Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Artvin Çoruh University |


Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty (ACU J For Fac) is a peer-reviewed open access journal which publishes original research articles and reviews on all aspects of forestry, plant science, wood science, landscape architecture and other related subjects. All manuscripts are initially screened on their topic suitability and linguistic quality. Articles should make a significant contribution to the advancement of knowledge or toward a better understanding of existing concepts.

Papers must be submitted with the understanding that they have not been published elsewhere (except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, or thesis) and are not currently under consideration by another journal published by or any other publisher. The submitting (corresponding) author is responsible for ensuring that the article's publication has been approved by all the other coauthors.

The copyright of papers accepted for publication belongs to the journal. All contributions are subject to editorial revision and Editor's decision will be final.

There is no fees are required for the publication in Artvin Çoruh University Journal of Forestry Faculty

Each paper published in the journal is assigned a DOI number, which appears beneath the author’s affiliation in the published paper.


Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty

ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Artvin Çoruh University |
Cover Image


Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty (ACU J For Fac) is a peer-reviewed open access journal which publishes original research articles and reviews on all aspects of forestry, plant science, wood science, landscape architecture and other related subjects. All manuscripts are initially screened on their topic suitability and linguistic quality. Articles should make a significant contribution to the advancement of knowledge or toward a better understanding of existing concepts.

Papers must be submitted with the understanding that they have not been published elsewhere (except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, or thesis) and are not currently under consideration by another journal published by or any other publisher. The submitting (corresponding) author is responsible for ensuring that the article's publication has been approved by all the other coauthors.

The copyright of papers accepted for publication belongs to the journal. All contributions are subject to editorial revision and Editor's decision will be final.

There is no fees are required for the publication in Artvin Çoruh University Journal of Forestry Faculty

Each paper published in the journal is assigned a DOI number, which appears beneath the author’s affiliation in the published paper.


Volume 21 - Issue 2 - Sep 15, 2020
 1. Çay budama atık biyokütlesinin linyit kömür ile karıştırılarak beraber yanma potansiyelinin araştırılması
  Pages 135 - 142
  Halbay TURUMTAY
 2. Determination of chemical composition, antioxidant and antifungal properties of pomegranate (Punica granatum L.) and Parsley (Petroselinum crispum) seed oil produced in industrial scale
  Pages 143 - 153
  Onur Tolga OKAN, Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ, Abdurrahman ONARAN, Mehmet ÖZ, İlhan DENİZ
 3. Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği)
  Pages 154 - 163
  Nihan YILDIRIM, İbrahim TURNA, Nebahat YILDIRIM
 4. Ormanlarda zarar yapan böceklerin ekonomik etkileri: Türkiye açısından bir değerlendirme
  Pages 164 - 180
  Atakan ÖZTÜRK
 5. Trabzon kenti örnekleminde, kent-kıyı ilişkileri analizi
  Pages 181 - 190
  Alper UZUNALİ, Cengiz ACAR
 6. Examining the sustainability of urban furnitures and their potential to be a landmark in the scale of Rize city center
  Pages 191 - 199
  Fatih BEKİRYAZICI, Banu BEKCİ, Deryanur DİNÇER
 7. El-tipi LiDAR nokta bulutundan tek ağaç gövdesinin otomatik çıkarımında istatistiksel sınıflandırma algoritmalarının performans analizi
  Pages 200 - 213
  Mustafa ZEYBEK
 8. Effects of root undercutting, fertilization and thinning on seedling growth and quality of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) seedlings
  Pages 214 - 222
  Deniz GÜNEY, Ali BAYRAKTAR, Fahrettin ATAR, İbrahim TURNA
 9. Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs
  Pages 223 - 230
  Elif BAYRAMOĞLU, Makbulenur BEKAR, Banu Çiçek KURDOĞLU
 10. Uluabat gölü ve çevresinde peyzaj karakter alanlarının belirlenerek sürdürülebilir alan kullanım stratejilerinin geliştirilmesi
  Pages 231 - 243
  Ayşenur AKBANA, Yahya BULUT
 11. İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Pages 244 - 250
  Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Osman HAMZAÇEBİOĞLU, Nadir ERSEN
 12. Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi
  Pages 251 - 257
  Durmuş ÇETİNKAYA, Nebi BİLİR
 13. Assesment of Ips typographus attacks in relation to site and stand characteristics in managed and unmanaged oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link) stands
  Pages 258 - 269
  Temel SARIYILDIZ, Ahmet DUMAN
 14. Halyomorpha halys (Stål) mücadelesinde ışık ve feromon tuzaklarının etkinliliklerinin araştırılması
  Pages 270 - 275
  Temel GÖKTÜRK
 15. Sıcak pres parametrelerinin yongalevhanın fiziksel özellikleri ve formaldehit emisyonuna etkisi
  Pages 276 - 283
  Osman ÇAMLIBEL
 16. Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi
  Pages 284 - 291
  Altunay ULU AKŞİT, Cengiz YÜCEDAĞ, Latif Gürkan KAYA, Hüseyin Samet AŞIKKUTLU
 17. 2,4-Diklorofenoksi asetik asit (2,4-D) uygulanmış topraktan izole edilen bakterilerin 2,4-d biyokimyasal yıkım kabiliyetlerinin incelenmesi
  Pages 292 - 300
  Cemal KURTOĞLU, Faik CEYLAN, Sabahattin CÖMERTPAY, İsmail AKYOL
 18. Serapias orientalis’in mikorizal fungus çeşitliliği
  Pages 301 - 309
  Vildan AKIN MUTLU, Hamdiye ŞEHİRLİ, Yasemin ÖZDENER KÖMPE
 19. Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri
  Pages 310 - 317
  Mimar Sinan ÖZKAYA
 20. Artvin’in merkez köylerinde bazı tıbbi bitkilerin yöresel kullanımları
  Pages 318 - 329
  Funda ERŞEN BAK, Kenan ÇİFCİ
 21. Hyperıcum perforatum L. esansiyel yağının in vitro antimikrobiyal, antioksidan aktivite ve kimyasal karakterizasyonu
  Pages 330 - 339
  Ömer ERTÜRK, Gülçin AYDIN, Melek ÇOL AYVAZ
 22. Mor Çiçekli Orman Gülünün dokuz yıllık boy ve çap artımının meşcere kapalılık derecesine göre değişimi
  Pages 340 - 345
  Mimar Sinan ÖZKAYA
Indexes and Platforms