Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. ASETİLLENDİRİLMİŞ LADİN YONGALEVHALARININ ESMER ÇÜRÜKLÜK MANTARINA (Coniophora puteana) KARŞI DAYANIKLILIĞI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2257/29736)
 2. Karabük İli Buprestidae, Cerambycidae ve Curculionidae (Coleoptera) Türleri Üzerinde Faunistik Çalışmalar (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29878)
 3. ATIK KAĞIT KULLANAN KAĞIT-KARTON FABRİKALARINDA ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYOLOJİK SORUNLAR (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29727)
 4. ANNOSUM KÖK VE ALT GÖVDE ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN ABİES BORNMÜLLERİANA VE ABIES CILICICA MEŞCERELERİNDE YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29753)
 5. Doğu kayınında (Fagus orientalis Lipsky) yükseltiye bağlı olarak transpirasyon, yaprak buhar basınç açıklığı ve yaprak su potansiyeli değişimi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29969)
 6. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/285135)
 7. Bazı Yerli Ağaç Türü Diri Odunlarının Coptotermes formosanus Termitine Karşı Doğal Dayanıklılığı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29845)
 8. KAPLANMIŞ LEVHA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA VE İŞLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29713)
 9. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNİN İZLENMESİ (DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29711)
 10. Bazı orman ağacı ve çalı türleri tohumlarının çimlendirilmesinde vermikompost ürünlerinin etkileri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/282604)
 11. Pyrethrum ve Bacillus thuringiensis biyopestisitlerinin Pristiphora abietina (Christ, 1791) (Hymenoptera: Tenthredinidae) üzerindeki etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270322)
 12. Tricholoma terreum ve Coprinus micaceus’un bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267482)
 13. ARTVİN YÖRESİ POTANSİYEL EROZYON SAHALARI İLE AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29688)
 14. Farklı Yetiştirme Ortamı ve Polietilen Tüp Boyutunun Kapari (Capparis ovata Desf.) Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29810)
 15. Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)’den İzole Edilen Bakterilerin İnsektisidal Aktivitesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/274071)
 16. ACARA SUBTROPIKAL BÖLGESİNDE YETİŞEN, AMORTİZE OLUNMUŞ VE GENÇ MANDALIN “UNSHIU” BİTKİLERİN MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29746)
 17. Karaçalı (Paliurus spina-christi Mill.) ve Nar (Punica granatum L.) Tohumlarının Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29758)
 18. ODUN HAMMADDESİ ÜRETİM ÇALIŞMALARININ ODUN KALİTE SINIFLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29721)
 19. Kuraklık Stresine Karşı Borun Antioksidant Enzimlere Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29871)
 20. Doğu alıcı (Crataegus orientalis Paal. Ex. M. Bieb) tohumlarının çimlenmesi üzerine ekim alanı, ekim zamanı ve bazı önişlemlerin etkilerinin araştırılması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267459)