Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi |


Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanan açık erişimli hakemli bir dergidir. Dergide orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve fen bilimleri çalışma konularında ve ilgili tüm alanlara ilişkin özgün araştırma makaleleri, derlemeler, teknik notlar ve bilimsel haberler yayınlanmaktadır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi |
Kapak Resmi


Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanan açık erişimli hakemli bir dergidir. Dergide orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve fen bilimleri çalışma konularında ve ilgili tüm alanlara ilişkin özgün araştırma makaleleri, derlemeler, teknik notlar ve bilimsel haberler yayınlanmaktadır.

Cilt 21 - Sayı 2 - 15 Eyl 2020
 1. Çay budama atık biyokütlesinin linyit kömür ile karıştırılarak beraber yanma potansiyelinin araştırılması
  Sayfalar 135 - 142
  Halbay TURUMTAY
 2. Determination of chemical composition, antioxidant and antifungal properties of pomegranate (Punica granatum L.) and Parsley (Petroselinum crispum) seed oil produced in industrial scale
  Sayfalar 143 - 153
  Onur Tolga OKAN, Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ, Abdurrahman ONARAN, Mehmet ÖZ, İlhan DENİZ
 3. Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği)
  Sayfalar 154 - 163
  Nihan YILDIRIM, İbrahim TURNA, Nebahat YILDIRIM
 4. Ormanlarda zarar yapan böceklerin ekonomik etkileri: Türkiye açısından bir değerlendirme
  Sayfalar 164 - 180
  Atakan ÖZTÜRK
 5. Trabzon kenti örnekleminde, kent-kıyı ilişkileri analizi
  Sayfalar 181 - 190
  Alper UZUNALİ, Cengiz ACAR
 6. Examining the sustainability of urban furnitures and their potential to be a landmark in the scale of Rize city center
  Sayfalar 191 - 199
  Fatih BEKİRYAZICI, Banu BEKCİ, Deryanur DİNÇER
 7. El-tipi LiDAR nokta bulutundan tek ağaç gövdesinin otomatik çıkarımında istatistiksel sınıflandırma algoritmalarının performans analizi
  Sayfalar 200 - 213
  Mustafa ZEYBEK
 8. Effects of root undercutting, fertilization and thinning on seedling growth and quality of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) seedlings
  Sayfalar 214 - 222
  Deniz GÜNEY, Ali BAYRAKTAR, Fahrettin ATAR, İbrahim TURNA
 9. Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs
  Sayfalar 223 - 230
  Elif BAYRAMOĞLU, Makbulenur BEKAR, Banu Çiçek KURDOĞLU
 10. Uluabat gölü ve çevresinde peyzaj karakter alanlarının belirlenerek sürdürülebilir alan kullanım stratejilerinin geliştirilmesi
  Sayfalar 231 - 243
  Ayşenur AKBANA, Yahya BULUT
 11. İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 244 - 250
  Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Osman HAMZAÇEBİOĞLU, Nadir ERSEN
 12. Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi
  Sayfalar 251 - 257
  Durmuş ÇETİNKAYA, Nebi BİLİR
 13. Assesment of Ips typographus attacks in relation to site and stand characteristics in managed and unmanaged oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link) stands
  Sayfalar 258 - 269
  Temel SARIYILDIZ, Ahmet DUMAN
 14. Halyomorpha halys (Stål) mücadelesinde ışık ve feromon tuzaklarının etkinliliklerinin araştırılması
  Sayfalar 270 - 275
  Temel GÖKTÜRK
 15. Sıcak pres parametrelerinin yongalevhanın fiziksel özellikleri ve formaldehit emisyonuna etkisi
  Sayfalar 276 - 283
  Osman ÇAMLIBEL
 16. Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi
  Sayfalar 284 - 291
  Altunay ULU AKŞİT, Cengiz YÜCEDAĞ, Latif Gürkan KAYA, Hüseyin Samet AŞIKKUTLU
 17. 2,4-Diklorofenoksi asetik asit (2,4-D) uygulanmış topraktan izole edilen bakterilerin 2,4-d biyokimyasal yıkım kabiliyetlerinin incelenmesi
  Sayfalar 292 - 300
  Cemal KURTOĞLU, Faik CEYLAN, Sabahattin CÖMERTPAY, İsmail AKYOL
 18. Serapias orientalis’in mikorizal fungus çeşitliliği
  Sayfalar 301 - 309
  Vildan AKIN MUTLU, Hamdiye ŞEHİRLİ, Yasemin ÖZDENER KÖMPE
 19. Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri
  Sayfalar 310 - 317
  Mimar Sinan ÖZKAYA
 20. Artvin’in merkez köylerinde bazı tıbbi bitkilerin yöresel kullanımları
  Sayfalar 318 - 329
  Funda ERŞEN BAK, Kenan ÇİFCİ
 21. Hyperıcum perforatum L. esansiyel yağının in vitro antimikrobiyal, antioksidan aktivite ve kimyasal karakterizasyonu
  Sayfalar 330 - 339
  Ömer ERTÜRK, Gülçin AYDIN, Melek ÇOL AYVAZ
 22. Mor Çiçekli Orman Gülünün dokuz yıllık boy ve çap artımının meşcere kapalılık derecesine göre değişimi
  Sayfalar 340 - 345
  Mimar Sinan ÖZKAYA
Dizinler