Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 132 - 148 2014-06-27

A Study on the Evaluation of City Identity in Terms of Spatial Quality Throughout History (Taksim Square)
Tarihsel Süreç İçinde Kent Kimliğinin Mekânsal Kalite Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma (Taksim Meydanı)

Hande Çınar Altınçekiç [1] , Berna Ergin [2] , Merve Tanfer [3]

626 1674

Taksim square is an energy center that people meet, and a significant urban focus which has found an important place on people’s mind thanks to its association with memories of the Republican Era. Throughout history the regulations has been made to control the fast growing vehicle traffic, which has been increasing in relation to population rate, and the enhancements done to meet necessities of the fast growing city parallel to the improving technology, without considering its interaction with environment, converts the square into an intersection and now it is about to lose its identity. In this study, the identity of the square and its surrounding, which has been discussed and attempted to be modified with various regulations, is discussed in terms of spatial quality parameters by starting the process of historical change and the effects of the current renewal of the square is evaluated.

Taksim Meydanı, Cumhuriyet dönemi anıları üzerine inşa edilmesi ile kentli belleğinde yerleşmiş, insanların buluştuğu enerji merkezi ve önemli bir kentsel odaktır. Tarihinden günümüze geçen süreç içinde, gelişen teknoloji ile hızla büyüyen kentin, ihtiyaçlarını karşılamak için çevresiyle olan etkileşiminin göz önüne alınmadan gelişmesi, nüfus ile orantılı olarak artan araç trafiği ve yapılan düzenlemeler, meydanı kavşağa dönüştürmüş ve kimliğini kaybetme ile karşı karşıya gelmiştir. Çalışmada, son dönemlerde çok konuşulan ve çeşitli düzenlemelerle değişime uğratılmaya çalışılan Meydan ve çevresinin kimliği, tarihsel değişim sürecinden yola çıkıp mekânsal kalite parametreleri açısından irdelenerek günümüzde yenileme projesinin kent kimliğine etkileri değerlendirilecektir
 • Akpınar Yİ, Gümüş K (2012) Taksim Dün-Bugün: İdeolojik Bir Okuma. TMMOB Mimarlar Odası 28:38-46
 • Alioğlu F (2013) Rekonstrüksiyon ya da Yeniden Yapma, Hangi Yapı İçin? Taksim Topçu Kışlası İçin Bir Değerlendirme. Megaron JournalCilt Vol. 8 – Sayı No: 1 ,Sayfa 1-7
 • Altuğ Tİ (2010) Kentsel Tasarımda Fiziksel Kent Kimliği Kodlarının Oluşturulması. E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi,296 sayfa İzmir. Altunbaş U (2006) Kent Merkezlerinde Yayalaştırmanın İşlevsel Değişim Üzerine Etkileri: İstiklal Caddesi Örneği. İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi ,92 sayfa, İstanbul.
 • Anonim 2012. Taksim Meydan Düzenlemesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Meydan Düzenlemesine ilişkin Değerlendirmeler, İstanbul
 • Anonim (2001) Jacques Pervititch Haritaları . Axa Oyak Holding AŞ. Tarih Vakfı. ISBN 975- 7306-73-8, Alman Konsolosluğu Kitaplığı, İstanbul
 • Anonim (2000) Project for Public Spaces (PPS) How to Turn a Place Around: A Handbook of Creating Successful Public Spaces. Project for Public Spaces, New York
 • Anonim (1987) Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Proje Belediyesi, Belediye Arşivi, İstanbul Büyükşehir
 • Bayram B (2007) Kamusal Mekan Kalitesinin Yükseltilmesinde Yöntemler ve Kamusal Sanatın Rolü. İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 169 sayfa ,İstanbul.
 • Çalışkan M (2011) Kamu Yararı Bağlamında Kamusal Mekanlarda Bir Yayalaştırma Örneği Eminönü Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi. İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 166sayfa, İstanbul,
 • Çöl Ş (1998) Kentlerimizde Kimlik Sorunu ve Günümüz Kentlerinin Kimlik Derecesini Ölçmek İçin Bir Yöntem Denemesi. M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 316 sayfa İstanbul.
 • Deniz TK (2011) Kent kimliği üzerine bir araştırma: Konya örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (8)2: 1048-1072
 • Eryılmaz S (1999) Kamu Kullanımlı Kentsel Açık Alanların Gösterdikleri Yapısal Değişimlerin İrdelenmesi İstanbul Örneği. İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,144 sayfa İstanbul.
 • Emir S (2008) Değişen Sokak Cepheleri Üzerine Bir Araştırma Talimhane Örneği. Y T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 97 sayfa İstanbul.
 • Gültekin H (1996) İstanbul’da Meydanların Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi. İ. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, sayfa 137,İstanbul.
 • Gürsel D (2014) Taksim Meydanı’nın Yeni Görselleri http://www.arkitera.com/haber/19644 Erişim Tarihi: 06.02.2014 Çıktı
 • Gürsel E (2012) İstanbul Kenti En Önemli Meydanını Kaybedebilir. Mimarlık Dergisi 364 ,Mart –Nisan sayısı .
 • Hasol D (2012) 29 Mart Cumhuriyet Gazetesi, http://ismd.org.tr/author/dogan-hasol/. Erişim 17 Kasım 2013
 • Hatipoğlu H (1994) Kentsel Yapılaşmış Çevrenin Oluşumunda Dış Mekan Yaşantısının Yeri ve İşlevi İstanbul Taksim Meydanı. İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,sayfa 141 İstanbul.
 • İnceoğlu M (2007) Kentsel Açık Mekânların Kalite Açısından Değerlendirmesine Yönelik Bir Yaklaşım: İstanbul Meydanlarının İncelenmesi. Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 379 sayfa ,İstanbul.
 • Karagözlü C (2013) Kentin Düğüm Noktaları: Meydanlar. http://cemkaragozlu.blogspot.com.tr/ Erişim 21 Ocak 2014
 • Kırmızı Z, Tunalı ÇF (2009) İstanbul ve Ulaşım Zaman Dizini. Cinius Yayınları, İstanbul
 • Kozar,C.(2012)Hayal-Et Yapılar Sergisi’nde TaksimKışlasıhttp://www.arkitera.com/gorus/i ndex/detay/hayal-et-yapilar-sergisi-nde- taksimkislasi /268 Erişim Tarihi: 18.02.2014
 • Kuban D (1970) 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi. Gerçek Yayınları, İstanbul
 • Lynch K (1960) The Image of the City. The M.I.T Press, Cambridge
 • Lynch K (1990) City Sense and City Design: Writings and Projects of Kevin Lynch. MIT Press, Cambridge
 • Okar E (2013) Meslekten Kentliler Gezi Parkı Hakkında http://www.arkitera.com/haber/index/detay/m eslekten-kentliler-gezi-parki-hakkinda-neler- soyledi_/15379. Erişim 21 Ocak 2014
 • Oktay D (2007) Kentsel Kimlik ve Canlılık Bağlamında Meydanlar: Kuzey Kıbrıs’ta Bir Meydana Bakış. Mimarlık Dergisi 334 Erişim 1 ekim.2014
 • Özaydın G (2012) Taksim’in Üstü Altına İniyor. Mimarlık Dergisi 364 mart –nisan sayısı
 • http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm erişim Erişim 2 ekim 2014
 • Özer MN, Ayten MA (2005) Kamusal Odak Olarak Kent Meydanları. Planlama 2005/3 :96-103
 • Rapoport A (1977) Human Aspects Of Urban Form :Towards A Man- Environment Approach To Urban Form And Design. Pergamon Press, Oxford
 • Sağsöz VA, Zorlu T (1996) Kent Kimliği- Kimliksizliği ve Tasarımcının Rolü- Trabzon Kentinde Bir Araştırma. Mimarlar Odası Yapı ve Yaşam Dergisi 96
 • Turanalp GML (2013) Meslekten Kentliler Gezi Parkı http://www.arkitera.com/haber/index/detay/m eslekten-kentliler-gezi-parki -hakkinda-neler- soyledi_/15379 Erişim 21 Ocak .2014 Söyledi
 • Ulu A, Karakoç İ (2004) Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi. Planlama Dergisi 2004/3: 59- 66
 • Voordt VD (2005) Architecture in Use: an Introduction To The Programming Design and Evaluation of Buildings. Architectural Press, Amsterdam
 • Yalçın A (2011) Taksim Meydanı Ve Çevresinin Bir Kamusal Alan Olarak Tüm Kullanıcılara Yönelik Erişilebilirliğinin İrdelenmesi. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez isayfa 220, İstanbul.
 • YıldırımB(2014)http://www.arkitera.com/gorus/inde x/detay/sehrin-en-onemli-meydani-boyle-mi- tasarlanmali_/464 Erişim 06 Şubat 2014
 • Yıldız A (2007) Tarihsel Birikime Sahip Kentsel Açık Alanların Dinamizmi İstanbul Kent Örneği; Beyazıt, Sultanahmet ve Taksim Meydanı. İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 90 sayfa, İstanbul.
 • Zucker P (1959) Town and Square. Columbia University Press, New York
Birincil Dil en
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hande Çınar Altınçekiç
E-posta: saneme@istanbul.edu.tr

