Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. DOĞA-KIRSAL YERLEŞME BİRLİKTELİKLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29734)
 2. Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270400)
 3. Çay (Camellia sinensis) alanlarının peyzaj değeri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267467)
 4. Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Cadde Ağaçlandirmasinda Farkli Bitkisel Tasarim Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29834)
 5. Rekreasyonel tesislerde görsel kalite değerlendirmesi üzerine bir araştırma: Tortum ve Uzundere (Erzurum) örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29957)
 6. Akarsu rehabilitasyonunun peyzaj kalitesi üzerindeki etkileri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270854)
 7. Rize Merkez İlçesi Kültürel Peyzaj Alanlarında Zamansal Değişimin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29924)
 8. Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29817)
 9. Gençlik Parkında Kullanılan Açık Alan Heykellerine Yönelik Park Kullanıcılarının Görsel Algıları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29841)
 10. Bitkisel Peyzaj Tasarımında Renk ve Form; Çınar (Platanus orientalis) ve Sığla (Liquidambar orientalis) Kullanımında Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Tercihleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29862)
 11. Aydınlatmanın Peyzaj Mimarlığında Kullanım Alanları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29756)
 12. Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29875)
 13. KENT İÇİ İSTİNAT DUVARLARININ PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29774)
 14. Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xeriscape açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267476)
 15. Alpin kayalık habitatlardaki doğal bitki taksonlarının bitkisel tasarımlardaki fonksiyonları bakımından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267451)
 16. KENTSEL AÇIK ALANLARIN KULLANICI GEREKSİNİMLERİNE GÖRE TASARIMI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29742)
 17. KIRSAL KALKINMADA YENİ BİR YAKLAŞIM KIRSAL TURİZM VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEORİK BİR ÇALIŞMA (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29781)
 18. Kent Ağaçlarının İşlevleri, Koruma Önemi ve Değer Belirleme Yaklaşımları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29920)
 19. ARTVİN İLİNİN İKLİM KONFORUNA SAHİP REKREASYON VE TURİZM ALANLARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29732)
 20. BÜYÜKÇAY HAVZASI (ÇANKIRI) TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE HARİTALANMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29783)