Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Aesthetic and functional dimension of vertical garden design: KTU Kanuni Campus

Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 2, 223 - 230, 15.09.2020
https://doi.org/10.17474/artvinofd.685227

Öz

The rate of urbanization is increasing all over the world and it is foreseen that this number will reach higher rates by 2050. The nature that makes the world livable is badly affected by this process and the rate of green area is decreasing day by day. Today, the measures taken to correct these problems are gathered under the title of sustainable approach in general definition. Rain gardens, vertical gardens, roof gardens are just some of these works. These studies take place in the focal point of the professional discipline of landscape architecture. Therefore, it replaces sustainability studies in both formal and informal education processes. Students' studies with such concepts in the education process cause them to have more place in their applications when they graduate. This creates an “awareness” effect at the end of 4-year training processes. Within the scope of this study, within the scope of the engineering knowledge course of the department of landscape architecture of Karadeniz Technical University, “a wall that is supposed to be a green wall is designed within a 3-month education period and the resulting products are examined in terms of landscape value. As a result of the study, the importance of the designed walls in terms of landscape value and the importance of the designs made with ecological concerns in the education process were emphasized.

Kaynakça

 • Bekar M, Güneroğlu N, (2016) Utilization of Living Walls in Urban Ecosystems", in: Enviromenthal Sustainability and Landscape Management, Efe R, Cürebal İ, Gaf A, Toth B, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, SOFIA, 467-482.
 • Coma J, Pérez G, de Gracia A, Burés S, Urrestaraz, M, Cabeza L F (2017). Vertical greenery systems for energy savings in buildings: A comparative study between green walls and green facades. Building and environment, 111: 228-237.
 • Green Roof Organization (2008) Introduction to Green Walls Technology, Benefits & Design. Jacobs, Green Plants for Green Buildings
 • Güleç Özer D, Turan B O (2015) Ecological Architectural Design Education Practices Via Case Studies. Megaron 10(2):113-129
 • Hepcan Ç C, Hepcan Ş (2018) Kentsel yeşil altyapı analizi: Bornova örneği. Mediterranean Agricultural Sciences, 31(1): 37-43
 • Korol E, Shushunova N, Rerikh S (2019). New green roof and green wall systems for implementation in the coverings. In E3S Web of Conferences. EDP Sciences. 97(06023).
 • Ragheb A, El-Shimy H, Ragheb G. (2016). Green architecture: A concept of sustainability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 216: 778-787
 • Timur Ö B, Karaca E (2013) Vertical gardens. In Advances in Landscape Architecture. IntechOpen. Ünal U, Akyüz D E (2018) Yeşil Altyapı Uygulamaları Kapsamında Yağmur Hendeklerinin Önemi ve Sürdürülebilir Kent Anlayışı ile Değerlendirilmesi, İklim Değişikliği ve Çevre, 3(2): 55–63
 • Yüksel N (2013) Dikey Bahçe Uygulamalarının Yurtdışı ve İstanbul Örnekleri İle İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs

Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 2, 223 - 230, 15.09.2020
https://doi.org/10.17474/artvinofd.685227

Öz

Dünya genelinde kentleşme oranı gittikçe artmakta ve 2050’ye kadar bu rakamın daha yüksek oranlara ulaşacağı ön görülmektedir. Dünyayı yaşanır hale getiren doğa ise, bu süreçten kötü etkilenmekte ve yeşil alan oranı gün geçtikçe azalmaktadır. Günümüzde bu problemleri düzeltmek için alınan önlemler genel tanımı ile “sürdürülebilir yaklaşım” başlığı altında toplanmaktadır. Yağmur bahçeleri, dikey bahçeler, çatı bahçeleri bu çalışmaların sadece bazılarıdır. Bu çalışmalar peyzaj mimarlığı meslek disiplinin de odak noktasında yerini almaktadır. Bu nedenle gerek formal gerekse informal eğitim sürecinde sürdürülebilirlik çalışmalarını yerini almaktadır. Öğrencilerin eğitim süreci içerisinde bu gibi kavramlar ile çalışmaları mezun olduklarında uygulamalarında daha fazla yermesine neden olmaktadır. Bu da 4 yıllık eğitim süreçlerinin sonunda “farkındalık” etkisi yaratmaktadır. Yapılan bu çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mühendislik Bilgisi dersi kapsamında “yeşil duvar olması önerilen bir duvarın” 2 haftalık ders süreci içerisinde tasarlanması ve ortaya çıkan ürünlerin peyzaj değeri açısından incelenmesini içermektedir. Çalışma sonucunda öncelikle tasarlanan duvarların peyzaj değeri açısından önemi ve ekolojik kaygılar ile yapılan tasarımların eğitim sürecindeki önemi vurgulanmıştır.

