Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Transgenik Orman Ağaçları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29805)
 2. Türkiye Orman Ekosistemlerinde Mikrofungusların Trofik Yapısı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29892)
 3. Ormanlardaki karbon birikiminin konumsal ve zamansal değişiminin incelenmesi: Daday planlama birimi örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267484)
 4. Uludağ Göknarı’nda (Abies bornmülleriana mattf.) bazı fidan karakterleri bakımından genetik çeşitlilik (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267475)
 5. Türkiye’deki doğal Türk fındığı (Corylus colurna L.) popülasyonlarının durumu (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270346)
 6. ARTVİN YÖRESİNDE URUS MIII ORMAN HAVA HATLARI KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ DİKİLİ AĞAÇLARA VE FİDANLARA VERDİĞİ FİZİKSEL ZARARLARIN MEVSİMSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29749)
 7. ANNOSUM KÖK VE ALT GÖVDE ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN ABİES BORNMÜLLERİANA VE ABIES CILICICA MEŞCERELERİNDE YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29753)
 8. Batı Karadeniz Yöresi Sarıçam Meşcerelerinde Kütük Çapı-Göğüs Çapı İlişkileri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29836)
 9. Doğu Karadeniz Göknarı-Doğu Ladini Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Tek Ağaçların Çap Artımındaki Etkilerinin İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29858)
 10. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde yayılış gösteren kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267465)
 11. ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29627)
 12. İki farklı ortamda katlama süresinin derici sumağı (Rhus coriaria l.) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/271043)
 13. DENDROKRONOLOJİK ÇALIŞMALARDA AĞAÇLARIN SEÇİMİ VE YILLIK HALKA ÖLÇÜMLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29690)
 14. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29643)
 15. JAPONYA ORMANLARI VE ORMANCILIĞI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29651)
 16. Denizden Yükseklik ve Bakının Doğu Kayını’nın (Fagus orientalis Lipsky.) Odun-Su İlişkileri Üzerine Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29886)
 17. FARKLI İLGİ GRUPLARININ ORMAN KAYNAKLARINA VE ORMAN KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29722)
 18. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMAN-KÖYLÜ İLİŞKİLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29715)
 19. Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29948)
 20. Orman Mühendislerinin Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2248/29789)