Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Dactylorhiza urvileana’nın in vitro asimbiyotik çimlendirilmesi ve fidelerinin oluşturulması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267472)
 2. Karaçalı (Paliurus spina-christi Mill.) ve Nar (Punica granatum L.) Tohumlarının Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29758)
 3. Bazı orman ağacı ve çalı türleri tohumlarının çimlendirilmesinde vermikompost ürünlerinin etkileri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/282604)
 4. Tohum Toplama ve Ekim Zamanı ile Yetiştirme Ortamının Yabani Kiraz (Prunus avium L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29762)
 5. İki farklı ortamda katlama süresinin derici sumağı (Rhus coriaria l.) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/271043)
 6. ANDIZ (Arceuthos drupacea (Labill.) Ant. et. Kotschy.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ, DİĞER TOHUM VE FİDAN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİT VE ÖNERİLER (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29686)
 7. Kurutma, Çimlendirme Sıcaklığı ve Saklamanın Göl Soğanı (Leucojum aestivum L.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29904)
 8. BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) TOHUMLARINA EKİMDEN ÖNCE UYGULANABİLECEK BAZI BASİT SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN ÇİMLENMEYE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29673)
 9. BODUR ARDIÇ (Juniperus communis L. subsp. nana Syme.), DİKEN ARDIÇ (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus) VE SABİN ARDIÇTA (Juniperus sabina L.) TOHUMLARIN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE FARKLI EKİM ZAMANLARININ ETKİSİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29718)
 10. Doğu alıcı (Crataegus orientalis Paal. Ex. M. Bieb) tohumlarının çimlenmesi üzerine ekim alanı, ekim zamanı ve bazı önişlemlerin etkilerinin araştırılması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267459)
 11. Çayır üçgülünde (Trifolium pratense L.) karakterizasyon çalışmaları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267454)
  • 1 (current)