Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The significance of the furniture and other manufactured goods sector in Turkish economy

Year 2021, Volume 22, Issue 1, 19 - 25, 12.05.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.773087

Abstract

Input-output analysis is used to analytically expose the general economic structure in a country and the relations with each other of all sectors constituting this structure. The objective of the present study is to identify the relationships of the Furniture and other manufactured goods sector, which is one of the 64 sectors as of 2012 forming the Turkish economy, with manufacturing, value added, exports, imports and other industries and thus to determine the significance of the mentioned sector in the national economy. As a result of the research has been observed production of Furniture and other manufactured goods sector is ranked 20th in the production of 64 sectors constituting Turkey production and the value-added of this sector is ranked 47th in the value-added of 64 sectors. According to the results of the survey, the ratio of the exports to imports in this sector, which ranks 17th in imports and 13th in exports in the 64 sector economy, is much higher than the average of the country's economy. Determined in addition to these, according to the average of forward and backward links ratio (0.44) of the sectors that constitute the country's economy, the furniture and other manufactured goods sector's forward (0.11) and backward (0.38) links ratio are low.

References

 • Bocutoğlu E (1982) Türkiye’de İthalatın Çözümlenmesinde Endüstrilerarası Yaklaşım: Girdi-Çıktı ve Doğrusal Programlama Modelleri İle Bir Uygulama. Doçentlik Tezi, 179, Trabzon Bocutoğlu E (1985) Girdi-Çıktı Analizine Giriş. K.T.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Notları Yayın No: 23, Trabzon
 • Çakır M (1987) Bölgesel Planlama ve Ormancılık Sektörlerinin Önemi (Bolu Bölge Müdürlüğü Örneği). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No: 189, 77, Ankara
 • Hirschman O A (1962) The Strategy of Economic Development. Yale University Press, New York
 • Kalkınma Bakanlığı (2015) Onuncu Kalkınma Planı Mobilya Çalışma Grubu Raporu. ISBN 978-605-9041-19-5 Yayın No: KB: 2915- ÖİK: 751, 101, Ankara
 • Kepenek Y (1977) Türkiye’de İmalat Sanayinin Üretim Yapısı (1963-1973). ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No: 28, Ankara
 • Leontief W (1966) Input-Output Economics. Oxford University Press, New York
 • Sakarya S, Doğan S (2016) Mobilya Sektör Raporu, Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği. 25, Ankara
 • TOBB (2012) Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ISBN : 978-605-137-230-3, TOBB Yayın Sıra No: 2013/188, 73, Ankara.
 • Trademap (2017) Trade statistics for international business development. www.trademap.org. Erişim tarihi:01.09.2018
 • TÜİK (2017) 2016 yılı için hazırlanan Hanehalkı Tüketim Harcaması istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara
 • Türker M F, Gavcar E (1993) Endüstrilerarası İşlemler Tabloları Yardımıyla Orman Ürünleri Endüstrilerinin Ekonomik Analizi. II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, Bildiri Kitabı, 265-275, Trabzon
 • Türker M F, Berker E, Yeşilyurt E N, Yılmaz C, Yeni F A (2017) Girdi-Çıktı Çözümlemesi Yardımıyla Mobilya İmalatı Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçerisindeki Yerinin ve Öneminin Belirlenmesi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 921-931
 • Yazıcı H, Karayılmazlar S (2001) Türkiye Ahşap Mobilya Sektörü ve Ekonomik Gelişimi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 3(3)

Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi

Year 2021, Volume 22, Issue 1, 19 - 25, 12.05.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.773087

Abstract

Bir ülkede genel ekonomik yapıyı ve bu yapıyı oluşturan tüm sektörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini analitik olarak ortaya çıkarmak için girdi-çıktı çözümlemelerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışma ile girdi-çıktı çözümlemesi yardımıyla 2012 yılı itibariyle Türkiye ekonomisini oluşturan 64 sektörden biri olan mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün; üretim, katma değer, ihracat, ithalat ve diğer sektörlerle olan ilişkilerini ortaya çıkarmak ve böylece bahse konu sektörün ülke ekonomisi içerisindeki önemini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma neticesinde, mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün; Türkiye ekonomisini oluşturan 64 sektör içinde üretim yönü ile 20., katma değer yönüyle 47., ithalatta 17. ve ihracatta da 13. sırada yer aldığı ve ihracatının ithalatı karşılama oranının ülke ekonomisi ortalamasının çok üzerinde olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak, Türkiye ekonomisini oluşturan sektörlerin ileri ve geri bağlantı oranı ortalamasına (0.44) göre, mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün ileri (0.11) ve geri bağlantı (0.38) oranlarının düşük olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

