Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Farklı Çinko Konsantrasyonlarının Total Protein, Hidrojen Peroksit İçeriği ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29847)
 2. Yaban mersininin (Vaccinium myrtillus L.) farklı çözücü ekstraktlarındaki antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/271088)
 3. Prunus cerasifera cv. “Pissardi Nigra” nın fitokimyasal içeriğinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/271089)
 4. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN GÜMRÜKLER DÜZEYİNDE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİNİN İTHALAT VE İHRACAT DURUMUNUN İNCELENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29648)
 5. Artvin’de doğal yetişen Arbutus andrachne L.’nin meyve ve çiçeklerinin toplam fenolik madde içeriği ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/271042)
 6. TRABZON YÖRESİ DEĞİRMENDERE VE SOLAKLI HAVZALARI YOL ŞEVLERİNDE YETİŞEN YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29642)
 7. ORMAN ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIĞINDA ENİYİLEME YÖNTEMLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29743)
 8. Pinar Bitki Ekstraktından Elde Edilen Doğal Boyanın Ahşap Malzemeye Üstyüzey Olarak Uygulanması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29807)
 9. Doğu Karadeniz Bölgesi’ ndeki bazı meyve ağaçlarının antioksidan aktivitelerinin karşılaştırılması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267489)
 10. DİŞBUDAK (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa) ÇİFT-GİRİŞLİ AGAÇ HACİM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2254/29696)
 11. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının bazı makro ve mikro bitki besin maddesi konsantrasyonları ve ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267457)
 12. Tricholoma terreum ve Coprinus micaceus’un bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267482)
 13. DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNDE FAUSTMANN FORMÜLÜ YARDIMIYLA ARAZİ DEGERİNİN HESAPLANMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29632)
 14. JAPONYA ORMANLARI VE ORMANCILIĞI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29651)
 15. Dağlık Arazide Farklı Bölmeden Çıkarma Tekniklerinin Orman Toprağının Sıkışmasına Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29851)
 16. DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN GRUPLANDIRILMASINDA ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİN KULLANIMI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29779)
 17. TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29659)
 18. Kırsal yöredeki yerel yönetimlerin avlanmanın denetimi ve avlak yönetimine katılımlarına yönelik uygun eğitim pro-gramının oluşturulması: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267477)
 19. Artvin İlinde Yonca (Medicago sativa L.) Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29898)
 20. KLASİK BİYOKÜTLE TAHMİN YÖNTEMLERİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2254/29699)