Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Türkiye afit faunası için yeni bir afit türü: Cinara curvipes (Patch, 1912) (Hemiptera; Aphididae) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29956)
 2. Türkiye Florası İçin Yabancı Yeni Bir Tür Olan Tradescantia fluminensis’in Yaprak ve Gövde Anatomisine Katkılar (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29872)
 3. Türkiye liken biyotasına katkılar (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267470)
 4. Türkiye’ de Yetişen Psephellus pulcherrimus (syn: Centaurea pulcherrima var. freynii) (Cardueae, Asteraceae)’ un Morfolojik ve Anatomik Özellikleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29873)
 5. Türkiye Orman Ekosistemlerinde Mikrofungusların Trofik Yapısı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29892)
 6. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29726)
 7. Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29875)
 8. Bazı Endemik Bitkilerin Kütahya’daki (Türkiye) Yayılış Alanları ve Yeni IUCN Tehlike Kategorilerine Göre Yeniden Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29837)
 9. AVRUPA BİRLİĞİNE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİN YONGA LEVHA DIŞ TİCARETİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2254/29695)
 10. Kentsel Tasarım ve Kentsel Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki “Türkiye-Kastamonu Kenti’nden Bir Çalışma” (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29934)
 11. TÜRKİYE MİKOBİYOTASINA KATKILAR IV RİZE YÖRESİ ORMAN FİTOSÖNOZLARINA ASKUSLU YENİ MİKROFUNGUS KAYITLARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29770)
 12. Ege Denizi ve Marmara Denizi’ndeki adalardan Türkiye kemirici faunasının karyolojisine ve yayılışına katkılar (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/277463)
 13. Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması ve Türkiye Öksin Alanındaki Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanları Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29804)
 14. AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE KAĞIT VE KARTON ENDÜSTRİSİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2257/29738)
 15. Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Artemisia L. (Asteraceae) Cinsine Ait Üç Türün Morfolojik Özellikleri Bakımından İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2248/29792)
 16. Türkiye'de Buğday (T. aestivum L.) Ekim Alanı, Üretim ve Veriminin Krigging Yöntemi ile Değerlendirmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29887)
 17. ARTVİN İLİNİN İKLİM KONFORUNA SAHİP REKREASYON VE TURİZM ALANLARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29732)
 18. KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇAY TARIMINDA YASANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK BAMBU (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29655)
 19. ULUSAL HESAPLAR VE ORMANCILIK SEKTÖRÜ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2257/29735)
 20. Artvin İli Arazisinin Topografik ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Tespiti ve Bu Özelliklerin Arazi Örtüsü ile İlişkisinin İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29912)