Year 2006, Volume 7 , Issue 2, Pages 116 - 129 2011-03-20

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION
ORMAN KONUMSAL VERİ TABANININ TASARIMI, KURULMASI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

Turan SÖNMEZ [1] , Selahattin KÖSE [2]


General Directorate of Forests (GDF) has not yet created the spatial forest database to manage forest and catch the developed countries in forestry.  The lack of spatial forest database results in collection of the spatial data redundancy, communication problems among the forestry organizations.  Also it causes Turkish forestry to be backward of informatics’ era. To solve these problems; GDF should establish spatial forest database supported Geographic Information System (GIS). To design the spatial database, supported GIS, which provides accurate, on time and current data/info for decision makers and operators in forestry, and to develop sample interface program to apply and monitor classical forest management plans is paramount in contemporary forest management planning process. This research is composed of three major stages: (i) spatial rototype
database design considering required by the three hierarchical organizations of GDF (regional directorate of forests, forest enterprise, and territorial division), (ii) user interface program developed to apply and  monitor classical management plans based on the designed database, (iii) the implementation of the designed database and its user interface in Artvin Central Planning Unit.

Günümüzde Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ormanları daha iyi yönetebilme ve ormancılıkta söz sahibi ülkeleri yakalayabilme noktasında henüz sistemli bir konumsal veri tabanını kuramamıştır. Konumsal veri tabanı eksikliği, tekrarlı veri toplanmasına, birimler arası iletişim eksikliğine ve bilişim çağını yakalamada ormancılığımızın gerekli ivmeyi kazanamamasına neden olmaktadır. Bu sorunların çözümü için OGM’nin, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli geniş kapsamlı Konumsal Orman Veri Tabanını kurması büyük bir atılım olacaktır. Bu çalışmada; ormancılıkta karar verici ve uygulayıcı pozisyonuda olanlara doğru, zamanında ve güncel veri/bilgi akışını sağlayacak CBS destekli konumsal veri tabanı tasarımını yapmak ve klasik orman amenajman planlarının uygulanması ve izlenmesi için örnek arayüz programı geliştirmek amaçlanmıştır. Üç aşamadan meydana gelen çalışmanın birinci aşamasında; OGM ve hiyerarşik şekilde bağlı üç taşra teşkilatı (bölge müdürlüğü, işletme müdürlüğü, işletme şefliği) için konumsal prototip veri tabanı tasarımı yapılmıştır. İkinci aşamada; kurulan veri tabanına dayalı klasik orman amenajman planlarının uygulanması ve izlenmesi amacıyla bir arayüz programı geliştirilmiştir. Son aşamada; arayüz programı, Artvin Merkez Planlama Birimi verileri kullanılarak test edilmiştir.
Konumsal orman veri tabanı tasarımı, orman bilgi sistemi, arayüz programı geliştirme
  • Başkent, E.Z., Türkiye Ormancılığı İçin Nasıl Bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kurulmalıdır? Ön Çalışma ve Kavramsal Yaklaşım, Journal of Agriculture and Forestry, 21, (1997) 493-505.
  • Sönmez, T., Ülkemiz Ormancılığında Konumsal Veri Tabanının Tasarımı, Kurulması ve Uygulamaları, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon, 2004.
  • Sivrikaya, F., Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Aynıyaşlı (Maktalı) Ormanlarda Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 2002.
  • Başkent, E.Z., Türkiye Ormancılığında Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulmasına Yönelik Bir Ön Çalışma ve Kavramsal Yaklaşım, Özel Çalışma, KTÜ Orman Fakültesi, Trabzon, 1996
Primary Language en
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Author: Turan SÖNMEZ

Author: Selahattin KÖSE

Dates

Publication Date : March 20, 2011

Bibtex @ { artvinofd29740, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {7}, pages = {116 - 129}, doi = {}, title = {DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION}, key = {cite}, author = {Sönmez, Turan and Köse, Selahattin} }
APA Sönmez, T , Köse, S . (2011). DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 116-129 . Retrieved from https://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2257/29740
MLA Sönmez, T , Köse, S . "DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7 (2011 ): 116-129 <https://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2257/29740>
Chicago Sönmez, T , Köse, S . "DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7 (2011 ): 116-129
RIS TY - JOUR T1 - DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION AU - Turan Sönmez , Selahattin Köse Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 129 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION %A Turan Sönmez , Selahattin Köse %T DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Sönmez, Turan , Köse, Selahattin . "DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7 / 2 (March 2011): 116-129 .
AMA Sönmez T , Köse S . DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION. AÇÜOFD. 2011; 7(2): 116-129.
Vancouver Sönmez T , Köse S . DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 7(2): 116-129.
IEEE T. Sönmez and S. Köse , "DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FOREST SPATIAL DATABASE: AN APPLICATION", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 116-129, Mar. 2011