Editör
Ad: Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ
E-posta: zaferolmez@yahoo.com
Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK
E-posta: agokturk@artvin.edu.tr
Telefon: 0466215100 - 4106
Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY
E-posta: mdemiralay@artvin.edu.tr
Telefon: 39701 (Dahili)
Teknik İletişim
Ad: Arş. Gör. Mustafa ACAR
E-posta: mustafa.acar@artvin.edu.tr
Adres: Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Seyitler Yerleşkesi 08000 Artvin
Teknik İletişim
Ad: Arş. Gör. Burak KILIÇ
E-posta: kilicburak@artvin.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Arş. Gör. Enis KÜÇÜK
E-posta: eniskucuk@artvin.edu.tr