Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması

Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 1, 103 - 108, 01.04.2017
https://doi.org/10.17474/artvinofd.285135

Öz

Bu çalışmada Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link.) ormanlarındaki güncel populasyonu ve spesifik predatörü Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in böceğin galerilerini istila durumu araştırılmıştır. Arazi çalışmalarında, toplam 30 örnekleme alanı ve 20 transektte çalışılmıştır. Örnekleme alanları 30 × 10 m boyutlarında ve transektler de 50 m uzunluğundadır. Günümüzde, D. micans’ın Artvin ladin ormanlarında “çok düşük istila” oranına sahip olduğu ve böceğin ağaçlardaki istila yüzdesinin 2000’li yılların başına oranla 4.1 kat azaldığı tespit edilmiştir. Meşcere kenarında bulunan ağaçlar meşcere içine göre daha fazla böcek zararına uğramıştır. D. micans’ın larva galerilerinin tamamında R. grandis tespit edilmiştir. Böceğin ormanlardaki zararı düşük seviyede olduğunda da R. grandis’in avının larva galerine yerleşebildiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Acatay A (1968) Türkiye’de Yeni Bir Ladin Tahripçisi, Dendroctonus micans Kug. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi 18 (1): 18–36.
 • Aksu Y (2011) Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in biyolojisi, laboratuvarda üretim yöntemleri, ormanlara salınması ve mücadele sonuçları. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım 2011, Antalya, pp 73-79.
 • Aksu Y, Dedeağaoğlu C, Çelik B (2014) Dendroctonus micans (Kug) (Coleoptera: Scolytidea)’ın mücadelesinde kullanılan Rhizophagus grandis (Gyll) (Coleoptera: Rhizophagidae)’ın kutu metodu ile üretilmesi. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 7-9 Nisan 2014, Antalya, pp 64-71.
 • Alkan Ş (1989) Dendroctonus micans (Kug.)’la Savaş (Dünü, Bugünü, Yarını). Orman Mühendisliği Dergisi 4, 30.
 • Alkan Ş (2000) Ladin ormanlarına zarar veren Dendroctonus micans ve Ips typographus zararlılarına karşı sürdürülen mücadele uygulamaları, Eğitim Semineri, 22-26 Mayıs, İstanbul, pp 10-18.
 • Alkan-Akıncı H (2006) Doğu Ladini Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann)’ın Populasyon Dinamiğine Etki Eden Etmenler ve Ips typographus (Linnaeus) ile Diğer Kabuk Böceği Türleri (Coleoptera, Scolytidae)’nin Populasyon Düzeyleri ve Etkileşimleri. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Alkan-Akıncı H, Eroğlu M, Özcan GE (2014) Attack strategy and development of Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae) on oriental spruce in Turkey. Turkish Journal of Entomology 38(1): 31-41.
 • Alkan-Akıncı H, Grégoire JC (2016) Preliminary results of the observations on oviposition and predation impact of Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Monotomidae) on Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae) in Turkey. Proceedings of International Forestry Syposium, 7 – 10 December 2016, Kastamonu, pp 16 – 21.
 • Alkan-Akıncı H, Özcan GE, Eroğlu M (2009) Impacts of site effects on losses of oriental spruce during Dendroctonus micans (Kug.) outbreaks in Turkey. African Journal of Biotechnology 8(16): 3934-3939.
 • Eroğlu M (1995) Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptra, Scolytidae)’ın Populasyon Dinamiğine Etki Eden Faktörler Üzerine Araştırmalar. I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildirileri, 23-25 Ekim 1995, Trabzon, 3. Cilt, pp 148-159.
 • Eroğlu M, Alkan-Akıncı H, Keskin S (2010) Ladin ormanlarımızda Dendroctonus micans (Kugelann)’ın biyolojik mücadelesinde doğal denge. Tabiat ve İnsan 44, 11 – 18.
 • Fielding NJ, Evans H (1997) Biological control of Dendroctonus micans (Scolytidae) in Great Britain. Biocontrol News and Information 18 (2): 51–60.
 • Granet AM, Perrot JM (1977) Dendroctonus micans Kug. dans le sud-est du Massif central. Aires d’extension et premier essai d’interprétation des dommages. Mémoire de 3éme année, Ecole Nationale Des Ingénieurs Des Travaux Des Eaux Et Forêts, Les Bars, France, 127.
 • Grégoire JC (1984) Dendroctonus micans in Belgium: The situation today. Proceedings of the EEC Seminar Biological Control of Bark Beetles (Dendroctonus micans), 3–4 October 1984, Brussels, Belgium, pp 48–62.
 • Grégoire JC (1985) Host colonization strategies in Dendroctonus: Larval gregariousness or mass attack by adults? In: Safranyik LS (ed) The Role of the Host in the Population Dynamics of Forest Insects, pp 147–154.
 • Grégoire JC (1988) The Greater European Spruce Beetle. In: Berryman AA (ed) Dynamics of Forest Insects Populations , Plenum Press, New York, pp 455-478.
 • Grégoire JC, Baisier M, Merlin J, Naccache Y (1989) Interactions between Rhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizophagidae) and Dendroctonus micans (Coleoptera: Scolytidae) in the field and the laboratory: their application for the biological control of D. micans in France. In: Kulhavy D and Miller MC (ed) The Potential for Biological Control of Dendroctonus and Ips Bark Beetles, The Stephen Austin University Press, Nagocdoches, pp 95-108.
 • King CJ, Fielding NJ, O’Keefe T (1991) Observation on the life cycle and behavior of the predatory beetle, Rhizophagus grandis Gyll. (Col., Rhizophagidae) in Britain. Journal of Applied Entomology 111: 286–296.
 • Khobakhidze DN, Tvaradze MS, Kraveishvili IK (1970) Preliminary results of introduction, study of bioecology, development of methods of artificial rearing and naturalization of the effective entomophage, Rhizophagus grandis Gyll., against the European spruce beetle, Dendroctonus micans Kugel., in spruce plantations in Georgia. Bulletin of the Academy of Sciences of the Georgian SSR 60: 205–208.
 • Serez M, Keskinalemdar E, Aksu Y, Alkan Ş (1987) Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Laboratuarda Üretimi ve Dendroctonus micans Kug.’a Karşı Kullanılma Olanakları. KTÜ Orman Fakültesi Dergisi 10 (1–2): 3–11.

