Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Bazı Endemik Bitkilerin Kütahya’daki (Türkiye) Yayılış Alanları ve Yeni IUCN Tehlike Kategorilerine Göre Yeniden Değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29837)
 2. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde yayılış gösteren kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267465)
 3. Ege Denizi ve Marmara Denizi’ndeki adalardan Türkiye kemirici faunasının karyolojisine ve yayılışına katkılar (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/277463)
 4. Doğu kayınında (Fagus orientalis Lipsky) yükseltiye bağlı olarak transpirasyon, yaprak buhar basınç açıklığı ve yaprak su potansiyeli değişimi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2270/29969)
 5. JAPONYA ORMANLARI VE ORMANCILIĞI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29651)
 6. KOLLER K300 ORMAN HAVA HATTI İLE BÖLMEDEN ÇIKARMADA ÇALIŞMA VERİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29719)
 7. Batı Karadeniz Yöresi Sarıçam Meşcerelerinde Kütük Çapı-Göğüs Çapı İlişkileri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29836)
 8. ARTVİN YÖRESİNİN İKLİM, TOPRAK YAPISARTVİN YÖRESİNİN İKLİM, TOPRAK YAPISI, ORMAN ALANLARI, AĞAÇ SERVETİ VE ORMANCILIK ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29653)
 9. Endemik Pilosella hoppeana subsp. lydia (Bornm.& Zahn) Sell & West (Asteraceae) taksonu üzerine morfolojik, anatomik ve karyolojik bir çalışma (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/303250)
 10. Başkonuş ve Tekir Yaylasında (Kahramanmaraş) Pieridae (Lepidoptera) Faunası ve Dağılımı Üzerine Araştırma (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29843)
 11. Artvin ve Çevresinde Çam Kese Böceği Riskinin Geleceğe Yönelik Modellenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2269/29936)
 12. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İKLİM DEĞİŞİMİ VE DOĞU LADİNİ (PICEA ORIENTALIS) EKOSİSTEMLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29751)
 13. Bolkar Dağları böğüleri (Arachnida: Solifugae) üzerine biyoekolojik gözlemler (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/273953)
 14. ÜLKEMİZDE SEBZE VE MEYVELERIN YANISIRA ALTERNATIF BESİN KAYNAĞI: YABANİ MANTAR (Pleurotus eryngii var. ferulae) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29777)
 15. Uludağ Göknarı’nda (Abies bornmülleriana mattf.) bazı fidan karakterleri bakımından genetik çeşitlilik (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267475)
 16. Türkiye’deki Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma sahalarının iklim tipi açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/305038)
  • 1 (current)