Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ ARTVIN CORUH UNIVERSITY Türkiye

Yardımcı Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8093-7896 Türkiye Web
Orman Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY Artvin Çoruh Üniversitesi 0000-0001-6528-4591 Türkiye
Biyoloji, Bitki Fizyolojisi, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Silvikültür

Konu editörleri

Prof. Dr. William CONNER Clinical Pharmacy Department, Faculty of Pharmacy, Beni-Suef University, Beni-Suef Amerika Birleşik Devletleri
Prof. Dr. Zeki KAYA Orta Doğu Teknik Univercity Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Göksel TOZLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Orman Mühendisliği
Doç. Dr. Jiří REMEŠ Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences Çek Cumhuriyeti
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Said LAARIBYA Chouaib Doukkali University Fas
Biyoloji, Orman Mühendisliği
Dr. Vladimir JANECEK Czech University of Life Sciences Prague Çek Cumhuriyeti
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Sevda KIRBAG Fırat ü. Fen fakül. Biyoloji B Türkiye
Fen Bilimleri ve Matematik, Biyoloji, Bakteriyoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji, Mantar Sistematiği, Mikoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji
Prof. Dr. Öner DEMİREL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Turizm

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY Artvin Çoruh Üniversitesi 0000-0001-6528-4591 Türkiye
Biyoloji, Bitki Fizyolojisi, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Silvikültür

Yabancı Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜFEKÇİOĞLU Artvin Coruh University, Faculty of Forestry, Artvin, Turkey Türkiye
Mühendislik

Mizanpaj

Arş. Gör. Mustafa ACAR ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ PR. 0000-0002-3382-9232 Türkiye
Orman Mühendisliği, Orman Ürünleri Transportu
Arş. Gör. Burak KILIÇ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8082-3020 Türkiye
Orman Mühendisliği, Silvikültür
Arş. Gör. Enis KÜÇÜK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2070-3881 Türkiye
Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri İşletmeciliği
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.