1. Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270400)
 2. Kırsal yöredeki yerel yönetimlerin avlanmanın denetimi ve avlak yönetimine katılımlarına yönelik uygun eğitim pro-gramının oluşturulması: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267477)
 3. Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/297142)
 4. DOĞA-KIRSAL YERLEŞME BİRLİKTELİKLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29734)
 5. Akarsu rehabilitasyonunun peyzaj kalitesi üzerindeki etkileri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270854)
 6. Çay (Camellia sinensis) alanlarının peyzaj değeri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267467)
 7. Erzurum Büyükşehir Belediye Binası Ön Bahçe Peyzaj Tasarım Çalışmasının Tasarım İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29816)
 8. Bitkisel Peyzaj Tasarımında Renk ve Form; Çınar (Platanus orientalis) ve Sığla (Liquidambar orientalis) Kullanımında Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Tercihleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29862)
 9. GÜMÜŞHANE-TRABZON KARAYOLU GÜZERGAHI PEYZAJ DEĞERLERİNİN İRDELENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29776)
 10. Rize Merkez İlçesi Kültürel Peyzaj Alanlarında Zamansal Değişimin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29924)
 11. Aydınlatmanın Peyzaj Mimarlığında Kullanım Alanları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29756)
 12. KENT İÇİ İSTİNAT DUVARLARININ PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29774)
 13. Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xeriscape açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267476)
 14. TRABZON, RİZE, ARTVİN YÖRELERİNDE BULUNAN DOGAL VE EGZOTİK TIRMANICI BİTKİLER (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29630)
 15. Rekreasyonel tesislerde görsel kalite değerlendirmesi üzerine bir araştırma: Tortum ve Uzundere (Erzurum) örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29957)
 16. Gençlik Parkında Kullanılan Açık Alan Heykellerine Yönelik Park Kullanıcılarının Görsel Algıları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29841)
 17. Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Cadde Ağaçlandirmasinda Farkli Bitkisel Tasarim Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29834)
 18. Yerleşke donatı bilgi sistemi (YEDBIS) oluşturulması üzerine bir çalışma (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267463)
 19. ARTVİN İLİNİN İKLİM KONFORUNA SAHİP REKREASYON VE TURİZM ALANLARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29732)
 20. Gülez Yöntemine Göre Kafkasör Kent Ormanının Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29759)