Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İKLİM DEĞİŞİMİ VE DOĞU LADİNİ (PICEA ORIENTALIS) EKOSİSTEMLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29751)
 2. Türkiye’deki Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma sahalarının iklim tipi açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/305038)
 3. Artvin ve Çevresinde Çam Kese Böceği Riskinin Geleceğe Yönelik Modellenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29936)
 4. Orman yangınına hassas bölgelerde arazöz ile müdahale oranının belirlenmesi (Bartın Orman İşletmesi örneği) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267450)
 5. Türkiye’deki doğal Türk fındığı (Corylus colurna L.) popülasyonlarının durumu (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270346)
 6. Rize Merkez İlçesi Kültürel Peyzaj Alanlarında Zamansal Değişimin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29924)
 7. Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29817)
 8. ARTVİN YÖRESİNİN İKLİM, TOPRAK YAPISARTVİN YÖRESİNİN İKLİM, TOPRAK YAPISI, ORMAN ALANLARI, AĞAÇ SERVETİ VE ORMANCILIK ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29653)
 9. Ormanlardaki karbon birikiminin konumsal ve zamansal değişiminin incelenmesi: Daday planlama birimi örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267484)
 10. KARADENİZ BÖLGESİNDE BİNA İÇİ İKLİM KOŞULLARINDA ODUN DENGE RUTUBETİ DAĞILIMININ ANALİZİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29712)
 11. Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29948)
 12. Pinar Bitki Ekstraktından Elde Edilen Doğal Boyanın Ahşap Malzemeye Üstyüzey Olarak Uygulanması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29807)
 13. Transgenik Orman Ağaçları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29805)
 14. Büyük baraj projeleri ve bağlantılı yol inşaatları sonucunda Çoruh Nehri Havzasında oluşan arazi kayıplarının ve tahribatlarının belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29945)
 15. Bina içi iklim koşullarında verniklenmiş bazı ağaç türü odunları rutubet miktarının değişimi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/315555)
 16. Yusufeli mikro havzasında (Artvin) yüzey erozyonu toprak kaybının tahmin edilmesi ve erozyon risk haritasının oluşturulması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267486)
 17. HIZLI KIRSAL DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: ALPAĞUT KÖYÜ ÖRNEĞİ (SEBEN, BOLU) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29725)
 18. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla Aladağlar’da kış sporları için uygun alanların belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/305261)
 19. Doğal Meralanrdan Toplanan Ak Üçgül (Trifolium repens L.) Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2268/29940)
 20. ANNOSUM KÖK VE ALT GÖVDE ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN ABİES BORNMÜLLERİANA VE ABIES CILICICA MEŞCERELERİNDE YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29753)