Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Pazaryeri (Bilecik) ve çevresinin damarlı bitkiler florası (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270524)
 2. ARTVİN-ATİLA (HATİLLA) VADİSİ MİLLİ PARKININ VEJETASYON YAPISINA GENEL BİR BAKIS (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29634)
 3. Türkiye Florası İçin Yabancı Yeni Bir Tür Olan Tradescantia fluminensis’in Yaprak ve Gövde Anatomisine Katkılar (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29872)
 4. Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29853)
 5. Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29870)
 6. Eskişehir ve Çevresindeki Bazı Tarım Alanlarındaki Tarla Yabancı Otlarının Florası (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29839)
 7. Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ormanları altındaki toprakların fizikokimyasal özellikleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/32294/315355)
 8. Türkiye’ de Yetişen Psephellus pulcherrimus (syn: Centaurea pulcherrima var. freynii) (Cardueae, Asteraceae)’ un Morfolojik ve Anatomik Özellikleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29873)
 9. Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Artemisia L. (Asteraceae) Cinsine Ait Üç Türün Morfolojik Özellikleri Bakımından İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2248/29792)
 10. Kurtdüzü Sırtları (Bitlis) Ekosistemlerindeki Bazı Tohumlu Bitkiler Ve Bunların Mikrofungusları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2248/29798)
 11. Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)’den İzole Edilen Bakterilerin İnsektisidal Aktivitesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/274071)
  • 1 (current)