Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Bolkar Dağları böğüleri (Arachnida: Solifugae) üzerine biyoekolojik gözlemler (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/273953)
 2. Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması ve Türkiye Öksin Alanındaki Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanları Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29804)
 3. Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29817)
 4. Türkiye’deki doğal Türk fındığı (Corylus colurna L.) popülasyonlarının durumu (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270346)
 5. Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ormanları altındaki toprakların fizikokimyasal özellikleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/32294/315355)
 6. Akarsu rehabilitasyonunun peyzaj kalitesi üzerindeki etkileri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270854)
 7. Doğu Karadeniz Göknarı-Doğu Ladini Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Tek Ağaçların Çap Artımındaki Etkilerinin İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29858)
 8. Odun Hammaddesi Taşımacılığında Meta-Sezgisel Yöntemlerin Kullanımı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29757)
 9. Yaban Hayatı Çalışmalarında Fotokapan Kullanımı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29899)
 10. Türkiye Orman Ekosistemlerinde Mikrofungusların Trofik Yapısı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29892)
 11. ÜLKEMİZDE SEBZE VE MEYVELERIN YANISIRA ALTERNATIF BESİN KAYNAĞI: YABANİ MANTAR (Pleurotus eryngii var. ferulae) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29777)
 12. Türkiye’deki Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma sahalarının iklim tipi açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/305038)
 13. Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29853)
  • 1 (current)