Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Artvin’de doğal yetişen Arbutus andrachne L.’nin meyve ve çiçeklerinin toplam fenolik madde içeriği ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/271042)
 2. Yaban mersininin (Vaccinium myrtillus L.) farklı çözücü ekstraktlarındaki antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/271088)
 3. TRABZON YÖRESİ DEĞİRMENDERE VE SOLAKLI HAVZALARI YOL ŞEVLERİNDE YETİŞEN YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29642)
 4. TRABZON, RİZE, ARTVİN YÖRELERİNDE BULUNAN DOGAL VE EGZOTİK TIRMANICI BİTKİLER (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29630)
 5. TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29659)
 6. ORMAN ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIĞINDA ENİYİLEME YÖNTEMLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29743)
 7. Çay posası ve ahır gübresi ilavesinin Borçka barajı rezervuar sahasında biriken sedimentin bitkisel üretim potansiyeline etkisinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29971)
 8. Tricholoma terreum ve Coprinus micaceus’un bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267482)
 9. JAPONYA ORMANLARI VE ORMANCILIĞI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29651)
 10. DİŞBUDAK (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa) ÇİFT-GİRİŞLİ AGAÇ HACİM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2254/29696)
 11. Dağlık Arazide Farklı Bölmeden Çıkarma Tekniklerinin Orman Toprağının Sıkışmasına Etkisi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29851)
 12. Pinar Bitki Ekstraktından Elde Edilen Doğal Boyanın Ahşap Malzemeye Üstyüzey Olarak Uygulanması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29807)
 13. DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN GRUPLANDIRILMASINDA ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİN KULLANIMI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29779)
 14. Doğu Karadeniz Bölgesi’ ndeki bazı meyve ağaçlarının antioksidan aktivitelerinin karşılaştırılması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267489)
 15. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının bazı makro ve mikro bitki besin maddesi konsantrasyonları ve ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25320/267457)
 16. ARTVİN KUŞ FAUNASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29744)
 17. IPS TYPOGRAPHUS (L.) (COL.: SCOLYTIDAE) MÜCADELESİNDE IPSOWIT® , IPSTYP® VE TYPOSAN® FEROMON PREPARATLARI ETKİ ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29724)
 18. Artvin İlinde Yonca (Medicago sativa L.) Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29898)
 19. ARTVİN-ATİLA (HATİLLA) VADİSİ MİLLİ PARKININ VEJETASYON YAPISINA GENEL BİR BAKIS (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29634)
 20. TRABZON LİMNİ DERESİ HAVZASI TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE EROZYON EGİLİMİ DEGERLERİNİN ARASTIRILMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29635)