Kabul Edilmiş Makaleler

 • Trabzon Kenti Örnekleminde, Kent-Kıyı İlişkileri Analizi
  Alper UZUNALİ , Cengiz ACAR 11 Nis 2020
 • El-Tipi LiDAR Nokta Bulutundan Tek Ağaç Gövdesinin Otomatik Çıkarımında İstatistiksel Sınıflandırma Algoritmalarının Performans Analizi
  Mustafa ZEYBEK 6 May 2020
 • The Effects of On-Site Root Cutting, Fertilization and Thinning on seedling growth and quality of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Seedlings
  Deniz GÜNEY , Ali BAYRAKTAR , Fahrettin ATAR , İbrahim TURNA 6 May 2020
 • DİKEY BAHÇE TASARIMIN ESTETİK VE İŞLEVSEL BOYUTU: KTÜ KANUNİ KAMPÜS
  Elif BAYRAMOĞLU , Makbulenur BEKAR , Banu Çiçek KURDOĞLU 7 May 2020
 • Uluabat Gölü ve Çevresinde Peyzaj Karakter Alanlarının Belirlenerek Sürdürülebilir Alan Kullanım Stratejilerinin Geliştirilmesi
  Ayşenur AKBANA , Yahya BULUT 16 May 2020
 • İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Kadri Cemil AKYÜZ , İbrahim YILDIRIM , Osman HAMZAÇEBİOĞLU , Nadir ERSEN 20 May 2020
 • Kesim Artıklarının Kızılçam Fidecik Özelliklerine Etkisi
  Durmuş ÇETİNKAYA , Nebi BİLİR 28 May 2020