Makale Değerlendirme Süreci

Makale değerlendirme süreci 8 aşamayla özetlenebilir. Bu aşamalar aşağıda sıralanmıştır.

1. Makale başvurusunun yapılması

Sorumlu yazar http://ofd.artvin.edu.tr çevrimiçi dergi sistemi üzerinden makale başvurusunu gerçekleştirir.

2. Baş editör değerlendirmesi

Editör, makalenin gerekli bölümleri ve biçemlemeleri içerdiğinden emin olmak için yazının  kompozisyonunu ve düzenlemesini kontrol eder. Makalenin kalitesi bu noktada değerlendirilmez.

3. Konu editörü atanması

Konu editörü, makalenin dergiye uygunluğunu ve orjinalliğini denetler. Makale bu koşulları sağlamıyorsa hakem değerlendirme aşamasına geçilmeden reddedilebilir.

4. Hakem daveti

Konu editörü uygun olduğuna inandığı kişileri makale değerlendirmesi için davet eder. En az iki hakemden yanıt alıncaya kadar bu işleme devam eder.

5. Hakem değerlendirmesi

Hakem makaleyi birkaç kez okumak için zaman ayarlaması yapar. İlk okuma, eserin ilk izlenimini oluşturmak için kullanılır. Bu aşamada önemli sorunlar bulunursa, hakem daha fazla çalışma yapmadan makaleyi reddedebilir. Aksi halde, hakem daha detaylı bir inceleme için makaleyi birkaç kez daha okur ve gerekli notları alır. Daha sonra hakem makalenin kabulü veye reddi yönünde eitöre önerilerde bulunur. Ayrıca hakem makale için küçük veya büyük değişiklikler önerebilir.

6. Editörün hakem değerlendirmelerini incelemesi

Konu editörü genel bir karar vermeden önce kendisine iletilen tüm değerlendirmeleri dikkate alır. Değerlendirmeler çok farklıysa, editör bir karar almadan önce fazladan bir fikir edinmek için ek bir inceleme yetkisi isteyebilir.

7. Kararın iletilmesi

Editör, hakemlerin yorumlarını içeren karar bilgisini yazara e-mail yoluyla gönderir.

8. Sonraki aşamalar

Hakem değerlendirme sürecini olumlu tamamlayan makaleler mizanpaj için ilgili birime gönderilir. Makale, büyük ya da küçük revizyon için reddedilir ya da geri gönderilirse, konu editörü yazarın makaleyi geliştirmesine yardımcı olması için hakemlerin yapıcı yorumlarını iletir. Makale yeniden gözden geçirilmek üzere geri gönderilirse hakemler ikinci aşamada düzeltilmiş makaleyi yeniden değerlendirirler. Hakemler tarafından minör düzeltme verilmiş ise konu editörü makaleyi hakemlere geri göndermeyebilir.
Son Güncelleme Zamanı: 1.03.2017 13:50:28
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.