Year 2019, Volume 20 , Issue 2, Pages 193 - 207 2019-09-15

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi

Kadri Cemil AKYÜZ [1] , İbrahim YILDIRIM [2] , İlker AKYÜZ [3] , Nadir ERSEN [4]


Üretim teknolojilerinde meydana gelen değişim, daha düşük maliyetle daha fazla üretim yapma isteği ve firmaların farklılaşan pazar koşullarında ayakta kalma zorunluluğu çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından sorunları beraberinde getirmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler iş kazaları ve iş kazalarına bağlı oluşan ölümlerin azaltılması için farklı yasal düzenlemeler yapmakta ve çalışan güvenliğini ön plana çıkarmaya çalışmaktadır. Ülkemizde bu alanda yapılan yasal düzenlemelerin önemli bir kısmı Avrupa Birliğine (AB) adaylık sürecinde oluşturulan uyum yasaları çerçevesinde çıkarılmıştır. Yapılan yasal düzenlemelerin sektörel boyutta nasıl sonuçlar verdiğinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada orman ürünleri sanayi sektörünü oluşturan üç alt sektörel yapının Türkiye ve AB üyeleri ülkeleri düzeyinde karşılaştırılması hedeflenmiştir. 2008-2017 yılları kapsamında ülkemiz ve AB üyesi ülkelerde meydana gelen iş kazası ve ölüm rakamlarının istatistiksel açıdan incelendiği çalışmada özellikle 2013 yılında yürürlüğe giren 5331 sayılı yasanın etkileri sorgulanmıştır. Çalışma sonucunda AB genelinde tüm sektörel boyutlarda iş kazası ve ölüm rakamlarında oluşan azalma karşısında ülkemizde incelenen yıllar düzeyinde sürekli artışların yaşandığı belirlenmiştir. Çıkarılan ve uygulamaya çalışılan yasal düzenlemelerin yeterli olmadığı ve güvenlik kültürünün oluşumuna yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasının zorunlu olduğu tespit edilmiştir.  

Orman ürünleri sanayi, İş kazası, Ölümlü iş kazası
 • Akyüz KC (1995) Trabzon ilindeki küçük ve orta ölçekli orman ürünleri sanayi işletmelerinin sosyo-ekonomik tahlili. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Trabzon.
 • EUROSTAT (2018) https://ec.europa.eu/eurostat/data/database. Accessed 1 Aralık 2018.
 • Güzel A, Okur AR, Caniklioğlu N (2016) Sosyal güvenlik hukuku. Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Hsu CF (2011) An analysis of the new global strategy and action on occupational safety and health of the international labour organization. Journal of Occupatiıonal Safety and Health 19:183-198.
 • Koçer ŞÖ (2014) Almanya Federal Cumhuriyeti sosyal güvenlik sistemi ve sistem içerisinde sosyal sigorta uygulamaları. TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Korkut G, Tetik A (2013) 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunu’nun getirdiği yenilikler ve temel sorunlar. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18(3):455-474.
 • Kılkış İ (2016) İş sağlığı ve güvenliği. Dora Basım-Yayın Ltd. Şti, Bursa.
 • Süzek S (1985) İş güvenliği hukuku. Savaş Yayınları, Ankara.
 • Öçal M, Çiçek Ö (2017) Türkiye ve Avrupa Birliğinde iş kazası verilerinin karşılaştırmalı analizi. Emek ve Toplum 6(16):616-637. SGK (2018) Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası Kanunu (2006). Resmi Gazete Kanun No: 5510.
 • SGK (2018) Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası Kanunu (2006). Resmi Gazete Kanun No: 5510.
 • Şahin S (2010) OHSAS işçi sağlığı ve iş güvenliğinde insan kaynaklarının yeri ve önemi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Tülü M (2014). İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde İSG profesyonellerinin algı ve beklentileri. TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Yılmaz A (2017) Sosyal güvenlik hukukunda iş kazası kavramı: Kıta Avrupası ve Anglosakson hukuk sistemlerinden birer örnek ile Türk hukuku karşılaştırması. Sosyal Güvence Dergisi 6(11):107-127.
Primary Language tr
Subjects Forestry
Published Date Eylül
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3643-6379
Author: Kadri Cemil AKYÜZ (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7874-8404
Author: İbrahim YILDIRIM
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4241-1118
Author: İlker AKYÜZ
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3643-1390
Author: Nadir ERSEN
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU, ORMANCILIK BÖLÜMÜ, ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2019

Bibtex @research article { artvinofd509138, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {193 - 207}, doi = {10.17474/artvinofd.509138}, title = {Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akyüz, Kadri Cemil and Yıldırım, İbrahim and Akyüz, İlker and Ersen, Nadir} }
APA Akyüz, K , Yıldırım, İ , Akyüz, İ , Ersen, N . (2019). Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 193-207 . DOI: 10.17474/artvinofd.509138
MLA Akyüz, K , Yıldırım, İ , Akyüz, İ , Ersen, N . "Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 193-207 <https://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/45267/509138>
Chicago Akyüz, K , Yıldırım, İ , Akyüz, İ , Ersen, N . "Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 193-207
RIS TY - JOUR T1 - Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi AU - Kadri Cemil Akyüz , İbrahim Yıldırım , İlker Akyüz , Nadir Ersen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.509138 DO - 10.17474/artvinofd.509138 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 207 VL - 20 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.509138 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.509138 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi %A Kadri Cemil Akyüz , İbrahim Yıldırım , İlker Akyüz , Nadir Ersen %T Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi %D 2019 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 20 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.509138 %U 10.17474/artvinofd.509138
ISNAD Akyüz, Kadri Cemil , Yıldırım, İbrahim , Akyüz, İlker , Ersen, Nadir . "Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 / 2 (September 2019): 193-207 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.509138
AMA Akyüz K , Yıldırım İ , Akyüz İ , Ersen N . Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi. AÇÜOFD. 2019; 20(2): 193-207.
Vancouver Akyüz K , Yıldırım İ , Akyüz İ , Ersen N . Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 20(2): 193-207.
IEEE K. Akyüz , İ. Yıldırım , İ. Akyüz and N. Ersen , "Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 20, no. 2, pp. 193-207, Sep. 2019, doi:10.17474/artvinofd.509138