Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. KARADENİZ BÖLGESİNDE BİNA İÇİ İKLİM KOŞULLARINDA ODUN DENGE RUTUBETİ DAĞILIMININ ANALİZİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29712)
 2. Türkiye’nin Doğu Akdenizi’nde Chrysopid’lerin (Neuroptera: Chrysopidae) ekolojik dağılımı ve mevsimselliği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/279106)
 3. Başkonuş ve Tekir Yaylasında (Kahramanmaraş) Pieridae (Lepidoptera) Faunası ve Dağılımı Üzerine Araştırma (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29843)
 4. Bazı Endemik Bitkilerin Kütahya’daki (Türkiye) Yayılış Alanları ve Yeni IUCN Tehlike Kategorilerine Göre Yeniden Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29837)
 5. Sarıçam (Pinus sylvestris L.)-Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky)-Karışık Meşcerelerinde Çap Dağılımlarının Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları ile Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29813)
 6. Eskişehir ve Çevresindeki Bazı Tarım Alanlarındaki Tarla Yabancı Otlarının Florası (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29839)
 7. Artvin ve Çevresinde Çam Kese Böceği Riskinin Geleceğe Yönelik Modellenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29936)
 8. Pazaryeri (Bilecik) ve çevresinin damarlı bitkiler florası (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270524)
 9. Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Gelişimi Üzerine Ökseotu’nun Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2268/29930)
 10. ORMAN YOLLARI ÜZERİNDE ODUN HAMMADDESİ NAKLİYATININ PLANLANMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29644)
 11. Kopa Gölü'nün yüzey suyu ve yatak sediment kalitesinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267481)
 12. Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29817)
 13. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının bazı makro ve mikro bitki besin maddesi konsantrasyonları ve ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267457)
 14. ÜLKE ORMAN AMENAJMAN FELSEFESİNDEKİ DEĞİŞİM: 1972’DEN GÜNÜMÜZE ARTVİN PLANLAMA BİRİMİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29733)
 15. Uludağ Göknarı’nda (Abies bornmülleriana mattf.) bazı fidan karakterleri bakımından genetik çeşitlilik (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267475)
 16. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İKLİM DEĞİŞİMİ VE DOĞU LADİNİ (PICEA ORIENTALIS) EKOSİSTEMLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29751)
 17. Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ormanları altındaki toprakların fizikokimyasal özellikleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/32294/315355)
 18. Türkiye’deki Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma sahalarının iklim tipi açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/305038)
  • 1 (current)