Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Türkiye liken biyotasına katkılar (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267470)
 2. AVRUPA BİRLİĞİNE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİN YONGA LEVHA DIŞ TİCARETİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2254/29695)
 3. Türkiye’deki doğal Türk fındığı (Corylus colurna L.) popülasyonlarının durumu (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270346)
 4. TÜRKİYE’NİN SU KAYNAKLARI VE HAVZA PLANLAMASINA DÖNÜK GENEL DEĞERLENDİRMELER (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29689)
 5. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29726)
 6. ÜLKE ORMAN AMENAJMAN FELSEFESİNDEKİ DEĞİŞİM: 1972’DEN GÜNÜMÜZE ARTVİN PLANLAMA BİRİMİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29733)
 7. DİŞBUDAK (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa) ÇİFT-GİRİŞLİ AGAÇ HACİM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2254/29696)
 8. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İKLİM DEĞİŞİMİ VE DOĞU LADİNİ (PICEA ORIENTALIS) EKOSİSTEMLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29751)
 9. Türkiye’nin Doğu Akdenizi’nde Chrysopid’lerin (Neuroptera: Chrysopidae) ekolojik dağılımı ve mevsimselliği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/279106)
 10. Bazı Endemik Bitkilerin Kütahya’daki (Türkiye) Yayılış Alanları ve Yeni IUCN Tehlike Kategorilerine Göre Yeniden Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29837)
 11. Türkiye'de Buğday (T. aestivum L.) Ekim Alanı, Üretim ve Veriminin Krigging Yöntemi ile Değerlendirmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29887)
 12. Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Artemisia L. (Asteraceae) Cinsine Ait Üç Türün Morfolojik Özellikleri Bakımından İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2248/29792)
 13. Türkiye Florası İçin Yabancı Yeni Bir Tür Olan Tradescantia fluminensis’in Yaprak ve Gövde Anatomisine Katkılar (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29872)
 14. Ülkemizde Uygulanan Orman Yolu Standart ve Eğimlerinin FAO Kriterleri ve Bazı AB Ülkeleri Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29761)
 15. Türkiye’deki Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma sahalarının iklim tipi açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/305038)
 16. Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması ve Türkiye Öksin Alanındaki Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanları Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29804)
 17. Türkiye Orman Ekosistemlerinde Mikrofungusların Trofik Yapısı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29892)
 18. Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/32294/333344)
 19. Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29964)
 20. Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29875)