Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 278 - 291, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.971110

Öz

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi alınan tedbirlerle birlikte çalışma ortamını daha güvenli ve verimli hale getirmesi sebebiyle her geçen yıl daha iyi anlaşılmaktadır. Ülkemizde, mobilya ve ahşap endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler kaza riski yüksek işletmeler kategorisinde bulunması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli bir yerdedir. Bu tür işletmelerde tehlike oluşturabilecek durumlar karşısında önlem alınmadığı takdirde ciddi yaralanma hatta ölüme sebebiyet verebilecek durumlarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu çalışmada Artvin ili merkezinde bulunan orta ölçekli mobilya ve ahşap endüstrisinde faaliyet gösteren 4 farklı işletmede L Tipi (5X5) matris yöntemi uygulanarak işletmelerde ortaya çıkabilecek iş kazaları, ölüme sebebiyet verecek tehlikeli durumlar ve mesleki hastalıkların önüne geçilmesi için risk değerlendirmesi yapılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda, işletmede çalışanlara anket uygulaması yapılarak iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma esnasında içinde bulundukları tehlikelerin farkında olup olmadıkları hakkında bilgilere ulaşılmıştır. Sonuç olarak, yüksek tehlikeli sınıf kategorisindeki bu işletmelerdeki çalışanların iş sağlığı güvenliği bilincinin pekiştirilerek, gelecekte işletmede oluşabilecek riskler ve kazaların en aza indirilip çalışanlar açısından daha verimli bir çalışma ortamı sağlanabilir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksikliklerin giderilmesiyle üretim aksaklıklarından doğan maddi kayıpların önüne geçilebilir.

Kaynakça

 • Aksoy E, Keskin H (2019) Mobilya endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirmesi: Begonya mobilya imalat işletmesi örneği. Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi 2(1): 46-60.
 • Akyüz KC, Yıldırım İ, Akyüz İ, Ersen N (2018) Orman ürünleri sanayi sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışan algısının incelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19(2): 154-166.
 • Ayna FG (2018) İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve mobilya sektörü için örnek risk analizi uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Güneysu G (2016) Bir kereste işletmesi üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme çalışması. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bartın.
 • Gürsoy T (2019) Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 23 s.
 • İleri Ü (2014) İş Sağlığı ve güvenliği önlemleri ile sosyo-ekonomik sonuçları. 1. Basım, Efil Yayınevi, Ankara, 351 s.
 • İlhan A, Koşar G, Karapınar A, Gedik T (2013) Sakarya ili mobilya imalatında iş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya çıkış nedenlerinin analizi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13(3): 202-210.
 • Kahveci M (2019) İş sağlığı ve güvenliği algısı ve güvenlik iklimi ölçümü: İnegöl bölgesi mobilya sektörü çalışanları örneği. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bartın.
 • Kalaycı Ş (2016) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 7. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaya EÇ, Ölmezoğlu İri Nİ, Pedis K (2020) Ahşap ve mobilya imalatı yapan bir işyerinde risklerin belirlenmesi ve örnek risk analiz çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9(1): 25-35.
 • Koçak O, Koray N (2018) İş sağlığı ve güvenliği konusunda Avrupa Birliği uygulamaları ve Türkiye’ye yansımaları. Uluslararası Toplum Araştırma Dergisi, 8(15): 1779-1811.
 • Oral T, Gülsün B (2019) Mobilya atölyelerinde Fine-Kinney yöntemi ile risk değerlendirmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Akademi Dergisi 1 (3): 134-152.
 • Özkılıç Ö (2007) İş sağlığı, güvenliği ve çevresel etki risk değerlendirmesi. TİSK Yayınları, Yayın No:540, İstanbul.
 • Özkaya M.S. (2021a) Leaf and shoot biomass and shoot growth of Rhododendron understory in Artvin, Turkey. Biomass Conversion and Biorefinery, https://doi.org/10.1007/s13399-021-02019-2
 • Özkaya M.S. (2021b) Effects of different soil compost and aphid (Hemiptera: Aphididae) density on the growth and development of Cedrus libani a. rich. Int J Trop Insect, https://doi.org/10.1007/s42690-021-00575-8
 • Taşkın E (2015) Pamuk ipliği üreten bir tekstil fabrikasında iş sağlığı ve güvenliğinin incelenmesi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • TMMOB (2018) İşçi sağlığı ve iş güvenliği. Oda Raporu, 8. Baskı, Ankamat Matbaacılık, Ankara, 1-223 ss.
 • Tor D (2015) İş Sağlığı ve güvenliğinde risk analizi: kapı imalat sektöründe bir uygulama. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bartın.
 • URL-1 (2021) İş sağlığı ve güvenliği. Uluslararası Çalışma Örgütü. https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/osh/lang--tr/index.htm. Erişim 01.05.2021
 • URL-2 (2021) İş sağlığı ve güvenliği kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf. Erişim 08.05.2021
 • Yaman M (2004) İş sağlığı ve iş güvenliği mi? O da ne?. 1. Basım, İSGİAD Yayınları, Ankara.
 • Yılmaz K (2015) Ağaç işleri endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut durumun belirlenmesi: mobilya sektörü örneği. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yiğit A (2015) İş Güvenliği. AlfaAktüel Yayıncılık, Bursa, 402

