1. Elazığ-Malatya çevresinde yetişen Terfezia ve Picoa trüf türlerinin mikorizal ilişkileri ile in situ ve ex situ koruma durumunun tespit edilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267462)
 2. Bitki Koruma Hakkında Çiftçilerin Eğitim Seviyelerinin Artırılması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29773)
 3. Türkiye’deki doğal Türk fındığı (Corylus colurna L.) popülasyonlarının durumu (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270346)
 4. Kent Ağaçlarının İşlevleri, Koruma Önemi ve Değer Belirleme Yaklaşımları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29920)
 5. Türyançay Devlet Doğa Koruma Alanlarındakı Biyosönozların Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesinde Ornitofaunanın Önemi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29888)
 6. DÜNYADA DOĞAYI KORUMA HAREKETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ ve GÜNCEL BOYUTU (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29782)
 7. ÇEŞİTL BORLU BİLEŞİKLERİN OKALİPTUS (Eucalyptus Camaldulensis Dehn.) ODUNUNUN BOYUTSAL STABİLİZASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29675)
 8. Korunan alanlarda çevre sorunlarının değerlendirilmesi: Pamukkale özel çevre koruma bölgesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/296529)
 9. Seyfe Gölü Örneği’nde Biyosfer Rezervi Alanların Planlanması Üzerine Bir Araştırma (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29842)
 10. ERZURUM TARİHİ KENT MERKEZİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE HARİTALARININ OLUŞTURULMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29771)
 11. YEŞİL YOL KAVRAMI, FONKSİYONLARI VE ÖNEMİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29656)
 12. Dış ortam koşullarında bazı poliüretan esaslı üst yüzey sistemlerinin odun yüzeyini koruma performansı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29963)
 13. Odun Yüzeylerinin Bazı Yeni Nesil Emprenye Maddeleri ve Üst Yüzey İşlemleri ile Açık Hava Etkilerine Karşı Korunması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29896)
 14. BAKIR İÇEREN EMPRENYE MADDELERİNİN ODUNLA OLAN ETKİLEŞİMİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2254/29704)
 15. DOGU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) TOHUM MESCERELERİ GENEL DEGERLENDİRMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29639)
 16. GÜMÜŞHANE-TRABZON KARAYOLU GÜZERGAHI PEYZAJ DEĞERLERİNİN İRDELENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29776)
 17. Bazı Endemik Bitkilerin Kütahya’daki (Türkiye) Yayılış Alanları ve Yeni IUCN Tehlike Kategorilerine Göre Yeniden Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29837)
 18. ARTVİN KUŞ FAUNASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29744)
 19. Çevre Dostu Borlu Bileşiklerin Mobilya Endüstrisinde Kullanım Olanakları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29806)
 20. ASETİLLENDİRİLMİŞ LADİN YONGALEVHALARININ ESMER ÇÜRÜKLÜK MANTARINA (Coniophora puteana) KARŞI DAYANIKLILIĞI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2257/29736)