Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 2, Sayfalar 283 - 291 2013-07-22

Sarıçam Tomruklarında Mavi Renklenme Zararı ve Satış Fiyatı Üzerine Etkileri
Blue Stain Degradation on the Scots Pine Log and Its Effect on the Sale Prices

Osman Komut [1] , Sami İmamoğlu [2] , Atakan Öztürk [3]

206 812

Bu araştırma, orman depolarındaki sarıçam tomruklarında etkili olan mavi renklenme zararını tespit etmek ve bu zararın satış fiyatları üzerine etkilerini belirlemek amacıyla, 2010 yılında Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Torul Orman İşletme Müdürlüğünün Merkez Altınpınar orman deposunda yürütülmüştür. Bu amaçla, 41 adet sarıçam tomruk istifi mavi renklenmeye maruz kalma açısından incelenerek tomruk enine kesit yüzeylerindeki hasarlı kısımlar tespit edilip ölçülmüştür. İncelenen tomruk istifleri, adet ve hacme bağlı hasar grupları dikkate alınarak satış fiyatı ve muhammen bedel artırma oranları yönünden karşılaştırılmıştır. Sonuçta, mavi renklenme zararının sarıçam tomruk istiflerinin satış fiyatlarını ve muhammen bedel artırma oranlarını azalttığı belirlenmiştir.
The aim of this study is to ascertain the degradation which is effective on logs in forest enterprise depots and to determine the effects of it on log stack sale prices. The research was carried out at Central Altınpınar forest depot of Torul Forest Enterprise Management in Trabzon Regional Forest Management in 2010. As a material, 41 stacks of Scots pine (Pinus sylvestris) logs were investigated and cross section of wood were measured for exposure to blue stain. Investigated timber stacks, with respect to damaged log number and volume degradation groups, are compared for sales prices and rate of appraised value. As a result, it has been found out that the degradation of blue stain at log stacks decreased the rate of appraised value and sale prices.
  • Anonim (2001) TS EN 1311 yuvarlak ve biçilmiş yapacak odun (kereste) – biyolojik zararların ölçülmesi metotları.
  • Daşdemir İ (2008) Açık artırmalı kayın satış fiyatını etkileyen faktörler. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 10(14):1-12
  • Demirel E (2006) Açık artırmalı tomruk satışlarında fiyat oluşum sürecinin incelenmesi (Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Örneği). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bartın, s.92. DPT (2012) Onuncu kalkınma planı sürdürülebilir orman yönetimi özel ihtisas komisyonu raporu, Taslak, 100 s.
  • Kantay R, Köse C (2009) Orman işletme depoları ve depolama teknikleri, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 1(59):75-92.
  • Komut O, İmamoğlu S, Öztürk A (2010) Orman işletmeleri satış depolarında etkili olan zararlar ve alınabilecek önlemler. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, Artvin, Cilt I, s. 270-278.
  • Ok K (1997) Devlet orman işletmelerinin açık artırmalı satışlarının etkileşimi. DOA Dergisi, 3:39Öztürk A, Kayacan B, Dikilitaş K (2008) Kabuk böceklerinin tomruk satışları üzerinde etkisi: Artvin orman bölge müdürlüğünde bir ön araştırma. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü DOA Dergisi, 14:119-130.
  • SAS (1989) SAS Institute, Inc.SAS/STAT User’s Guide: Version 6.0 Ed., SAS Institute Inc., Cary, NC.
  • Sekendiz OA (1988) Doğu Karadeniz Bölümünde ormanda, orman içi istif yerlerinde bekletilen emval ile kırsal kesimde, koruyucu önlemler alınmadan kullanılan malzemede görülen önemli zararlılar ve zarar oranı ile alınması gerekli önlemler. MPM Yayınları No:338, Ahşap Malzemenin Korunması, Ankara, s. 39
  • Türker MF (1996) Açık artırmalı orman ürünleri (tomruk) satışlarında fiyat oluşumunun araştırılması (Doğu Karadeniz Bölgesi örneği), KTÜ Araştırma Fonu, 93.115.002.1. Numaralı Proje, Trabzon 106 s. URLhttp://web.ogm.gov.tr/birimler/bolgemudurlukl eri/trabzon/Sayfalar/torul.aspx (10 Şubat 2010, 14:00).
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Osman Komut
E-posta: osmankomut@gumushane.edu.tr

Yazar: Sami İmamoğlu
E-posta: imamoglusami@gmail.com

Yazar: Atakan Öztürk
E-posta: atakanozturk@artvin.edu.tr

Bibtex @ { artvinofd29908, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {283 - 291}, doi = {}, title = {Blue Stain Degradation on the Scots Pine Log and Its Effect on the Sale Prices}, key = {cite}, author = {İmamoğlu, Sami and Komut, Osman and Öztürk, Atakan} }
APA Komut, O , İmamoğlu, S , Öztürk, A . (2013). Blue Stain Degradation on the Scots Pine Log and Its Effect on the Sale Prices. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (2), 283-291. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29908
MLA Komut, O , İmamoğlu, S , Öztürk, A . "Blue Stain Degradation on the Scots Pine Log and Its Effect on the Sale Prices". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2013): 283-291 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29908>
Chicago Komut, O , İmamoğlu, S , Öztürk, A . "Blue Stain Degradation on the Scots Pine Log and Its Effect on the Sale Prices". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2013): 283-291
RIS TY - JOUR T1 - Blue Stain Degradation on the Scots Pine Log and Its Effect on the Sale Prices AU - Osman Komut , Sami İmamoğlu , Atakan Öztürk Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 291 VL - 14 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Blue Stain Degradation on the Scots Pine Log and Its Effect on the Sale Prices %A Osman Komut , Sami İmamoğlu , Atakan Öztürk %T Blue Stain Degradation on the Scots Pine Log and Its Effect on the Sale Prices %D 2013 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 14 %N 2 %R %U