Yazar: Berna Ergin
E-posta: berna@qwe.com

Yazar: Merve Tanfer
E-posta: merve@qwe.com

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd29937, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {132 - 148}, doi = {10.17474/acuofd.26010}, title = {A Study on the Evaluation of City Identity in Terms of Spatial Quality Throughout History (Taksim Square)}, key = {cite}, author = {Tanfer, Merve and Çınar Altınçekiç, Hande and Ergin, Berna} }
APA Çınar Altınçekiç, H , Ergin, B , Tanfer, M . (2014). A Study on the Evaluation of City Identity in Terms of Spatial Quality Throughout History (Taksim Square). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15 (2), 132-148. DOI: 10.17474/acuofd.26010
MLA Çınar Altınçekiç, H , Ergin, B , Tanfer, M . "A Study on the Evaluation of City Identity in Terms of Spatial Quality Throughout History (Taksim Square)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15 (2014): 132-148 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29937>
Chicago Çınar Altınçekiç, H , Ergin, B , Tanfer, M . "A Study on the Evaluation of City Identity in Terms of Spatial Quality Throughout History (Taksim Square)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15 (2014): 132-148
RIS TY - JOUR T1 - A Study on the Evaluation of City Identity in Terms of Spatial Quality Throughout History (Taksim Square) AU - Hande Çınar Altınçekiç , Berna Ergin , Merve Tanfer Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17474/acuofd.26010 DO - 10.17474/acuofd.26010 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 148 VL - 15 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/acuofd.26010 UR - http://dx.doi.org/10.17474/acuofd.26010 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A Study on the Evaluation of City Identity in Terms of Spatial Quality Throughout History (Taksim Square) %A Hande Çınar Altınçekiç , Berna Ergin , Merve Tanfer %T A Study on the Evaluation of City Identity in Terms of Spatial Quality Throughout History (Taksim Square) %D 2014 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 15 %N 2 %R doi: 10.17474/acuofd.26010 %U 10.17474/acuofd.26010