Investigation of the current population of Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae) and colonization rate of Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae) in spruce forests of Artvin

Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 1, 103 - 108, 01.04.2017
https://doi.org/10.17474/artvinofd.285135

Öz

In this study, current population of Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae), and colonization status of its specific predator Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae) in spruce forests of Artvin were investigated. Field works were conducted in a total of 30 sampling plots and along 20 transects. Sampling plots were 30 × 10 m in size and transects 50 m long. Presently, D. micans has a “very low infestation” rate in Artvin spruce forests and D. micans infestation rate is 4.1 times lower than the early 2000s. The trees at the stands edges were attacked more than trees in stand closure. All the larval galleries of D. micans were colonized by R. grandis. R. grandis could colonize larval galleries of its prey even in endemic conditions.

Kaynakça

 • Acatay A (1968) Türkiye’de Yeni Bir Ladin Tahripçisi, Dendroctonus micans Kug. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi 18 (1): 18–36.
 • Aksu Y (2011) Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in biyolojisi, laboratuvarda üretim yöntemleri, ormanlara salınması ve mücadele sonuçları. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım 2011, Antalya, pp 73-79.
 • Aksu Y, Dedeağaoğlu C, Çelik B (2014) Dendroctonus micans (Kug) (Coleoptera: Scolytidea)’ın mücadelesinde kullanılan Rhizophagus grandis (Gyll) (Coleoptera: Rhizophagidae)’ın kutu metodu ile üretilmesi. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 7-9 Nisan 2014, Antalya, pp 64-71.
 • Alkan Ş (1989) Dendroctonus micans (Kug.)’la Savaş (Dünü, Bugünü, Yarını). Orman Mühendisliği Dergisi 4, 30.
 • Alkan Ş (2000) Ladin ormanlarına zarar veren Dendroctonus micans ve Ips typographus zararlılarına karşı sürdürülen mücadele uygulamaları, Eğitim Semineri, 22-26 Mayıs, İstanbul, pp 10-18.
 • Alkan-Akıncı H (2006) Doğu Ladini Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann)’ın Populasyon Dinamiğine Etki Eden Etmenler ve Ips typographus (Linnaeus) ile Diğer Kabuk Böceği Türleri (Coleoptera, Scolytidae)’nin Populasyon Düzeyleri ve Etkileşimleri. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Alkan-Akıncı H, Eroğlu M, Özcan GE (2014) Attack strategy and development of Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae) on oriental spruce in Turkey. Turkish Journal of Entomology 38(1): 31-41.
 • Alkan-Akıncı H, Grégoire JC (2016) Preliminary results of the observations on oviposition and predation impact of Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Monotomidae) on Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae) in Turkey. Proceedings of International Forestry Syposium, 7 – 10 December 2016, Kastamonu, pp 16 – 21.
 • Alkan-Akıncı H, Özcan GE, Eroğlu M (2009) Impacts of site effects on losses of oriental spruce during Dendroctonus micans (Kug.) outbreaks in Turkey. African Journal of Biotechnology 8(16): 3934-3939.
 • Eroğlu M (1995) Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptra, Scolytidae)’ın Populasyon Dinamiğine Etki Eden Faktörler Üzerine Araştırmalar. I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildirileri, 23-25 Ekim 1995, Trabzon, 3. Cilt, pp 148-159.
 • Eroğlu M, Alkan-Akıncı H, Keskin S (2010) Ladin ormanlarımızda Dendroctonus micans (Kugelann)’ın biyolojik mücadelesinde doğal denge. Tabiat ve İnsan 44, 11 – 18.
 • Fielding NJ, Evans H (1997) Biological control of Dendroctonus micans (Scolytidae) in Great Britain. Biocontrol News and Information 18 (2): 51–60.
 • Granet AM, Perrot JM (1977) Dendroctonus micans Kug. dans le sud-est du Massif central. Aires d’extension et premier essai d’interprétation des dommages. Mémoire de 3éme année, Ecole Nationale Des Ingénieurs Des Travaux Des Eaux Et Forêts, Les Bars, France, 127.
