan haklardan yararlanamama ve kendilerine orman teşkilatı içinde yeterince değer verilmemesi olarak sıralanmıştır. Ayrıca, orman muhafaza memurlarının tazminat, eğitim, can güvenliği gibi mesleklerine ilişkin çeşitli konulardaki görüşleri de belirlenmiştir.
 • Aktan Ü (2013) Serbest Ormancılık Büroları ve Orman Mühendisi İstihdamına Etkisi, AÇÜ FBE Orman Müh. ABD Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), 76 s., Artvin.
 • Anonim (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayın No: 2531-ÖİK Yayın No:547, Ankara.
 • Anonim (2004) Ulusal Ormancılık Programı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • Anonim (2011) 71 Rapor (Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği tarafından Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu’ya 9 Mayıs 2011 tarihinde sunumuştur), 4 s., http://www.defne.org/genel-mudurluge-raporsunuldu (et:02.2013).
 • Anonim (2012) Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan (2013-2017), Ankara, 82 s., http://web.ogm.gov.tr/birimler/merkez/StratejiG elistirme/Dokumanlar/stratejik%20plan20132017/STJ%202013-2017%20KAPAKLI.pdf (et:011.2013).
 • Anonim (2013) Ardanuç, Arhavi, Artvin, Borçka, Şavşat ve Yusufeli Orman İşletme Müdürlükleri Orman Muhafaza Memuru Personel Listeleri, Artvin OBM Personel Şube Müdürlüğü Kayıtları, Artvin.
 • Arslantaş E (2006) Orman Mühendislerinin Cinsiyet Algısı ve Ormancılık Örgütünde Cinsiyet Ayrımcılığı, Ankara Üniv. FBE Orman Müh. ABD Yük. Lisans Tezi, 89 s.
 • Elvan D (2005) Genel Kolluk Kuvvetlerinin Ormanların Korunmasında Görev ve Yetkileri, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 55, Sayı 2, s. 85-98.
 • Güller B; Korkmaz S (2007) İş Yaşamında Bayan Orman Mühendisleri (Performansları, Sorunları, Mesleki Memnuniyetleri ve Beklentileri). Orman Mühendisliği Dergisi, Ankara, Sayı:1-2-3, s. 13-18.
 • Kalaycı S (2009) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 4. Baskı, Ankara.
 • Kalıpsız K (1994) İstatistik Yöntemler, İÜ Yayın No: 3835, OF Yayın No: 427, İstanbul.
 • Karasar N (2009) Bilimsel Araştırma Yöntemi, 19. Baskı, Nobel Yayın, 292, Ankara.
 • OGM (2012) Stratejik Planlama Çalıştayı Paydaş Toplantı Raporu, OGM, 59 s., Ankara.
 • Özdönmez M, Akesen A, Ekizoğlu A (1998) Ormancılık Yönetim Bilgisi, İÜ Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 4157, Fakülte No: 457, İstanbul.
 • Öztürk A, Sağlam B (2007) Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Faaliyetlerine Orman Köylülerinin Katılımın Sağlanmasına İlişkin Araştırma Ön Raporu (11.11.2007 tarihinde Artvin OBM’ye sunulmuştur), 13 s., Artvin.
 • Şafak İ (2008) Ege Bölgesi Orman Mühendislerinin Profili, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl:45, Sayı:10- 11-12, Ankara, s:22-26.
 • Türker MF, Ayaz H (1998) Orman Köyleri Kurultayı (22-23 Haziran 1998 - Ankara) Sürecinin Değerlendirilmesi: Gerekçeler ve Tespitler, KTÜ Orm. Fak. Seminerleri, Trabzon.
 • Türker MF, Balık T, Ayaz H (1998) Sosyal İhtilaflı Orman Alanlarının Orman işletmeciliği Faaliyetleri Üzerine Etkileri (Maçka DOİ Örneği), Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, (8-10 Ekim 1998, Trabzon.)
 • Türker MF, Barlı Ö, Ayyıldız H (2009) Türkiye Ormancılık Teşkilatında İşletme Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Yayını, 125s., Ankara
 • Yavuz Ö (2007) Orman Genel Müdürlüğü’nün Personel Yapısı ve Sorunları, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), 105 s., İstanbul.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Atakan Öztürk
E-posta: atak08@hotmail.com

Bibtex @ { artvinofd29905, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {253 - 271}, doi = {}, title = {A Study on the Problems of Forest Rangers}, key = {cite}, author = {Öztürk, Atakan} }
APA Öztürk, A . (2013). A Study on the Problems of Forest Rangers. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (2), 253-271. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29905
MLA Öztürk, A . "A Study on the Problems of Forest Rangers". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2013): 253-271 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29905>
Chicago Öztürk, A . "A Study on the Problems of Forest Rangers". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2013): 253-271
RIS TY - JOUR T1 - A Study on the Problems of Forest Rangers AU - Atakan Öztürk Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 271 VL - 14 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A Study on the Problems of Forest Rangers %A Atakan Öztürk %T A Study on the Problems of Forest Rangers %D 2013 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 14 %N 2 %R %U