References

 • Bocutoğlu E (1982) Türkiye’de İthalatın Çözümlenmesinde Endüstrilerarası Yaklaşım: Girdi-Çıktı ve Doğrusal Programlama Modelleri İle Bir Uygulama. Doçentlik Tezi, 179, Trabzon Bocutoğlu E (1985) Girdi-Çıktı Analizine Giriş. K.T.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Notları Yayın No: 23, Trabzon
 • Çakır M (1987) Bölgesel Planlama ve Ormancılık Sektörlerinin Önemi (Bolu Bölge Müdürlüğü Örneği). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No: 189, 77, Ankara
 • Hirschman O A (1962) The Strategy of Economic Development. Yale University Press, New York
 • Kalkınma Bakanlığı (2015) Onuncu Kalkınma Planı Mobilya Çalışma Grubu Raporu. ISBN 978-605-9041-19-5 Yayın No: KB: 2915- ÖİK: 751, 101, Ankara
 • Kepenek Y (1977) Türkiye’de İmalat Sanayinin Üretim Yapısı (1963-1973). ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No: 28, Ankara
 • Leontief W (1966) Input-Output Economics. Oxford University Press, New York
 • Sakarya S, Doğan S (2016) Mobilya Sektör Raporu, Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği. 25, Ankara
 • TOBB (2012) Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ISBN : 978-605-137-230-3, TOBB Yayın Sıra No: 2013/188, 73, Ankara.
 • Trademap (2017) Trade statistics for international business development. www.trademap.org. Erişim tarihi:01.09.2018
 • TÜİK (2017) 2016 yılı için hazırlanan Hanehalkı Tüketim Harcaması istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara
 • Türker M F, Gavcar E (1993) Endüstrilerarası İşlemler Tabloları Yardımıyla Orman Ürünleri Endüstrilerinin Ekonomik Analizi. II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, Bildiri Kitabı, 265-275, Trabzon
 • Türker M F, Berker E, Yeşilyurt E N, Yılmaz C, Yeni F A (2017) Girdi-Çıktı Çözümlemesi Yardımıyla Mobilya İmalatı Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçerisindeki Yerinin ve Öneminin Belirlenmesi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 921-931
 • Yazıcı H, Karayılmazlar S (2001) Türkiye Ahşap Mobilya Sektörü ve Ekonomik Gelişimi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 3(3)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Forestry
Published Date Mayıs
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa Fehmi TÜRKER
Karadeniz Teknik Üniversitesi
0000-0001-9077-8657
Türkiye


Emine Nur YEŞİLYURT (Primary Author)
Karadeniz Technical University
0000-0002-7626-5780
Türkiye


Elif SARITAŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
0000-0002-6598-5272
Türkiye


Canan YILMAZ This is me
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6294-1258
Türkiye

Publication Date May 12, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 22, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { artvinofd773087, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2021}, volume = {22}, pages = {19 - 25}, doi = {10.17474/artvinofd.773087}, title = {Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi}, key = {cite}, author = {Türker, Mustafa Fehmi and Yeşilyurt, Emine Nur and Sarıtaş, Elif and Yılmaz, Canan} }
APA Türker, M. F. , Yeşilyurt, E. N. , Sarıtaş, E. & Yılmaz, C. (2021). Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 19-25 . DOI: 10.17474/artvinofd.773087
MLA Türker, M. F. , Yeşilyurt, E. N. , Sarıtaş, E. , Yılmaz, C. "Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 19-25 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/62326/773087>
Chicago Türker, M. F. , Yeşilyurt, E. N. , Sarıtaş, E. , Yılmaz, C. "Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 19-25
RIS TY - JOUR T1 - Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi AU - Mustafa Fehmi Türker , Emine Nur Yeşilyurt , Elif Sarıtaş , Canan Yılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.773087 DO - 10.17474/artvinofd.773087 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 25 VL - 22 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.773087 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.773087 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi %A Mustafa Fehmi Türker , Emine Nur Yeşilyurt , Elif Sarıtaş , Canan Yılmaz %T Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi %D 2021 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 22 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.773087 %U 10.17474/artvinofd.773087
ISNAD Türker, Mustafa Fehmi , Yeşilyurt, Emine Nur , Sarıtaş, Elif , Yılmaz, Canan . "Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 / 1 (May 2021): 19-25 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.773087
AMA Türker M. F. , Yeşilyurt E. N. , Sarıtaş E. , Yılmaz C. Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi. ACUJFF. 2021; 22(1): 19-25.
Vancouver Türker M. F. , Yeşilyurt E. N. , Sarıtaş E. , Yılmaz C. Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2021; 22(1): 19-25.
IEEE M. F. Türker , E. N. Yeşilyurt , E. Sarıtaş and C. Yılmaz , "Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 19-25, May. 2021, doi:10.17474/artvinofd.773087
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.