Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. ARTVİN KUŞ FAUNASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29744)
 2. ARTVİN KENT DOKUSUNDA YEŞİL ALAN İNCELEMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/290618)
 3. KENT ORMANCILIĞI VE ARTVİN İLİ KENT ORMANCILIĞI UYGULAMALARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29750)
 4. A9 (ARTVİN) KARESİ İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29658)
 5. ARTVİN İLİ ORMAN KÖYLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29741)
 6. ARTVİN İLİ EKONOMİSİNDE ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29637)
 7. TRABZON, RİZE, ARTVİN YÖRELERİNDE BULUNAN DOGAL VE EGZOTİK TIRMANICI BİTKİLER (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29630)
 8. ARTVİN İLİNİN İKLİM KONFORUNA SAHİP REKREASYON VE TURİZM ALANLARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29732)
 9. Artvin ve Çevresinde Çam Kese Böceği Riskinin Geleceğe Yönelik Modellenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29936)
 10. ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEKİ ODUN HAMMADDESİ ÜRETİM ARAÇLARININ VERİM AÇISINDAN İNCELENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29772)
 11. Artvin Kent Ormanının Rekreasyon Olanakları ve Kullanıcı Tercihlerinin İrdelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29827)
 12. Konut Mutfak Dolaplarında Tercih Edilen Kapak Modelleri: Artvin İli Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29840)
 13. ÜLKE ORMAN AMENAJMAN FELSEFESİNDEKİ DEĞİŞİM: 1972’DEN GÜNÜMÜZE ARTVİN PLANLAMA BİRİMİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29733)
 14. ARTVİN-ATİLA (HATİLLA) VADİSİ MİLLİ PARKININ VEJETASYON YAPISINA GENEL BİR BAKIS (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29634)
 15. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ-ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISINI BELİRLEM (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29646)
 16. ARTVİN YÖRESİ POTANSİYEL EROZYON SAHALARI İLE AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29688)
 17. Yusufeli mikro havzasında (Artvin) yüzey erozyonu toprak kaybının tahmin edilmesi ve erozyon risk haritasının oluşturulması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267486)
 18. Artvin Kenti İlköğretim Okul Bahçelerinin Nitelik ve Niceliksel Durumunun Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29814)
 19. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Açık Artırmalı Satışlarına Katılan Müşterilerin Talep ve Beklentilerinin Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29778)
 20. ARTVİN İLİNDEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İSLETMELERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29641)