Risk assessment of occupational health and safety of forest products enterprises in Artvin

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 278 - 291, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.971110

Öz

The importance of occupational health and safety is understood better every year, as it makes the working environment safer and more efficient with the measures taken. In our country, enterprises operating in the furniture and wood industry have an important place in terms of occupational health and safety, as they are in the category of enterprises with high accident risk. There is a high probability of encountering situations that may cause serious injury or even death if precautions are not taken against situations that may pose danger in such enterprises. In this study, it is aimed to carry out a risk assessment study in order to prevent occupational accidents, dangerous situations that may cause death and occupational diseases by applying the L Type (5X5) matrix method in 4 different enterprises operating in the medium-sized furniture and wood industry in the city center of Artvin. In addition, information about occupational health and safety and whether they are aware of the dangers they are in during the work was obtained by applying a questionnaire to the managers and employees working in the enterprise. As a result, by reinforcing the occupational health and safety awareness of the employees in these high-hazard class businesses, risks and accidents that may occur in the future can be minimized and a more productive working environment can be provided for the employees. By eliminating the deficiencies related to occupational health and safety, financial losses arising from production disruptions can be prevented.

Kaynakça

 • Aksoy E, Keskin H (2019) Mobilya endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirmesi: Begonya mobilya imalat işletmesi örneği. Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi 2(1): 46-60.
 • Akyüz KC, Yıldırım İ, Akyüz İ, Ersen N (2018) Orman ürünleri sanayi sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışan algısının incelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19(2): 154-166.
 • Ayna FG (2018) İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve mobilya sektörü için örnek risk analizi uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Güneysu G (2016) Bir kereste işletmesi üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme çalışması. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bartın.
 • Gürsoy T (2019) Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 23 s.
 • İleri Ü (2014) İş Sağlığı ve güvenliği önlemleri ile sosyo-ekonomik sonuçları. 1. Basım, Efil Yayınevi, Ankara, 351 s.
 • İlhan A, Koşar G, Karapınar A, Gedik T (2013) Sakarya ili mobilya imalatında iş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya çıkış nedenlerinin analizi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13(3): 202-210.
 • Kahveci M (2019) İş sağlığı ve güvenliği algısı ve güvenlik iklimi ölçümü: İnegöl bölgesi mobilya sektörü çalışanları örneği. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bartın.
 • Kalaycı Ş (2016) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 7. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaya EÇ, Ölmezoğlu İri Nİ, Pedis K (2020) Ahşap ve mobilya imalatı yapan bir işyerinde risklerin belirlenmesi ve örnek risk analiz çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9(1): 25-35.
 • Koçak O, Koray N (2018) İş sağlığı ve güvenliği konusunda Avrupa Birliği uygulamaları ve Türkiye’ye yansımaları. Uluslararası Toplum Araştırma Dergisi, 8(15): 1779-1811.
 • Oral T, Gülsün B (2019) Mobilya atölyelerinde Fine-Kinney yöntemi ile risk değerlendirmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Akademi Dergisi 1 (3): 134-152.
 • Özkılıç Ö (2007) İş sağlığı, güvenliği ve çevresel etki risk değerlendirmesi. TİSK Yayınları, Yayın No:540, İstanbul.
