1. Bazı orman ağacı ve çalı türleri tohumlarının çimlendirilmesinde vermikompost ürünlerinin etkileri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/282604)
 2. Transgenik Orman Ağaçları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29805)
 3. ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29627)
 4. ORMAN SUÇLARININ NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARASTIRMA (KARADERE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29664)
 5. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267483)
 6. ORMAN ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIĞINDA ENİYİLEME YÖNTEMLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29743)
 7. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMAN-KÖYLÜ İLİŞKİLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29715)
 8. Türkiye Orman Ekosistemlerinde Mikrofungusların Trofik Yapısı (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29892)
 9. ORMAN YOLLARINDA HİDROLİK SANAT YAPILARININ İNCELENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29676)
 10. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİSİNİN FİNANSAL YAPISININ İNCELENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29684)
 11. Orman Muhafaza Memurlarının Sorunları Üzerine Bir Araştırma (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29905)
 12. Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29948)
 13. ARTVİN İLİ ORMAN KÖYLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29741)
 14. Orman Mühendislerinin Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2248/29789)
 15. FARKLI İLGİ GRUPLARININ ORMAN KAYNAKLARINA VE ORMAN KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29722)
 16. ORMAN YOLLARI ÜZERİNDE ODUN HAMMADDESİ NAKLİYATININ PLANLANMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29644)
 17. Orman yangınına hassas bölgelerde arazöz ile müdahale oranının belirlenmesi (Bartın Orman İşletmesi örneği) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267450)
 18. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN GELİŞMESİNDE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİNİN ROLÜ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29650)
 19. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29726)
 20. Orman Mühendislerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29907)