Baş Editör

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ

Turkey
zaferolmez@yahoo.com
Kurum: ARTVIN CORUH UNIVERSITY

Yardımcı Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK

Turkey
agokturk@artvin.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8093-7896
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
URL: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY

Turkey
mdemiralay@artvin.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6528-4591
Konular: Silvikültür,Moleküler Biyoloji,Biyoteknoloji,Bitki Fizyolojisi,Biyoloji
Kurum: Artvin Çoruh Üniversitesi

Konu editörleri

Prof. Dr. William CONNER

United States
wconner@clemson.edu
Kurum: Clinical Pharmacy Department, Faculty of Pharmacy, Beni-Suef University, Beni-Suef

Prof. Dr. Zeki KAYA

Turkey
kayaz@metu.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Orta Doğu Teknik Univercity

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ

Turkey
toztas@atauni.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU

Turkey
atufekci@artvin.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Biyoloji
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Göksel TOZLU

Turkey
gtozlu@hotmail.com
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri,Orman Mühendisliği
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Jiří REMEŠ

Czech Republic
remes@fld.czu.cz
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences

Prof. Dr. Said LAARIBYA

Morocco
laaribyasaid@gmail.com
Konular: Biyoloji,Orman Mühendisliği
Kurum: Chouaib Doukkali University

Dr. Vladimir JANECEK

Czech Republic
janecekv@fld.czu.cz
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Czech University of Life Sciences Prague

Prof. Dr. Sevda KIRBAG

Turkey
skirbag@firat.edu.tr
Konular: Biyokimya,Moleküler Biyoloji,Mikrobiyoloji,Mikoloji,Mantar Sistematiği,Biyoteknoloji,Bakteriyoloji,Biyoloji,Fen Bilimleri ve Matematik
Kurum: Fırat ü. Fen fakül. Biyoloji B

Prof. Dr. Öner DEMİREL

Turkey
demirel@ktu.edu.tr
Konular: Turizm
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY

Turkey
mdemiralay@artvin.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6528-4591
Konular: Silvikültür,Moleküler Biyoloji,Biyoteknoloji,Bitki Fizyolojisi,Biyoloji
Kurum: Artvin Çoruh Üniversitesi

Yabancı Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜFEKÇİOĞLU

Turkey
mtufekcioglu61@artvin.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: Artvin Coruh University, Faculty of Forestry, Artvin, Turkey

Mizanpaj

Arş. Gör. Mustafa ACAR

Turkey
mustafa.acar@artvin.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3382-9232
Konular: Orman Ürünleri Transportu,Orman Mühendisliği
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ PR.

Arş. Gör. Burak KILIÇ

Turkey
kilicburak@artvin.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8082-3020
Konular: Silvikültür,Orman Mühendisliği
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Enis KÜÇÜK

Turkey
eniskucuk@artvin.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2070-3881
Konular: Orman Endüstri İşletmeciliği,Orman Endüstri Mühendisliği
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