Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, 27 - 34, 15.04.2018
https://doi.org/10.17474/artvinofd.330622

Öz

Bu çalışmada, peyzaj çalışmalarında yaygın olarak kullanılan Weigela floribunda (Sieb. and Zucc.) K. Koch türü ve Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel hibrit türünün çelikle üretilmesinde farklı sera ortamları (Sera-1 ortamı; hava sıcaklığı 20±2, köklendirme ortamı alt sıcaklığı 20±2 ve nem %70±2, Sera-2 ortamı; hava sıcaklığı 20±2, köklendirme ortamı alt sıcaklığı 25±2 ve nem %70±2) ve büyüme hormonlarının (IBA ve NAA) farklı dozlarının (1000 ve 5000 ppm) köklenme başarısı üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, ilk kallus oluşumu, ilk kök oluşumu, kök boyu (KB), kök sayısı (KS) ve köklenme yüzdeleri (KY) belirlenmiştir. Her iki tür için de en yüksek köklenme başarısı %100 olarak tespit edilmiştir. Weigela floribunda türü için bu değer, Sera-1 ortamında Kontrol, IBA 5000 ppm, NAA 1000 ppm ve NAA 5000 ppm işlemlerinde, Sera-2 ortamında ise NAA 1000 ppm ve 5000 ppm işlemlerinde tespit edilmiştir. Spiraea x vanhouttei hibrit türü için ise, Sera-1 ortamındaki Kontrol ve IBA 5000 ppm işlemlerinde meydana gelmiştir. KB ve KS açısından, Sera-1 ortamında Weigela floribunda için, Sera-2 ortamında Spiraea x vanhouttei için çalışmadaki en yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca ölçülen diğer özellikler üzerinde sera ortamları ve hormonların etkisi istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Ay S (2009) Süs bitkileri ihracatı, sorunları ve çözüm önerileri: Yalova ölçeğinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14, 3: 423-443
 • Boydak M, Çalışkan S (2014) Ağaçlandırma. OGEM-VAK, İstanbul
 • Çetin V (2002) Meyve ve sebzelerde kullanılan bitki gelişmeyi düzenleyiciler. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojis 2. Demirbaş A R (2010) Süs bitkileri yetiştiriciliği. Samsun Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Yayını, Samsun
 • Epstein E, Ludwig-Müller J (1993) Indole-3-butyric acid in plants: occurrence, synthesis, metabolism, and transport. Physiol. Plant, 88: 382-389
 • Grunewald W, Noorden GV, Isterdael GV, Beeckman T, Gheysen G, Mathesius U (2009) Manipulation of auxin transport in plant roots during Rhizobium Symbiosis and Nematode Parasitism. The Plant Cell, 21(9): 2553-2562
 • Ion S (2011) Propagation of some ornamental species (Ligustrum ovalifolium Hassk., Spiraea salicifolia L., Forsythia sp.) at the Botanical Garden" Al. Buia" from Craiova. Annals of the University of Craiova-Agriculture, Montanology, Cadastre Series, 41(2): 237-242
 • Jaenicke H, Beniest J (2002) Vegetative tree propagation in agroforestry. International Centre for Reseach in Agroforestry (ICRAF), Nairobi, Kenya
 • Kaynak, L., Ersoy, N., 1997. Bitki büyüme düzenleyicilerinin genel özellikleri ve kullanım alanları. Akd. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 10: 223-236.
 • Kızıloğlu R, Uzunöz M, Topal İ (2012) Yalova ilinde kesme çiçek yetiştiriciliğinin üretim maliyeti ve karlılığı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43, 1: 65-68
 • Megep (2007) Bahçecilik, Çelikle üretim. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, 46, Ankara
 • Şirin U (2003) Peyzaj planlama çalışmalarında kullanılabilecek bazı çalı ve ağaççık formundaki bitkilerin farklı üretim teknikleri ile çoğaltılabilirliklerinin ve fidan performanslarının belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Aydın
 • Ürgenç S (1992) Ağaç ve süs bitkileri fidanlık ve yetiştirme tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul
 • Vlad M, Vlad I, Vlad I, Bartha S, Vlad R (2010) The Substratum ınfluence on cutting’s rooting of Weigela florida. Analele Universității din Oradea, Fascicula: Protecția Mediului 15: 339-341
 • Weaver R.J (1972). Plant Growth Substances in Agriculture. W.H. Freeman and Company. San Frasisco, 504s.
 • Zenginbal H, Özcan M, Haznedar A (2006). Kivi (Actinidia deliciosa, A. Chev.) odun çeliklerinin köklenmesi üzerine IBA uygulamalarının etkisi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 21(1):40-43

Effects of different greenhouse media and hormones on Propagation by Cutting of Weigela floribunda and Spiraea x vanhouttei

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, 27 - 34, 15.04.2018
https://doi.org/10.17474/artvinofd.330622

Öz

In the present study, the effects on rooting success of different greenhouse media (Greenhouse-1 media with air temperature at 20±2°C, rooting table temperature at 20±2°C and humidity at 70%±2, Greenhouse-2 media with air temperature at 20±2°C, rooting table temperature at 25±2°C and humidity at 70%±2) and different doses (1000 and 5000 ppm) of hormones (IBA and NAA) on propagation by cutting of Weigela floribunda (Sieb. and Zucc.) K. Koch and Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel which are widely used in landscape studies were investigated. First callus and root formation, root length (RL), the number of root (RN) and rooting percentage (RP) were determined in the scope of this study. For both species, the highest rooting success was determined as 100%. For Weigela floribunda, the highest rooting percentage was determined in Control, IBA 5000 ppm, NAA 1000 ppm and NAA 5000 ppm treatments in Greenhouse-1 media, and also in NAA 1000 ppm and NAA 5000 ppm treatments in Greenhouse-2 media. For Spiraea x vanhouttei, the highest rooting percentage was determined in Control and IBA 5000 ppm treatments in Greenhouse-1 media. In terms of root length and the number of roots, the highest results were obtained in Greenhouse-1 media for Weigela floribunda, in Greenhouse-2 media for Spiraea x vanhouttei. Also, the effects of greenhouse media and hormones on other measured characteristics were statistically evaluated.


