Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği İlkeleri

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi yayın politikasında akademik ilke ve etik değerlere bağlıdır.
 2. Etik standartları sağlamak için gönderilen bilimsel yazıların değerlendirilmesinde “Committee on Publication Ethics” tarafından belirlenen standartlar ve YÖK “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” Yönergesinde belirlenen esaslar dikkate alınmaktadır.
 3. Dergiye gönderilen bütün eserlerin derginin etik ilkelerine ve standartlarına uygunluğu değerlendirilir.
 4. İntihal, sahtecilik, duplikasyon (tekrar yayım), çarpıtma, dilimleme, haksız yazarlık, gibi durumlar, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Ön kontrollerde yayın etiği standartlarına aykırılığı tespit edilen eserler değerlendirmeye alınmaz. Aykırılığın makale değerlendirme aşamalarının herhangi birinde tespit edilmesi durumunda, süreç durdurulur ve eser yazara iade edilir. Aykırılığın yayımlanan makalede tespit edilmesi halinde, makale yayından kaldırılır.
 5. Dergiye gönderilen eserin TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddeleri uyarınca "Etik kurul izni gerektiren çalışmalar” kapsamında olması ve gönderiminde “etik kurul belgesinin” sunulmamış olması durumunda eser reddedilir.
 6. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izin belgesine ait bilgiler (kurum, izin tarihi, karar veya sayı numarası) açıkça belirtilmelidir.
 7. Makalelerin ön değerlendirme sürecinde iThenticate yazılımı yardımıyla benzerlik oranları belirlenir. Dergiye gönderilen eserlerin değerlendirmeye alınabilmesi için benzerlik oranının en fazla %20 olması gerekmektedir. Sadece lisansüstü tezlerden yayınlanan çalışmalarda benzerlik oranı %30'a kadar yükseltilebilir.
 8. Hakem değerlendirmeleri "Çift Kör Hakemlik" kuralına uygun olarak gerçekleştirilir.
 9. Yayımlanan makalelerde savunulan görüşlerin sorumluluğu yazara aittir.


Yayın Politikası

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Mayıs ve Ekim) olarak yayımlanan açık erişimli hakemli bir dergidir.
 2. Dergide, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve fen bilimleri çalışma konularında özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlanmaktadır.
 3. Eserin DergiPark üzerinden Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisine yazar(lar) tarafından yüklenmesi, başvuru sürecini başlatır.
 4. Yazar(lar) eser gönderiminde telif hakkı formunu imzalı olarak sunmalıdır. Telif hakkı formu sunulmayan eserler değerlendirmeye alınmaz. (Telif hakkı formuna ulaşmak için tıklayınız)
 5. Dergiye gönderilen bütün çalışmalar değerlendirmeye alınmadan önce ön kontrol sürecinden geçirilir. Ön kontrolde gönderilen eserin amaç, kapsam, yöntem ve yazım biçimi açısından derginin amacına ve standartlarına uygunluğu değerlendirilir. Uygun olmadığı tespit edilen eserler reddedilir.
 6. Ön kontrol sonucunda uygunluğu tespit edilen eserler için hakem değerlendirme süreci başlatılır. Eserler üç (3) farklı hakeme gönderilir.
 7. Yazar makalesini geri çekme talebinde bulunabilir. Geri çekme talebi ön kontrol sürecinde gerçekleştirilebilir.
 8. Yayına kabul edilen eserlerin kaynakça gösterme ve atıf kontrolü sorumluluğu yazarlara aittir.
 9. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi sunulan eserlerde biçimsel düzeltmeleri yapma hakkına sahiptir.
 10. Derginin yayın süreçleri, eserlerin tarafsız ve saygın bir şekilde değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yayımlanması amacıyla titizlikle yürütülür.

Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.