 • Özkaya M.S. (2021a) Leaf and shoot biomass and shoot growth of Rhododendron understory in Artvin, Turkey. Biomass Conversion and Biorefinery, https://doi.org/10.1007/s13399-021-02019-2
 • Özkaya M.S. (2021b) Effects of different soil compost and aphid (Hemiptera: Aphididae) density on the growth and development of Cedrus libani a. rich. Int J Trop Insect, https://doi.org/10.1007/s42690-021-00575-8
 • Taşkın E (2015) Pamuk ipliği üreten bir tekstil fabrikasında iş sağlığı ve güvenliğinin incelenmesi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • TMMOB (2018) İşçi sağlığı ve iş güvenliği. Oda Raporu, 8. Baskı, Ankamat Matbaacılık, Ankara, 1-223 ss.
 • Tor D (2015) İş Sağlığı ve güvenliğinde risk analizi: kapı imalat sektöründe bir uygulama. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bartın.
 • URL-1 (2021) İş sağlığı ve güvenliği. Uluslararası Çalışma Örgütü. https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/osh/lang--tr/index.htm. Erişim 01.05.2021
 • URL-2 (2021) İş sağlığı ve güvenliği kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf. Erişim 08.05.2021
 • Yaman M (2004) İş sağlığı ve iş güvenliği mi? O da ne?. 1. Basım, İSGİAD Yayınları, Ankara.
 • Yılmaz K (2015) Ağaç işleri endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut durumun belirlenmesi: mobilya sektörü örneği. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yiğit A (2015) İş Güvenliği. AlfaAktüel Yayıncılık, Bursa, 402

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orman Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serkan IRMAK Bu kişi benim
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1395-3532
Türkiye


Hüseyin PEKER (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7771-6993
Türkiye


Nadir ERSEN
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7213-1366
Türkiye


İlker AKYÜZ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4241-1118
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd971110, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {22}, pages = {278 - 291}, doi = {10.17474/artvinofd.971110}, title = {Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Irmak, Serkan and Peker, Hüseyin and Ersen, Nadir and Akyüz, İlker} }
APA Irmak, S. , Peker, H. , Ersen, N. & Akyüz, İ. (2021). Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 278-291 . DOI: 10.17474/artvinofd.971110
MLA Irmak, S. , Peker, H. , Ersen, N. , Akyüz, İ. "Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 278-291 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/971110>
Chicago Irmak, S. , Peker, H. , Ersen, N. , Akyüz, İ. "Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 278-291
RIS TY - JOUR T1 - Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi AU - Serkan Irmak , Hüseyin Peker , Nadir Ersen , İlker Akyüz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.971110 DO - 10.17474/artvinofd.971110 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 291 VL - 22 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.971110 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.971110 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi %A Serkan Irmak , Hüseyin Peker , Nadir Ersen , İlker Akyüz %T Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi %D 2021 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 22 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.971110 %U 10.17474/artvinofd.971110
ISNAD Irmak, Serkan , Peker, Hüseyin , Ersen, Nadir , Akyüz, İlker . "Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 / 2 (Kasım 2021): 278-291 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.971110
AMA Irmak S. , Peker H. , Ersen N. , Akyüz İ. Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi. AÇÜOFD. 2021; 22(2): 278-291.
Vancouver Irmak S. , Peker H. , Ersen N. , Akyüz İ. Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2021; 22(2): 278-291.
IEEE S. Irmak , H. Peker , N. Ersen ve İ. Akyüz , "Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 278-291, Kas. 2021, doi:10.17474/artvinofd.971110
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.