1. HIZLI KIRSAL DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: ALPAĞUT KÖYÜ ÖRNEĞİ (SEBEN, BOLU) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29725)
 2. Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270400)
 3. Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Cadde Ağaçlandirmasinda Farkli Bitkisel Tasarim Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29834)
 4. DOĞA-KIRSAL YERLEŞME BİRLİKTELİKLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29734)
 5. KIRSAL KALKINMADA YENİ BİR YAKLAŞIM KIRSAL TURİZM VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEORİK BİR ÇALIŞMA (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29781)
 6. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267483)
 7. KIRSAL KALKINMADA ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) YÖNTEMİNİN KULLANIMI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29677)
 8. Rekreasyonel tesislerde görsel kalite değerlendirmesi üzerine bir araştırma: Tortum ve Uzundere (Erzurum) örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29957)
 9. Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29875)
 10. Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29948)
 11. Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267492)
 12. Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29817)
 13. Akarsu rehabilitasyonunun peyzaj kalitesi üzerindeki etkileri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270854)
 14. Gençlik Parkında Kullanılan Açık Alan Heykellerine Yönelik Park Kullanıcılarının Görsel Algıları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29841)
 15. YEŞİL YOL KAVRAMI, FONKSİYONLARI VE ÖNEMİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29656)
 16. Kentsel Tasarım ve Kentsel Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki “Türkiye-Kastamonu Kenti’nden Bir Çalışma” (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29934)
 17. Çocuğa Özgüven Kazandırmada Önemli Bir İlke; Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29763)
 18. KENTSEL AÇIK ALANLARIN KULLANICI GEREKSİNİMLERİNE GÖRE TASARIMI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29742)
 19. Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xeriscape açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267476)
 20. Çay (Camellia sinensis) alanlarının peyzaj değeri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267467)