Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. ARTVİN İLİNİN İKLİM KONFORUNA SAHİP REKREASYON VE TURİZM ALANLARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29732)
 2. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İKLİM DEĞİŞİMİ VE DOĞU LADİNİ (PICEA ORIENTALIS) EKOSİSTEMLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29751)
 3. KARADENİZ BÖLGESİNDE BİNA İÇİ İKLİM KOŞULLARINDA ODUN DENGE RUTUBETİ DAĞILIMININ ANALİZİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29712)
 4. ARTVİN YÖRESİNİN İKLİM, TOPRAK YAPISARTVİN YÖRESİNİN İKLİM, TOPRAK YAPISI, ORMAN ALANLARI, AĞAÇ SERVETİ VE ORMANCILIK ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29653)
 5. Bina içi iklim koşullarında verniklenmiş bazı ağaç türü odunları rutubet miktarının değişimi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/315555)
 6. Türkiye’deki Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma sahalarının iklim tipi açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/305038)
 7. Türkiye’deki doğal Türk fındığı (Corylus colurna L.) popülasyonlarının durumu (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270346)
 8. Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29948)
 9. Transgenik Orman Ağaçları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29805)
 10. Orman yangınına hassas bölgelerde arazöz ile müdahale oranının belirlenmesi (Bartın Orman İşletmesi örneği) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267450)
 11. TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29659)
 12. Türkiye'de Buğday (T. aestivum L.) Ekim Alanı, Üretim ve Veriminin Krigging Yöntemi ile Değerlendirmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29887)
 13. ARTVİN YÖRESİ POTANSİYEL EROZYON SAHALARI İLE AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29688)
 14. Artvin ve Çevresinde Çam Kese Böceği Riskinin Geleceğe Yönelik Modellenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29936)
 15. Çay (Camellia sinensis) alanlarının peyzaj değeri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267467)
  • 1 (current)