Kaynakça

 • Ay S (2009) Süs bitkileri ihracatı, sorunları ve çözüm önerileri: Yalova ölçeğinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14, 3: 423-443
 • Boydak M, Çalışkan S (2014) Ağaçlandırma. OGEM-VAK, İstanbul
 • Çetin V (2002) Meyve ve sebzelerde kullanılan bitki gelişmeyi düzenleyiciler. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojis 2. Demirbaş A R (2010) Süs bitkileri yetiştiriciliği. Samsun Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Yayını, Samsun
 • Epstein E, Ludwig-Müller J (1993) Indole-3-butyric acid in plants: occurrence, synthesis, metabolism, and transport. Physiol. Plant, 88: 382-389
 • Grunewald W, Noorden GV, Isterdael GV, Beeckman T, Gheysen G, Mathesius U (2009) Manipulation of auxin transport in plant roots during Rhizobium Symbiosis and Nematode Parasitism. The Plant Cell, 21(9): 2553-2562
 • Ion S (2011) Propagation of some ornamental species (Ligustrum ovalifolium Hassk., Spiraea salicifolia L., Forsythia sp.) at the Botanical Garden" Al. Buia" from Craiova. Annals of the University of Craiova-Agriculture, Montanology, Cadastre Series, 41(2): 237-242
 • Jaenicke H, Beniest J (2002) Vegetative tree propagation in agroforestry. International Centre for Reseach in Agroforestry (ICRAF), Nairobi, Kenya
 • Kaynak, L., Ersoy, N., 1997. Bitki büyüme düzenleyicilerinin genel özellikleri ve kullanım alanları. Akd. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 10: 223-236.
 • Kızıloğlu R, Uzunöz M, Topal İ (2012) Yalova ilinde kesme çiçek yetiştiriciliğinin üretim maliyeti ve karlılığı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43, 1: 65-68
 • Megep (2007) Bahçecilik, Çelikle üretim. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, 46, Ankara
 • Şirin U (2003) Peyzaj planlama çalışmalarında kullanılabilecek bazı çalı ve ağaççık formundaki bitkilerin farklı üretim teknikleri ile çoğaltılabilirliklerinin ve fidan performanslarının belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Aydın
 • Ürgenç S (1992) Ağaç ve süs bitkileri fidanlık ve yetiştirme tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul
 • Vlad M, Vlad I, Vlad I, Bartha S, Vlad R (2010) The Substratum ınfluence on cutting’s rooting of Weigela florida. Analele Universității din Oradea, Fascicula: Protecția Mediului 15: 339-341
 • Weaver R.J (1972). Plant Growth Substances in Agriculture. W.H. Freeman and Company. San Frasisco, 504s.
 • Zenginbal H, Özcan M, Haznedar A (2006). Kivi (Actinidia deliciosa, A. Chev.) odun çeliklerinin köklenmesi üzerine IBA uygulamalarının etkisi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 21(1):40-43

Ayrıntılar

Konular Fen
Yayınlanma Tarihi Nisan
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zafer YÜCESAN
0000-0003-2261-9333
Türkiye


Ali Ömer ÜÇLER


Ercan OKTAN


Ali BAYRAKTAR


Tuncel ŞAFAK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd330622, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {27 - 34}, doi = {10.17474/artvinofd.330622}, title = {Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri}, key = {cite}, author = {Yücesan, Zafer and Üçler, Ali Ömer and Oktan, Ercan and Bayraktar, Ali and Şafak, Tuncel} }
APA Yücesan, Z. , Üçler, A. Ö. , Oktan, E. , Bayraktar, A. & Şafak, T. (2018). Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 27-34 . DOI: 10.17474/artvinofd.330622
MLA Yücesan, Z. , Üçler, A. Ö. , Oktan, E. , Bayraktar, A. , Şafak, T. "Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 27-34 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/32294/330622>
Chicago Yücesan, Z. , Üçler, A. Ö. , Oktan, E. , Bayraktar, A. , Şafak, T. "Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 27-34
RIS TY - JOUR T1 - Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri AU - Zafer Yücesan , Ali Ömer Üçler , Ercan Oktan , Ali Bayraktar , Tuncel Şafak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.330622 DO - 10.17474/artvinofd.330622 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 34 VL - 19 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.330622 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.330622 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri %A Zafer Yücesan , Ali Ömer Üçler , Ercan Oktan , Ali Bayraktar , Tuncel Şafak %T Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri %D 2018 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 19 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.330622 %U 10.17474/artvinofd.330622
ISNAD Yücesan, Zafer , Üçler, Ali Ömer , Oktan, Ercan , Bayraktar, Ali , Şafak, Tuncel . "Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Nisan 2018): 27-34 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.330622
AMA Yücesan Z. , Üçler A. Ö. , Oktan E. , Bayraktar A. , Şafak T. Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri. AÇÜOFD. 2018; 19(1): 27-34.
Vancouver Yücesan Z. , Üçler A. Ö. , Oktan E. , Bayraktar A. , Şafak T. Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 19(1): 27-34.
IEEE Z. Yücesan , A. Ö. Üçler , E. Oktan , A. Bayraktar ve T. Şafak , "Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 27-34, Nis. 2018, doi:10.17474/artvinofd.330622
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.