Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Uludağ Göknarı’nda (Abies bornmülleriana mattf.) bazı fidan karakterleri bakımından genetik çeşitlilik (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267475)
 2. Prunus Spinosa L.’nin Genetik Çeşitliliği ve Yerli Popülasyon Kaynaklarının Kullanımındaki Zorluklar (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29952)
 3. Yaban Hayatı Çalışmalarında Fotokapan Kullanımı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29899)
 4. Türkiye’deki doğal Türk fındığı (Corylus colurna L.) popülasyonlarının durumu (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270346)
 5. DÜNYADA DOĞAYI KORUMA HAREKETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ ve GÜNCEL BOYUTU (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29782)
 6. Türyançay Devlet Doğa Koruma Alanlarındakı Biyosönozların Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesinde Ornitofaunanın Önemi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29888)
 7. Farklı Uzunluktaki İki Yamaçtan Oluşan Yüzeysel Akış ve Askıda Sedimentin Parsel Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29897)
 8. ERZURUM TARİHİ KENT MERKEZİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE HARİTALARININ OLUŞTURULMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29771)
 9. Doğal Meralanrdan Toplanan Ak Üçgül (Trifolium repens L.) Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2268/29940)
 10. Yusufeli mikro havzasında (Artvin) yüzey erozyonu toprak kaybının tahmin edilmesi ve erozyon risk haritasının oluşturulması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267486)
 11. ÇORUH NEHRİ’NDE BULUNAN BALIK TÜRLERİNİN SICAKLIK, OKSİJEN, BESİN VE HABİTAT İSTEKLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29754)
 12. FİĞ SAMANI VE AHIR GÜBRESİ UYGULAMALARININ TOPRAK AŞINIM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2260/29765)
 13. HIZLI KIRSAL DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: ALPAĞUT KÖYÜ ÖRNEĞİ (SEBEN, BOLU) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29725)
 14. Dış ortam koşullarında bazı poliüretan esaslı üst yüzey sistemlerinin odun yüzeyini koruma performansı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29963)
 15. Orman Mühendislerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29907)
 16. Türkiye’deki Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma sahalarının iklim tipi açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/305038)
 17. Artvin İlinde Yonca (Medicago sativa L.) Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29898)
 18. Tohum Toplama ve Ekim Zamanı ile Yetiştirme Ortamının Yabani Kiraz (Prunus avium L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29762)
 19. Türkiye Florası İçin Yabancı Yeni Bir Tür Olan Tradescantia fluminensis’in Yaprak ve Gövde Anatomisine Katkılar (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29872)
 20. Elazığ-Malatya çevresinde yetişen Terfezia ve Picoa trüf türlerinin mikorizal ilişkileri ile in situ ve ex situ koruma durumunun tespit edilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267462)