Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Plumbago europaea L.’ nın besinsel, antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29950)
 2. Prunus cerasifera cv. ‘’Pissardii Nigra’’nın antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267474)
 3. Eremurus spectabilis Bieb.’in antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267455)
 4. Yaban mersininin (Vaccinium myrtillus L.) farklı çözücü ekstraktlarındaki antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/271088)
 5. Doğu Karadeniz Bölgesi’ ndeki bazı meyve ağaçlarının antioksidan aktivitelerinin karşılaştırılması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267489)
 6. Vinca major subsp. hirsuta’nın antioksidan aktivitesinin ve RP-HPLC-UV ile fenolik bileşenlerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267448)
 7. Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Farklı Çinko Konsantrasyonlarının Total Protein, Hidrojen Peroksit İçeriği ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29847)
 8. Kadmiyumun biber (Capsicum annuum L.) fidelerinde fenilalanin amonyum liyaz aktivitesi ve lipid peroksidasyonu üzerine etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29958)
 9. Artvin’de doğal yetişen Arbutus andrachne L.’nin meyve ve çiçeklerinin toplam fenolik madde içeriği ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/271042)
 10. Kuraklık Stresine Karşı Borun Antioksidant Enzimlere Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29871)
 11. Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267492)
 12. Türkiye’deki doğal Türk fındığı (Corylus colurna L.) popülasyonlarının durumu (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270346)
 13. Kurutma, Çimlendirme Sıcaklığı ve Saklamanın Göl Soğanı (Leucojum aestivum L.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29904)
 14. Türkiye’ de Yetişen Psephellus pulcherrimus (syn: Centaurea pulcherrima var. freynii) (Cardueae, Asteraceae)’ un Morfolojik ve Anatomik Özellikleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29873)
 15. Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)’den İzole Edilen Bakterilerin İnsektisidal Aktivitesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/274071)
 16. Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Cadde Ağaçlandirmasinda Farkli Bitkisel Tasarim Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29834)
 17. Artvin ve Çevresinde Çam Kese Böceği Riskinin Geleceğe Yönelik Modellenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29936)
 18. Tricholoma terreum ve Coprinus micaceus’un bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267482)
 19. IPS TYPOGRAPHUS (L.) (COL.: SCOLYTIDAE) MÜCADELESİNDE IPSOWIT® , IPSTYP® VE TYPOSAN® FEROMON PREPARATLARI ETKİ ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29724)
 20. Uludağ Göknarı’nda (Abies bornmülleriana mattf.) bazı fidan karakterleri bakımından genetik çeşitlilik (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267475)