Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270400)
 2. KENT ORMANCILIĞI VE ARTVİN İLİ KENT ORMANCILIĞI UYGULAMALARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29750)
 3. Kent Ormanlarının Kavramsal Hukuksal ve Çevresel Boyutuyla Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2248/29796)
 4. Kentsel Tasarım ve Kentsel Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki “Türkiye-Kastamonu Kenti’nden Bir Çalışma” (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29934)
 5. Artvin Kent Ormanının Rekreasyon Olanakları ve Kullanıcı Tercihlerinin İrdelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29827)
 6. KENTSEL AÇIK ALANLARIN KULLANICI GEREKSİNİMLERİNE GÖRE TASARIMI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29742)
 7. Kent Ağaçlarının İşlevleri, Koruma Önemi ve Değer Belirleme Yaklaşımları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29920)
 8. Yerleşke donatı bilgi sistemi (YEDBIS) oluşturulması üzerine bir çalışma (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267463)
 9. Gülez Yöntemine Göre Kafkasör Kent Ormanının Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29759)
 10. Antalya –Konyaaltı Kent Parkları Donatı Elemanları Tasarımlarının Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2248/29788)
 11. Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29875)
 12. Orman Kaynaklarının İşlevlerine İlişkin Toplumsal Bilinç Düzeyinin İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29820)
 13. Kentsel Yaya Alışveriş Sokaklarında Geçirgenlik Kavramı Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Kunduracılar Caddesi Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29830)
 14. Gençlik Parkında Kullanılan Açık Alan Heykellerine Yönelik Park Kullanıcılarının Görsel Algıları (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29841)
 15. Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Cadde Ağaçlandirmasinda Farkli Bitkisel Tasarim Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29834)
 16. Yol Ağaçlarının Anlamsal Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29822)
 17. Parkların bitkisel tasarımında kullanılan taksonlar: Trabzon kent merkezi örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267488)
 18. Tarihsel Süreç İçinde Kent Kimliğinin Mekânsal Kalite Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma (Taksim Meydanı) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29937)
 19. Aydınlatılmış kent parklarının kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi: Meydan parkı ve Atapark örnekleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/289510)
 20. ERZURUM TARİHİ KENT MERKEZİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE HARİTALARININ OLUŞTURULMASI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29771)