Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Türkiye’deki doğal Türk fındığı (Corylus colurna L.) popülasyonlarının durumu (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270346)
 2. Bitkisel Peyzaj Tasarımında Renk ve Form; Çınar (Platanus orientalis) ve Sığla (Liquidambar orientalis) Kullanımında Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Tercihleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29862)
 3. Türkiye afit faunası için yeni bir afit türü: Cinara curvipes (Patch, 1912) (Hemiptera; Aphididae) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29956)
 4. Ege Denizi ve Marmara Denizi’ndeki adalardan Türkiye kemirici faunasının karyolojisine ve yayılışına katkılar (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/277463)
 5. Ülkemizde Uygulanan Orman Yolu Standart ve Eğimlerinin FAO Kriterleri ve Bazı AB Ülkeleri Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29761)
 6. Türkiye’ de Yetişen Psephellus pulcherrimus (syn: Centaurea pulcherrima var. freynii) (Cardueae, Asteraceae)’ un Morfolojik ve Anatomik Özellikleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29873)
 7. ÜLKE ORMAN AMENAJMAN FELSEFESİNDEKİ DEĞİŞİM: 1972’DEN GÜNÜMÜZE ARTVİN PLANLAMA BİRİMİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29733)
 8. DEGİŞİK AMAÇLI ORMAN HARİTALARI YAPIMI VE SORGULAMALARINDA COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29631)
 9. BAZI MERA AMENAJMANI TERİMLER VE TANIMLAMALARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29662)
 10. Odun Hammaddesi Taşımacılığında Meta-Sezgisel Yöntemlerin Kullanımı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29757)
 11. YONGA LEVHA İLE BİRLEŞTİRİLEN KENAR MASİFİNİN YAPIŞMA DİRENCİNE KULLANILAN TUTKALIN ETKİSİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29780)
 12. Pinar Bitki Ekstraktından Elde Edilen Doğal Boyanın Ahşap Malzemeye Üstyüzey Olarak Uygulanması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29807)
 13. ULUSAL HESAPLAR VE ORMANCILIK SEKTÖRÜ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2257/29735)
 14. FARKLI İLGİ GRUPLARININ ORMAN KAYNAKLARINA VE ORMAN KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29722)
 15. KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇAY TARIMINDA YASANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK BAMBU (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29655)
 16. ORMAN KONUMSAL VERİ TABANININ TASARIMI, KURULMASI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2257/29740)
 17. CCA (Bakır, krom, arsenik) EMPRENYE MADDESİNİN YIKANMA MEKANİZMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29680)
 18. Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/32294/333344)
 19. TÜRKİYE’NİN SU KAYNAKLARI VE HAVZA PLANLAMASINA DÖNÜK GENEL DEĞERLENDİRMELER (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29689)
  • 1 (current)