Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Bolkar Dağları böğüleri (Arachnida: Solifugae) üzerine biyoekolojik gözlemler (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/273953)
 2. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İKLİM DEĞİŞİMİ VE DOĞU LADİNİ (PICEA ORIENTALIS) EKOSİSTEMLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29751)
 3. ANNOSUM KÖK VE ALT GÖVDE ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN ABİES BORNMÜLLERİANA VE ABIES CILICICA MEŞCERELERİNDE YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29753)
 4. Kentsel Yaya Alışveriş Sokaklarında Geçirgenlik Kavramı Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Kunduracılar Caddesi Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29830)
 5. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/285135)
 6. Farklı Yetiştirme Ortamı ve Polietilen Tüp Boyutunun Kapari (Capparis ovata Desf.) Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29810)
 7. Bitki Koruma Hakkında Çiftçilerin Eğitim Seviyelerinin Artırılması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29773)
 8. Bitkisel Yağların Ahşap Koruyucu Bir Madde Olarak Kullanılabilirliği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29818)
 9. ARTVİN KUŞ FAUNASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29744)
 10. Uzundere İlçesi ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2260/29768)
 11. Korunan alanlarda çevre sorunlarının değerlendirilmesi: Pamukkale özel çevre koruma bölgesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/296529)
  • 1 (current)