Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 2, Sayfalar 272 - 282 2013-07-17

Evaluation on Opinions of Forest Engineering about the Use of Geographic Information Systems
Orman Mühendislerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ayhan Ateşoğlu [1] , Metin Tunay [2] , Fatma Sönmez [3]

241 1093

In parallel with technological developments, the use of Geographic Information System (GIS) in forestry is becoming more important day by day. Therefore, the activities of the units under the General Directorate of Forestry and the position, attitude and behaviour of technical staff employed in rural units in the presence of these developments are fairly important. This study was designed to find out the views of technical staff regarding the use of GIS software technologies, efficient use of them and their development and widespread use in Regional Forest Directorates under the General Directorate of Forestry. Survey method was used in the study. Research was carried out on 210 forest engineers who work in Istanbul, Antalya, Izmir, Ankara, Izmir and Adana Regional Forest Directorates. The data obtained through surveys on the attitudes and views of forest engineers on GIS, whether it is used effectively in their units or not and personal information of the participants were calculated as percentage and frequency, presented in graphs and interpreted. In the study that the using of GIS software has come into prominence, study has been done to promote the use of sufficiently GIS and emphasized the importance of GIS education at the undergraduate level.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) ormancılık çalışmalarındaki kullanımı günden güne daha fazla önem arz etmektedir. Dolayısıyla, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin faaliyetleri ve taşra teşkilatlarındaki teknik elemanların bu gelişmeler karşısındaki durumları, tutum ve davranışları oldukça önemlidir. Bu araştırma Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Orman İşletme Müdürlükleri bazında teknik elemanların CBS yazılım teknolojileri kullanımına yönelik durum tespiti, etkin kullanım, geliştirme ve yaygın kullanımına ilişkin görüşlerinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Çalışmada anket değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, İstanbul, Antalya, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Adana Orman Bölge Müdürlükleri bünyesindeki 210 orman mühendisi üzerinde yürütülmüştür. Orman mühendislerinin CBS’ye karşı tutum ve bakış açıları, CBS’nin birimlerde yeterli düzeyde kullanılıp kullanılmadığı ve kişisel bilgilerin yer aldığı anket çalışmaları ile elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak hesaplanmış, grafikler halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Günümüzde CBS yazılımı ve kullanımının öneminin anlaşıldığı çalışmada, yeter düzeyde CBS kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik tespitler yapılmış ve lisans düzeyinde CBS eğitiminin önemi vurgulanmıştır.
 • Baskent EZ (1996) Türkiye Ormancılığında Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulmasına Yönelik Bir Ön Çalışma ve Kavramsal Yaklaşım, Özel Çalışma, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Trabzon.
 • Başkent EZ, Günlü A, Altun L,Yılmaz M (2005) Yetişme Ortamı Haritacılığının Orman Amenajman Planlarındaki Yeri ve Önemi. Orman Mühendisliği Dergisi (Ekim-KasımAralık).
 • Başkent EZ, Köse S, Yolasığmaz HA, Çakır G, Keleş S (2002) Orman Amenajmanında Yeni Açılımlar Çerçevesinde Planlama Sürecinin Tasarımı ve Yeniden Yapılanma. Evcimen Sempozyumu, 1819 Nisan 2002, Bahçeköy İstanbul .
 • FAO (2010) Global Forest Resources Assessment 2010 Main Report. http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pd f (10.2012).
 • FRA (2000) Global Forest Fire Assessment 19902000, Forestry Department Food and Agriculture Organization of The United Nations http://www.fao.org/docrep/006/ad653e/ad653e00 .htm (21.10.2012).
 • Güngöroğlu C (2011) Ekoloji Tabanlı Envanter, Planlama Ve Yönetim Uygulamalarında CBS’nin Kullanılması, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (2011) , 31 Ekim-04Kasım, Antalya. Önder M. (2002) Uzaktan Algılamada Topoğrafik Uygulamalar, Harita Genel Komutanlığı, 134 s. Ankara.
 • Rowell A, Moore PF (2000) Global Review of Forest Fires: A WWF/IUCN Report. WWF, Forests for Life; IUCN, Forest Conservation Programme. http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/20000pdf (02.11.2012).
 • Sönmez T, Başkent EZ (2002) Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı ve Model Uygulama, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 1 (1-9).
 • OGM (2013) Orman Genel Müdürlüğü Geoportal Uygulaması, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü. 27 s. Ankara.
 • URL 1 (2013) http://geo.ogm.gov.tr;
 • Yomralıoğlu T (2000) Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 5.Baskı, ISBN 975-97369-0-X, 480 S. İstanbul .
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ayhan Ateşoğlu

Yazar: Metin Tunay

Yazar: Fatma Sönmez

Bibtex @ { artvinofd29907, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {272 - 282}, doi = {}, title = {Evaluation on Opinions of Forest Engineering about the Use of Geographic Information Systems}, key = {cite}, author = {Tunay, Metin and Sönmez, Fatma and Ateşoğlu, Ayhan} }
APA Ateşoğlu, A , Tunay, M , Sönmez, F . (2013). Evaluation on Opinions of Forest Engineering about the Use of Geographic Information Systems. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (2), 272-282. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29907
MLA Ateşoğlu, A , Tunay, M , Sönmez, F . "Evaluation on Opinions of Forest Engineering about the Use of Geographic Information Systems". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2013): 272-282 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29907>
Chicago Ateşoğlu, A , Tunay, M , Sönmez, F . "Evaluation on Opinions of Forest Engineering about the Use of Geographic Information Systems". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2013): 272-282
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation on Opinions of Forest Engineering about the Use of Geographic Information Systems AU - Ayhan Ateşoğlu , Metin Tunay , Fatma Sönmez Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 272 EP - 282 VL - 14 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Evaluation on Opinions of Forest Engineering about the Use of Geographic Information Systems %A Ayhan Ateşoğlu , Metin Tunay , Fatma Sönmez %T Evaluation on Opinions of Forest Engineering about the Use of Geographic Information Systems %D 2013 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 14 %N 2 %R %U