Year 2010, Volume 11 , Issue 2, Pages 1 - 11 2011-03-21

The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City
KENT İÇİ İSTİNAT DUVARLARININ PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ

Özge Volkan AKSU [1] , Cengiz ACAR [2]


Number of problems about city order and its vision has been increasing rapidly. There is two main factors that causes visual pollution. The first factor is that cities are in an unplanned and dense urbanization process which has serious effects on appearance of a city. The second factor is retaining walls used densely in Trabzon city because of its open land structure. These walls which are set up for environmental construction security should be rebuilt with using some landscape plans so that the vision of dense concrete can be reduced. In this study, retaining walls are examined regarded landscape architecture. The continuous situation in Trabzon city is revealed with the help of an examination place, and also some suggestions for preventing the landscape problems which includes vegetal, structural and both vegetal-structural solutions are thrown out for consideration.
Yoğun ve plansız yapılaşma sürecinde, kent düzeni ve görüntüsündeki sorunlar giderek artmaktadır. Bu sorunlar görsel kirliliğin oluşmasına ve hızla artmasına neden olmaktadır. Görsel kirliliğe sebep olabilecek sorunlardan biri de istinat duvarlarıdır. Trabzon kentinin arazi yapısı istinat duvarlarının yoğun şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Özellikle yerleşim alanlarında bina ve yol çevresi güvenliği için kurulan istinat duvarlarının oluşturduğu yoğun beton görüntüsünün görsel kirlilik oluşturmaması için bazı peyzaj planlama ilkeleri gözetilerek yapılandırılması gerekmektedir. Bu çalışmada, peyzaj mimarlığı açısından istinat duvarları incelenmiştir. Trabzon kenti için seçilen örnekleme alanında mevcut durum ortaya koyulmuş, peyzaj açısından var olan sorunların giderilmesine yönelik bitkisel, yapısal ve her ikisinin kullanılabildiği bitkisel-yapısal yaklaşımlı çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
İstinat duvarı, Görsel kirlilik, Yapısal materyal, Bitkisel materyal
 • Acar, C., Acar, H., Demirbaş, E., 2002. Kentsel Mekanlarda Görsel Kirliliği Önlemede Bitki ve Bitki Kompozisyonlarının Önemi, Gazi Ü. Orm. Fak. Der. Cilt:2, No:2, Kastamonu, s. 135-146.
 • Acar, C., Demirbaş, E., Dinçer, P., Acar, H., 2003. Anlamsal Farklılaşım Tekniğinin Bitki Kompozisyonu Değerlendirilmesi, Üniversitesi, Orman Fak. Der. Seri: A, Sayı:1.İsparta, s. 15-28. Örneklerinde Süleyman Demirel
 • Aka, İ., Keskinel, F., Arda, T., 1996. Betonarme Yapı Elemanları, 8. Baskı, BirsenYayınevi, İstanbul.
 • Anonim, 2010a. http://www.geostone.com/Lanscape Erişim: 4 Mayıs 2010
 • Anonim, 2010b. www.midwestmanufacturing.com Erişim: 14 Mayıs 2010. Anonim, 2010c.
 • www.fhwa.dot.gov/environment
 • Erişim: 14 Mayıs 2010. Anonim, 2010d.
 • www.esi.info/Images/profilepics
 • Erişim: 20 Mayıs 2010. 2010e. Anonim,
 • www.cribretaining.com
 • Erişim: 17 Temmuz 2010.
 • Anonim, 2010f. www.srge.org.uk/feature/utrencht. Erişim: 11 Haziran 2010.
 • Anonim, 2010g. www.southwestenvironment.com Erişim: 22 Mayıs 2010.
 • Anonim, 2010h.www.uwm.edu.Dept/CUTS/noise.htm Erişim: 22 Mayıs 2010.
 • Aslan, D.,2006. İstinata İstinaden Duvarlar, Peyzaj Mimarlığı, Fikirler, Düşünceler, Haberler, www.dsmimarlik.com/dscape, Erişim: 10 Eylül 2010.
 • Aytekin, M., 2004. Deneysel Zemin Mekaniği, Mühendislik ve Mimarlık Yayınları, Teknik Yayınevi, Ankara.
 • Boulden, S. 2008. How To Built Retaining Walls For Landscaping, www.the-landscape-desing- site.com, Erişim: 12 Kasım 2010.
 • Çakır, T., 2005. Donatılı Zemin Dayanma Duvarlarının Projelendirilmesi, Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Yüksek
