Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 114 - 125 2014-06-02

The Relationship Between Urban Design and Urban Quality of Life: “A Case Study of Kastamonu City- Turkey”
Kentsel Tasarım ve Kentsel Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki “Türkiye-Kastamonu Kenti’nden Bir Çalışma”

Sevgi Öztürk [1] , Zeynep Pınar Genç [2]

452 662

The physical, social, and economic components of urban areas determine the characteristics and eligibility of urban life. Urban areas are negatively affected by rapid population growth, unplanned city development, insufficient physical environments, and social, economic and cultural problems. Nowadays, urban planning and design studies are being implemented to find solutions for the cities that lost their identities, became similar to each other, and externalized. These studies organize the physical components of the urban areas and aim to create livable and functional cities. In this study, the relationship between urban design and urban quality of life objectives is investigated in the city of Kastamonu. In this context, a poll was conducted among Kastamonu University students. As a result, it was found that there is a positively high degree (R: 0,776) linear correlation between urban design and quality of life. Moreover, it was observed that different age and gender groups have a different view of the city according to their spatial experiences.

Kentsel alanlar hızlı nüfus artısı, plansız yerleşme, fiziksel çevrenin ihtiyaçlara cevap verememesi, beklentilerin değişmesi, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların artması gibi pek çok nedenden olumsuz yönde etkilenmektedir. Günümüzde kimliksizleşmiş, dışsallaşmış ve birbirine benzeyen kent alanlarında bu sorunlara çözüm aracı olarak kentsel planlama ve tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, kenti oluşturan fiziksel öğeler arasındaki düzenlemeleri sağlamakta ve etkileyici, yaşanabilir, fonksiyonel kentler yaratmayı hedeflemektedir. Çalışmada, kentsel tasarım hedefleri ile kentsel yaşam kalitesi kriterleri arasındaki ilişki irdelenmeye çalışılmış ve Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ile yapılan anket çalışması sonucunda kentsel tasarım kriterleri ile kentsel yaşam kalitesi arasında pozitif yönde yüksek derecede (R: 0,776) doğrusal bir korelasyon olduğu bulunmuştur. Bunun yanında öğrencilerin mekana dair deneyimlerine göre mekanın kullanıcı zihninde oluşan imgelerinin farklı yaş ve cinsiyet gruplarına göre farklılık gösterdiği sonucu ortaya çıkmıştır
 • CABE and DETR (2000) The value of urban design. http://www.designcouncil.org.uk/Documents/ Documents/Publications/CABE/the-value-of- urban-design.pdf. 2013 Nov)
 • CIA (2013) Urbanization, The World Factbook. (cited 2013 Nov 24) hizmetleri belediye belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik bir yaklaşım: orta ölçekli kent örnekleri. Ph.D Thesis, Gazi University FBE, Ankara.
 • Kabadayı H (2006) Yaşam kalitesi ve kullanıcı memnuniyetinin kentsel tasarımdaki etkisine çok boyutlu yaklaşım. Master Thesis. Istanbul Technical University.
 • Kamp Von I, Leidelmeijer K, Marsman G, Hollander de A (2003) Urban environmental quality and human well-being towards a conceptual framework and demarcation of concepts; A literature study. Landscape and Urban Planning. 65: 5-18, Elsevier Science B.V.
 • London Canada (2010) Illustrated urban design principles. http://www.london.ca/Planning_and_Develop ment/Land_Use_Planning/Urban_Design/PD Fs/Illustrated_Urban_Design_Principles.pdf
 • Lynch K (2012) Kent İmajı. Türkiye İş Bankası Culture Publications, 4th Edition, Istanbul.
 • Madanipour A (1996) Design of urban space: An a inquiry Chichester: John Wiley & Sons. process.
 • Martins Marques, 2013. Evaluating quality of life in cities – towards new tools to support urban planning (cited 2013 Apr 30). http://www.cityfutures2009.com/PDF/55_I_ Martins_T_S_Marques.pdf.
 • OECD (2011) Compendium of OECD Well-Being Indicators. http://www.oecd.org/std/47917288.pdf.
 • Öztürk S, Özdemir Z (2013) Kentsel açık ve yeşil alanların yaşam kalitesine etkisi “Kastamonu Örneği”, Journal of Kastamonu University Faculty of Forestry, 13(1): 109- 116.
 • Rahmatabadi S, Zamankhani JS, Yazdani S, (2011) Urban design, socialization, and quality of life, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 210-214.
 • Tekeli İ, Güler Ç, Vazioğlu S, Algan N, Dündar AK, (2003) Kentsel yaşam kalitesi göstergeleri: Türkiye için bir veri sistemi önerisi. Reports of Turkish Academy of Sciences no: 6, Ankara.
 • TÜİK (2013) Address-based population registration system (ABPRS) 2012 urban population database of the Province of Kastamonu.
 • Türksever NE (2001) Türkiye’de Büyüksehir alanlarında degerlendirilmesine yönelik bir yöntem denemesi. Ph.D Thesis. Istanbul Technical University, p. 61. kalitesinin
 • UCSUR (2012) The Pittsburg Regional Quality of (cited life http://www.pittsburghtoday.org/specialreports /QOLreport_PT.pdf. 2013 Apr 30)
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Sevgi Öztürk
E-posta: sozturk@kastamonu.edu.tr

Yazar: Zeynep Pınar Genç
E-posta: zpozdiger@kastamonu.edu.tr

Bibtex @ { artvinofd29934, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {114 - 125}, doi = {10.17474/acuofd.36085}, title = {The Relationship Between Urban Design and Urban Quality of Life: “A Case Study of Kastamonu City- Turkey”}, key = {cite}, author = {Genç, Zeynep Pınar and Öztürk, Sevgi} }
APA Öztürk, S , Genç, Z . (2014). The Relationship Between Urban Design and Urban Quality of Life: “A Case Study of Kastamonu City- Turkey”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15 (2), 114-125. DOI: 10.17474/acuofd.36085
MLA Öztürk, S , Genç, Z . "The Relationship Between Urban Design and Urban Quality of Life: “A Case Study of Kastamonu City- Turkey”". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15 (2014): 114-125 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29934>
Chicago Öztürk, S , Genç, Z . "The Relationship Between Urban Design and Urban Quality of Life: “A Case Study of Kastamonu City- Turkey”". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15 (2014): 114-125
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship Between Urban Design and Urban Quality of Life: “A Case Study of Kastamonu City- Turkey” AU - Sevgi Öztürk , Zeynep Pınar Genç Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17474/acuofd.36085 DO - 10.17474/acuofd.36085 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 125 VL - 15 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/acuofd.36085 UR - http://dx.doi.org/10.17474/acuofd.36085 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi The Relationship Between Urban Design and Urban Quality of Life: “A Case Study of Kastamonu City- Turkey” %A Sevgi Öztürk , Zeynep Pınar Genç %T The Relationship Between Urban Design and Urban Quality of Life: “A Case Study of Kastamonu City- Turkey” %D 2014 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 15 %N 2 %R doi: 10.17474/acuofd.36085 %U 10.17474/acuofd.36085