Year 2005, Volume 6 , Issue 1, Pages 35 - 45 2011-03-20

MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE)
ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNİN İZLENMESİ (DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ)

Tarık GEDİK [1] , Canberk BATU [2]


: In this study, forest industry firms in Düzce city centre were researched. The aim of this study is to investigate the quality assurance systems, standards and quality perceptions of forest industry firms. We used a questionnaire that includes 21 questions. First section of the questionnaire covered general features of the firm. Other sections queried quality perceptions of the firms and staff and quality control process in firms. 30 firms were included in this study and data were analyzed with SPSS statistical program. Evaluation of data revealed that most of the firms have been undertaken revision. Firms are actively seeking new quality approaches and considering the views of their customers in planning phase. 

Bu çalışmada, Düzce ili merkezinde yer alan ve orman ürünleri sanayinde faaliyette bulunan işletmeler incelenmiştir. Çalışmanın amacı Düzce’de faaliyette bulunan orman ürünleri işletmelerinin kalite güvence sistemlerinin neler olduğu, hangi standartlara sahip oldukları ve işletmelerin sahip oldukları kalite anlayışlarının ne olduğunu ortaya koymaktır. Yapılan araştırmada 21 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin ilk kısmı işletme hakkındaki genel bilgileri kapsamaktadır. Daha sonraki kısımlarda işletmelerin ve çalışanların sahip oldukları kalite anlayışlarının ne ve nasıl olduğu ve işletmelerin kalite kontrol süreçlerini nasıl gördükleri araştırılmıştır. Yapılan anket çalışmasında 30 adet işletmeye ulaşılmış ve elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda işletmelerin çoğunun yenileme faaliyetinde bulunduğu görülmüştür.  İşletmeler kalite konusunda
sürekli arayışlar içindedir ve planlama sürecinde müşterilerinin görüşlerine önem vermektedirler.
Kalite, kalite kontrol, Düzce, orman ürünleri sanayi
 • Özden, Y., Eğitimde Dönüşüm, Eğitimde Yeni Değerler, Pegem A Yayınları, Ankara, 1999.
 • Hergüner, R., Eğitimde Toplam Kalite Uygulamasının Sağlayacağı Yararlar, Eğitim Yönetimi, Sayı: 13, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 1998.
 • Bozkurt, R. Odaman, A., ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri, MPM Yayınları, Yayın No: 549, Ankara, 1995.
 • Tosun, K., İşletme Sevk ve İdaresinde Kontrol ve Revizyon, I. Cilt, Baha Matbaası, İstanbul, 1959.
 • Redhouse Sözlüğü, 20. Basım, İstanbul, 1993.
 • Kalder, Kalite Yönetimi, TSE Kalite Seminer Notları, Ankara, 1988.
 • James, G., Quality of Working Life and Total Quality Management, International Journal of Manpower, 13 (1), 1992.
 • Besterfild, D.H., Quality Control, Prentice-Hall Inc. Englewood Clift, NewJersey, 1979.
 • Kobu, B., Üretim Yönetimi, 9. Baskı, ISBN 975-94850-0-1, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 1996.
 • Şen, A., Tümer, T., Toplam Kalite Kontrolü, TMMOB Endüstri Mühendisliği Komisyonu, İzmir, 1991.
 • Agree, Reliability of Military Electron Equipment, Goverment Printing Office, Washington, 1957.
 • Mastaalerr, R., Kalite Kontrol, 1980.
 • Özmen, A., Uygulamalı Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri, AÜ Yayınları No: 1257, Eskişehir, 2000.
 • Akın, B., ISO 9000 Uygulamasında Örnekleme ve Numune Alma Teknikleri, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1997.
 • Tan, S., Peşkircioğlu, N., Kalitesizliğin Maliyeti, MPM Yayınları No: 316, Ankara, 1991.
 • Demir, H., Gümüşoğlu, Ş., Üretim Yönetimi (İşlemler Yönetimi), Beta Basım Yayım, İstanbul, 1998.
 • Süzek, M., Tek Aşamalı Nitel ve Nicel Kabul Örnekleme Planlarına Çeşitli Yaklaşımlar ve Uygulamaları, HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 156 s., Ankara, 2000.
 • Ertiryaki, İ., Kalite Kontrol, İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Matbaası, İstanbul, 1992.
 • Can, H., Tuncer, D., Ayhan, D.Y., Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitapevi, Ankara, 1995.
 • Halis, M., Paradigmadan Uygulamaya Toplam Kalite Yönetimi ve ISO-9000 Kalite Güvence Sistemleri, ISO-9002 Kalite Belgesi Çalışmaları, Beta Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Bircan, H., Özcan, S., Excel Uygulamalı Kalite Kontrol, Yargı Yayınevi, Yayın No: 98-2003, Ankara, 2003.
 • Tekin, M., Toplam Kalite Yönetimi, Günay Ofset Baskı, Konya, 2002.
 • Özcan, B., Orman Ürünleri Sanayinin Önemi ve Ülke Ekonomisine Katkısı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 61 (1991) 16
 • Özen, R., Vurdu, H., Türkiye Orman Ürünleri Sanayinin Genel Durumu, Türkiye’de Orman Ürünleri Sanayi Paneli, Tebliğ Metinleri, Ankara, 1988.
 • Akyüz, K.C., Doğu Karadeniz Bölgesinde Yer Alan Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısal Analizi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 189 s. Trabzon, 2000.
 • Bali, R., Trade Links Strengthening as Turkey’s Forest Sector is Modernized Turkey Forest product Markets, Forest Products Annual Market Review, 2001- 2002.
Primary Language en
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Author: Tarık GEDİK

Author: Canberk BATU

Dates

Publication Date : March 20, 2011

Bibtex @ { artvinofd29711, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {6}, pages = {35 - 45}, doi = {}, title = {MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE)}, key = {cite}, author = {Gedik, Tarık and Batu, Canberk} }
APA Gedik, T , Batu, C . (2011). MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE) . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 35-45 . Retrieved from https://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2255/29711
MLA Gedik, T , Batu, C . "MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE)" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6 (2011 ): 35-45 <https://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2255/29711>
Chicago Gedik, T , Batu, C . "MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6 (2011 ): 35-45
RIS TY - JOUR T1 - MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE) AU - Tarık Gedik , Canberk Batu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 45 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE) %A Tarık Gedik , Canberk Batu %T MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE) %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Gedik, Tarık , Batu, Canberk . "MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6 / 1 (March 2011): 35-45 .
AMA Gedik T , Batu C . MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE). AÇÜOFD. 2011; 6(1): 35-45.
Vancouver Gedik T , Batu C . MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 6(1): 35-45.
IEEE T. Gedik and C. Batu , "MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE)", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 35-45, Mar. 2011