 • Derici, A., 1992. Kentsel Peyzajda Görsel Kirlenmelere Neden Olan Uygulamaların; İzmir Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Yüksek Lisans tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enst. Peyzaj Mim. Anabilim Dalı, İzmir.
 • Ekinci, C.E., 2005. Yapı ve Tasarımcının İnşaat El Kitabı, Bordo Kitap, Üniversite Kitabevi, Ankara.
 • Erdoğan, E., 2006. Çevre ve Kent Estetiği, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:9, s. 68-77.
 • Gürer, C., 2007. İstinat Duvarları Dilatasyon Yapı Derzleri, http://www.aku.edu.tr, Erişim:20 Kasım 2010. Teknolojileri-I,
 • Gürsoy, Ş., 2000. Deprem Bölgelerindeki Betonarme İstinat Duvarlarının Analitik ve Sayısal Yöntemleri Kullanan Bilgisayar Yardımıyla Projelendirilmesi, Yüksek Lisan Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Önder, S., Konaklı N.,2002. Görsel Kirlilik ve Konya Kenti Örneğinde İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 16(30), s. 28-37.
 • Özberk, L., 2008. İstinat Duvarları Çeşitleri, http://www.istinatduvari.com, Erişim:12 Ekim 2010.
 • Özbilen, A., Var, M., Sağsöz, A., Demirel Ö., Acar, C., Gedikli, R., Erdoğan, N., Kalın, A., Ustasüleyman, T., Özgü, Ö., Aksu, V., Parlayan, G., Sezgin, N., 1998. Trabzon Kenti Kirlilik Boyutu Kapsamında Yeşil Alan Dağılımı ve Planlaması, KTÜ Araştırma Projesi No:95, 113, 003.1
 • Özedim, B., 1980. Kentsel Çevre İmgesinin Görsel Yolla Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Araştırması, E.Ü. Peyzaj Mimarlığı Böl. , Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Özer, S., Aklıbaşında, M., Zengin, M., 2010. Erzurum Kenti Örneğinde Kullanılan Kuşatma Elemanlarının Kent İmajı Üzerinde Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı 7 (2), s. 123-130.
 • Tekeli, İ., 1994. Kent Planlama, Politika, Sanat, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1. Kitap, s. 279-295, Ankara.
 • Topay, M., 1997. Kentsel Alanlardaki Şev ve İstinat Duvarlarında Süs Bitkilerinin Kullanımı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı 118, s. 54-57.
Primary Language en
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Author: Özge Volkan AKSU

Author: Cengiz ACAR

Dates

Publication Date : March 21, 2011

Bibtex @ { artvinofd29774, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {11}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City}, key = {cite}, author = {Aksu, Özge Volkan and Acar, Cengiz} }
APA Aksu, Ö , Acar, C . (2011). The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 11 (2) , 1-11 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2261/29774
MLA Aksu, Ö , Acar, C . "The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2011 ): 1-11 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2261/29774>
Chicago Aksu, Ö , Acar, C . "The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2011 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City AU - Özge Volkan Aksu , Cengiz Acar Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 11 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City %A Özge Volkan Aksu , Cengiz Acar %T The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD Aksu, Özge Volkan , Acar, Cengiz . "The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 / 2 (March 2011): 1-11 .
AMA Aksu Ö , Acar C . The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City. AÇÜOFD. 2011; 11(2): 1-11.
Vancouver Aksu Ö , Acar C . The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 11(2): 1-11.
IEEE Ö. Aksu and C. Acar , "The Examination of Retaining Walls in Landscape Architecture: The Example of Trabzon City", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 2, pp. 1-11, Mar. 2011