Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Tricholoma terreum ve Coprinus micaceus’un bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267482)
 2. ACARA SUBTROPIKAL BÖLGESİNDE YETİŞEN, AMORTİZE OLUNMUŞ VE GENÇ MANDALIN “UNSHIU” BİTKİLERİN MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29746)
 3. ASETİLLENDİRİLMİŞ LADİN YONGALEVHALARININ ESMER ÇÜRÜKLÜK MANTARINA (Coniophora puteana) KARŞI DAYANIKLILIĞI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2257/29736)
 4. ARTVİN YÖRESİ POTANSİYEL EROZYON SAHALARI İLE AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29688)
 5. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNİN İZLENMESİ (DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29711)
 6. Bitki Koruma Hakkında Çiftçilerin Eğitim Seviyelerinin Artırılması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29773)
 7. BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29666)
 8. Karaçalı (Paliurus spina-christi Mill.) ve Nar (Punica granatum L.) Tohumlarının Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29758)
 9. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARASTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örnegi) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29633)
 10. Dış ortam koşullarında bazı poliüretan esaslı üst yüzey sistemlerinin odun yüzeyini koruma performansı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29963)
 11. Dağlık Arazide Farklı Bölmeden Çıkarma Tekniklerinin Orman Toprağının Sıkışmasına Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29851)
 12. Kuraklık Stresine Karşı Borun Antioksidant Enzimlere Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29871)
 13. Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/32294/330622)
 14. Prunus cerasifera cv. ‘’Pissardii Nigra’’nın antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267474)
 15. Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)’den İzole Edilen Bakterilerin İnsektisidal Aktivitesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/274071)
 16. Aralama Şiddeti ve Gövde Sınıfının Dar Yapraklı Dişbudakta (Fraxinus angustifolia Vahl.) Su Sürgünü Oluşumuna Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29831)
 17. Fidan Tipi ve Dikim Zamanının Erzurum-Tortum Yöresinde Sarıçamın (Pinus sylvestris L.) Dikim Başarısına Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29828)
 18. Çeşitli Emprenye Maddelerinin Mobilya ve Yapı Endüstrisinde Kullanılan Odun Türlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29835)
 19. Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Farklı Çinko Konsantrasyonlarının Total Protein, Hidrojen Peroksit İçeriği ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29847)
 20. FİĞ SAMANI VE AHIR GÜBRESİ UYGULAMALARININ TOPRAK AŞINIM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2260/29765)