Kaynakça

 • Bekar M, Güneroğlu N, (2016) Utilization of Living Walls in Urban Ecosystems", in: Enviromenthal Sustainability and Landscape Management, Efe R, Cürebal İ, Gaf A, Toth B, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, SOFIA, 467-482.
 • Coma J, Pérez G, de Gracia A, Burés S, Urrestaraz, M, Cabeza L F (2017). Vertical greenery systems for energy savings in buildings: A comparative study between green walls and green facades. Building and environment, 111: 228-237.
 • Green Roof Organization (2008) Introduction to Green Walls Technology, Benefits & Design. Jacobs, Green Plants for Green Buildings
 • Güleç Özer D, Turan B O (2015) Ecological Architectural Design Education Practices Via Case Studies. Megaron 10(2):113-129
 • Hepcan Ç C, Hepcan Ş (2018) Kentsel yeşil altyapı analizi: Bornova örneği. Mediterranean Agricultural Sciences, 31(1): 37-43
 • Korol E, Shushunova N, Rerikh S (2019). New green roof and green wall systems for implementation in the coverings. In E3S Web of Conferences. EDP Sciences. 97(06023).
 • Ragheb A, El-Shimy H, Ragheb G. (2016). Green architecture: A concept of sustainability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 216: 778-787
 • Timur Ö B, Karaca E (2013) Vertical gardens. In Advances in Landscape Architecture. IntechOpen. Ünal U, Akyüz D E (2018) Yeşil Altyapı Uygulamaları Kapsamında Yağmur Hendeklerinin Önemi ve Sürdürülebilir Kent Anlayışı ile Değerlendirilmesi, İklim Değişikliği ve Çevre, 3(2): 55–63
 • Yüksel N (2013) Dikey Bahçe Uygulamalarının Yurtdışı ve İstanbul Örnekleri İle İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Eylül
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Elif BAYRAMOĞLU (Sorumlu Yazar)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
0000-0002-6757-7766
Türkiye


Makbulenur BEKAR
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4511-1284
Türkiye


Banu Çiçek KURDOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi
0000-0003-4683-8581
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd685227, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {223 - 230}, doi = {10.17474/artvinofd.685227}, title = {Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs}, key = {cite}, author = {Bayramoğlu, Elif and Bekar, Makbulenur and Kurdoğlu, Banu Çiçek} }
APA Bayramoğlu, E. , Bekar, M. & Kurdoğlu, B. Ç. (2020). Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 223-230 . DOI: 10.17474/artvinofd.685227
MLA Bayramoğlu, E. , Bekar, M. , Kurdoğlu, B. Ç. "Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 223-230 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/54132/685227>
Chicago Bayramoğlu, E. , Bekar, M. , Kurdoğlu, B. Ç. "Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 223-230
RIS TY - JOUR T1 - Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs AU - Elif Bayramoğlu , Makbulenur Bekar , Banu Çiçek Kurdoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.685227 DO - 10.17474/artvinofd.685227 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 230 VL - 21 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.685227 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.685227 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs %A Elif Bayramoğlu , Makbulenur Bekar , Banu Çiçek Kurdoğlu %T Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs %D 2020 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 21 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.685227 %U 10.17474/artvinofd.685227
ISNAD Bayramoğlu, Elif , Bekar, Makbulenur , Kurdoğlu, Banu Çiçek . "Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Eylül 2020): 223-230 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.685227
AMA Bayramoğlu E. , Bekar M. , Kurdoğlu B. Ç. Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs. AÇÜOFD. 2020; 21(2): 223-230.
Vancouver Bayramoğlu E. , Bekar M. , Kurdoğlu B. Ç. Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2020; 21(2): 223-230.
IEEE E. Bayramoğlu , M. Bekar ve B. Ç. Kurdoğlu , "Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 223-230, Eyl. 2020, doi:10.17474/artvinofd.685227
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.