Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 64 - 72 2014-04-14

Effect of Mistletoe on Growth of Scotch Pine (Pinus silvestris L.)
Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Gelişimi Üzerine Ökseotu’nun Etkisi

Turan Sönmez [1]

486 791

Aim of this study is to investigate of effect of mistletoe (Viscum album) on growth of Scotch pine. The measurements were done on the pure Scotch pine stands of Koçimek locality (Gölbaşı village, Uzundere town, Erzurum province, Turkey). Diameter, double bark thickness, tree-rings and height was measured a total of 60 trees. 30 of them are infested with mistletoe and the others are without mistletoe. To investigate how does mistletoe affects annual tree diameter increment, height growth and double bark thickness, the SPSS package program was used. We tested all data for normal distribution at first. After that, we used paired samples t-test. As a result of this test mistletoe have unfavorable affected diameter increment, double bark thickness and height growth of Scotch pine. The annual diameter increment of Scotch pine trees were reduced by about 40% within 10 years, the height growth of these trees were reduced by about 47% and the double bark thickness of these trees reduced by about 25%.
Bu çalışma, ökseotunun saf sarıçam meşcerelerinin çeşitli büyüme elamanları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Erzurum’un Uzundere İlçesi Gölbaşı Köyü Kocimek mevkiinde orta ağaçlık çağında ve tam kapalı saf sarıçam meşceresinde ölçümler yapılmıştır. 30’u ökseotu arız olan ve 30’u ökseotu arız olmayan toplam 60 adet ağaç üzerinde yaş, çap, boy ve çift kabuk kalınlığı ölçülmüştür. Ökseotunun ağaçlarda yıllık çap artımı, boy ve kabuk gelişimi üzerine etki yapıp yapmadığını belirlemek için SPSSTM Paket Programı kullanılmıştır. Öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermedikleri araştırılmış ve daha sonra etkiyi tespit etmek için Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi yapılmıştır. Test işlemi sonucunda ökseotunun sarıçamda çap artımı, kabuk kalınlığı ve boy gelişimi üzerine etki yaptığı tespit edilmiştir. Ökseotu arız ağaçlarda (Hasta) Son 10 yıllık ortalama çap artımında %40, boy gelişiminde %47 ve kabuk gelişiminde %25 oranında azalma olduğu belirlenmiştir.
 • Anonim (1998a) Parasitic Plant Connection – Viscaceae, www.science .siu.edu/
 • Anonim (2006) Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeler 2006 Yılı Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Ankara
 • Anonim (2012) Türkiye Orman Varlığı. Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Yayın No: 85, Ankara
 • Çatal Y, Carus, S, (2011) Effect of Pine Mistletoe on Radial Growth of Crimean Pine ( Pinus nigra) in Turkey. Journal of Environmental Biology, 32(3):263-270
 • Çepel N, Dündar M, Günel A (1977) Türkiye’nin önemli Yetişme Bölgelerinde Saf Sarıçam Ormanlarının Gelişimi İle İlgili Bazı Edafik ve Fizyografik Etkenler Arasındaki İlişkiler. TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Proje No: TOAG 154
 • Eroğlu M (1993) Sarıçam Ormanlarımızda Ökseotu ( Viscum album L.). Orman Mühendisliği Dergisi, 30(7): 6-10
 • Eroğlu M, Usta M (1993) Viscum ablum L.’un Sarıçam Artımına Odunun Kimyasal ve Morfolojik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması , II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi , 6-9 Ekim 1993, Trabzon , Bildiriler Kitabı , 116-122
 • Eroğlu M, Başkaya Ş (1995) Ökseotu (Viscum album L.)’nun şiddetli zararı, neden ve sonuçları. Orman Mühendisliği Dergisi, 32(4): 25-31
 • Gill LS (1953)Plant Diseases the Yearbook of Agriculture. U .S Depertment of Agriculture, 77-73 , Washington, D.C.
 • Kanat M, Alma MH, Sivrikaya F (2010) The Effect of Viscum album L. On Annual Diameter Increment of Pinus nigra Arn. African Journal of Agricultural Research, 5(2):166-171
 • Kayacık H (1980) Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği I (Gymnospermae). İ. Ü. Orman Fakültesi Yayını, 2642/281, İstanbul
 • Kutluk H (1948) Türkiye Ormancılığı İle İlgili Tarihi Vesikalar. Osmanbey matbaası. İstanbul
 • Sekendiz OA (1984) İğne Yapraklı Ağaç Ormanlarımızda Ökse Otunun Yayılısı ve Zararları. O.G.M. Orman Böcek ve Hastalıkları Semineri, H.İ.E.P. No: 37, İncekum Personel Eğitim Merkezi, 16 s, Antalya
 • Sevimsoy M (1984) Göle-Sarıkamış Yöresinde Saf Sarıçam ( Pinus silvestris L.) Ormanlarında Doğal Gençleştirme Yöntemlerinin Saptanması. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Cilt :121, Ankara
 • Temür N, Gökçe İ (2006) Çam, kavak, söğüt ve armut ağaçları üzerinde yetişen ökseotu ( Viscum album L.) bitkilerinin antioksidan aktivitelerinin incelenmesi. GOP Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat
 • Ulusoy H (2001) Ökseotu ( Viscum Album L.)’nun Sarıçam ( Pinus sylvestris L.) Odununun Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi, GDA Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Yayın No:12, Elazığ
 • Unger L (1992) Dwarf Mistletoes. Forestry Canada, Forest Insect and Disease Survey, Forest Pest Leaflet, No: 44
 • Urech K (1993) Mistletoe Constituents and Cancer Therapy. J . Anthroposophical Med,10:54-63 URL 1, http://web.ogm.gov.tr/diger/OGEMVAK/Sayfalar/ormannedir.aspx, Erişim tarihi 02014
 • Zeybek N (1985) Farmasötik Botanik. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No:1, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Turan Sönmez

Bibtex @ { artvinofd29930, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {64 - 72}, doi = {10.17474/acuofd.40147}, title = {Effect of Mistletoe on Growth of Scotch Pine (Pinus silvestris L.)}, key = {cite}, author = {Sönmez, Turan} }
APA Sönmez, T . (2014). Effect of Mistletoe on Growth of Scotch Pine (Pinus silvestris L.). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15 (1), 64-72. DOI: 10.17474/acuofd.40147
MLA Sönmez, T . "Effect of Mistletoe on Growth of Scotch Pine (Pinus silvestris L.)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15 (2014): 64-72 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2268/29930>
Chicago Sönmez, T . "Effect of Mistletoe on Growth of Scotch Pine (Pinus silvestris L.)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15 (2014): 64-72
RIS TY - JOUR T1 - Effect of Mistletoe on Growth of Scotch Pine (Pinus silvestris L.) AU - Turan Sönmez Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17474/acuofd.40147 DO - 10.17474/acuofd.40147 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 72 VL - 15 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/acuofd.40147 UR - http://dx.doi.org/10.17474/acuofd.40147 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Effect of Mistletoe on Growth of Scotch Pine (Pinus silvestris L.) %A Turan Sönmez %T Effect of Mistletoe on Growth of Scotch Pine (Pinus silvestris L.) %D 2014 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 15 %N 1 %R doi: 10.17474/acuofd.40147 %U 10.17474/acuofd.40147