 • Grégoire JC (1984) Dendroctonus micans in Belgium: The situation today. Proceedings of the EEC Seminar Biological Control of Bark Beetles (Dendroctonus micans), 3–4 October 1984, Brussels, Belgium, pp 48–62.
 • Grégoire JC (1985) Host colonization strategies in Dendroctonus: Larval gregariousness or mass attack by adults? In: Safranyik LS (ed) The Role of the Host in the Population Dynamics of Forest Insects, pp 147–154.
 • Grégoire JC (1988) The Greater European Spruce Beetle. In: Berryman AA (ed) Dynamics of Forest Insects Populations , Plenum Press, New York, pp 455-478.
 • Grégoire JC, Baisier M, Merlin J, Naccache Y (1989) Interactions between Rhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizophagidae) and Dendroctonus micans (Coleoptera: Scolytidae) in the field and the laboratory: their application for the biological control of D. micans in France. In: Kulhavy D and Miller MC (ed) The Potential for Biological Control of Dendroctonus and Ips Bark Beetles, The Stephen Austin University Press, Nagocdoches, pp 95-108.
 • King CJ, Fielding NJ, O’Keefe T (1991) Observation on the life cycle and behavior of the predatory beetle, Rhizophagus grandis Gyll. (Col., Rhizophagidae) in Britain. Journal of Applied Entomology 111: 286–296.
 • Khobakhidze DN, Tvaradze MS, Kraveishvili IK (1970) Preliminary results of introduction, study of bioecology, development of methods of artificial rearing and naturalization of the effective entomophage, Rhizophagus grandis Gyll., against the European spruce beetle, Dendroctonus micans Kugel., in spruce plantations in Georgia. Bulletin of the Academy of Sciences of the Georgian SSR 60: 205–208.
 • Serez M, Keskinalemdar E, Aksu Y, Alkan Ş (1987) Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Laboratuarda Üretimi ve Dendroctonus micans Kug.’a Karşı Kullanılma Olanakları. KTÜ Orman Fakültesi Dergisi 10 (1–2): 3–11.

Ayrıntılar

Konular Fen
Yayınlanma Tarihi Nisan
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hazan Alkan Akıncı
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd285135, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {103 - 108}, doi = {10.17474/artvinofd.285135}, title = {Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması}, key = {cite}, author = {Alkan Akıncı, Hazan} }
APA Alkan Akıncı, H. (2017). Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 103-108 . DOI: 10.17474/artvinofd.285135
MLA Alkan Akıncı, H. "Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 103-108 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/25618/285135>
Chicago Alkan Akıncı, H. "Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 103-108
RIS TY - JOUR T1 - Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması AU - Hazan Alkan Akıncı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.285135 DO - 10.17474/artvinofd.285135 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 108 VL - 18 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.285135 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.285135 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması %A Hazan Alkan Akıncı %T Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması %D 2017 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 18 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.285135 %U 10.17474/artvinofd.285135
ISNAD Alkan Akıncı, Hazan . "Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 / 1 (Nisan 2017): 103-108 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.285135
AMA Alkan Akıncı H. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması. AÇÜOFD. 2017; 18(1): 103-108.
Vancouver Alkan Akıncı H. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 103-108.
IEEE H. Alkan Akıncı , "Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 18, sayı. 1, ss. 103-108, Nis. 2017, doi:10.17474/artvinofd.285135
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.